Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling med fuld opbakning til bestyrelsesarbejdet

DJ:Fotograferne holdt deres 19. generalforsamling i DJ, den 10. marts i Aarhus. De to dirigenter, Henrik Andersen og Michael Harder, havde en nem opgave, for alle valg blev gennemført med enstemmighed.

Bestyrelsen, 2018

Ole Toldbod Bestyrelsen 2018: Peter Thornvig, Tonny Foghmar, Pia Funder, Henrik Andersen, Michael Harder, Anders Jægenø, Dennis Møller, Kenneth Bo Drabæk. Suppleanter. Sara Toft Jessen, Frederikke Friderichsen, Steen Middleton Larsen

Efter valg af dirigenterne Henrik Andersen og Michael Harder og referent Pia Funder, blev beretningsdebatten åbnet.

Beretning
Formand Peter Thornvig indledte med at uddybede dele af beretningen. Om uddannelserne, at der er sat særligt fokus på at få tættere kontakt til elever og studerende gennem et nyt initiativ, som er igangsat med Jacob Rosenvinge som ankermand i samarbejde med DJ. "Også dette arbejde er, en del af DJs fastholdelses og rekrutterings strategi" fortalte formanden.

I forhold til forandringerne på arbejdsmarkedet, blev det fremhævet at der er stadig flere, der ikke har en fast arbejdsplads. Det underbygget af at der ud af ca. 700 medlemmer der ikke er under uddannelse, er færre end 200 registreret med en fast arbejdsplads.

"Men vi mangler opdaterede oplysninger fra mange medlemmer. Også om indtægt. Derfor kan der ikke laves en valid statistik, der viser noget om løn og betaling", sagde Peter Thornvig og fortsatte. "Det er et vigtigt værktøj til at målrette arbejdet med at forbedre medlemmernes vilkår på arbejdsmarkedet".

Generalforsamlingen drøftede rammerne for de selvstændige freelancere, og der var enighed om at det er kritisabelt at konkurrencelovgivningen misbruges af de store spillere på mediemarkedet, til urimelige diktater for den enkelte freelancernes betalings og arbejdsvilkår.

Ophavsretsarbejdet har fortsat høj prioritet - og er ikke blevet mindre udfordrende i perioden, både nationalt og internationalt. Det forventes at den første registrering og udbetaling af individuelle midler er afviklet  her i 2018, oplyste formanden.

En ny facet i bestyrelsesarbejdet, bliver at supplere Spotligt kurser og fyraftens arrangementer med indhold, der kan inspirere og udfordre til at udvikle billedindhold.

Masser af f'er
Under overskrifterne Fremtidens Forbund og Fagenes Fremtid der er temaer på Fagligt Forum, fortalt forbundsformand Lars Werge, at når både fagenes indhold og betalingen for medlemmernes arbejde bevæger sig fra fast løn til mange forskellige former for løst arbejde, så må forbundet indrettes efter det. "Det er den udvikling vi starter på Faglig Forum i 22-23 april i år", sluttede Lars Werge.
[fortsættes...]

  • Ole Toldbod

  • Ole Toldbod

  • Michael Harder

  • Ole Toldbod

  • Ole Toldbod

  • Ole Toldbod

Her efter blev beretningen med redegørelse for Ophavsretsfondens aktiviteter enstemmigt godkendt.

Regnskab
Økonomiansvarlig Tonny Foghmar fortalte: "Det har mildest talt være problematisk at få leveret de nødvendige tal fra DJ, for at afslutte regnskabet. Især stort arbejdspres i DJ, har været årsagen". Det fandt generalforsamlingen kritisabelt når det er en ydelse vi betaler for, og efterspurgte en ny ekstern løsning. Man godkendte regnskabet med den valgte revisors bemærkning om at der efterfølgende skal være adgang til bilagene for 2017.

Valg
Formand Peter Thornvig blev genvalgt
Der skulle vælges fire bestyrelsesmedlemmer.

Pia Funder, Tonny Foghmar, Dennis Møller, og Henrik Andersen, var på valg, de genopstillede og blev alle genvalgt.

Som repræsentant i DJs ophavsretsfond, blev Peter Thornvig valgt.

Af suppleanter skulle der vælges 3.

Sara Toft Jessen og Frederikke Friderichsen genopstillede og blev genvalgt, som 3. suppleant blev Steen Middleton Larsen valgt.

Ole Tolbod modtog genvalg som revisor.

Til Fagligt Forum blev der valgt 25 deltagere.

Valgene blev alle gennemført med afsluttende applaus.

Her efter kunne dirigenterne afslutte generalforsamlingen og takke for særdeles god ro og orden.

Kommentarer