Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling med fokus på ophavsret, fusion og fag

På trods af oplæg til familie og Melodigrandprix lørdag, var der kendte og nye ansigter både i bestyrelsen og som deltagere i generalforsamlingen

Med udgangspunkt i beretningen debatterede de 53 deltagere på lørdagens generalforsamling bl.a. ud fra at man oplever en stigende dis respekt omkring ophavsrettigheder. I debatten indgik flere eksempler som havde det til fælles at der er en stor og udbredt mangel på forståelse af værdien for både brugerne af fotos og for dem der har lavet dem. 

Det endet ud i at man bad bestyrelsen om at have fokus på brugen af  billeder via embeded link , som et muligt værktøj til bedre styring af rettigheder. 

Som et andet element i debatten, var de mange aftaler der er indgået om betaling for brug af billeder i undervisningen. Det er et gode for alle parter, men den manglende information til elever om rammer og vilkår, udhuler værdien for os som fotografer. Generalforsamlingen pålagde derfor bestyrelsen at medvirke til at der i forbindelse med undervisning informeres om rammer og vilkår for de billedrettigheder vi stiller til rådighed. Når eleverne ikke ved det, forlade de skolevæsenet med den opfattelse at man bare kan bruge løs...

Generalforsamlingen genvalgte formanden Peter Thornvig og  bestyrelsesmedlemmer Micahel Harder, Jette Hedemann, Henrik Andersen  der genopstillede. Som nye i bestyrelsen blev Dennis Møller og Jacob Rosenvinge valgt for henholdsvis to og et år. Og som supleanter blev Asger Mortensen, Mia Bendix Jon Nordahl og Jørgen Kjær Mortensen valgt.

Forbundsformanden på generalforsamlingen
Forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard deltog i generalforsamlingen og skriver om den på sin på sin blog.

”Det kunne jo tænkes, at flere kommunikatører lærer at krediterer os, når de anvender vores billeder,” var en af kommentarerne til fusionsdebatten, da DJ Fotograferne lørdag aften holdt generalforsamling i Århus. Ophavsretten var et af de store temaer, og kravet om, at DJ’s ophavsretsarbejde skal fortsætte med uformindsket styrke, stod fuldstændig klart.

Prisen på fotografernes arbejde var et andet omdrejningspunkt, og ligeledes her var synspunktet, at en eventuel fusion, og det at vi er flere sammen, i givet fald skal være med til øge solidariteten på vores arbejdsmarked, så flere forstår, at der skal betales en ordentlig pris for en fotografs arbejde.

En tredje spørgsmål handlede om som for alle andre om identitet. Bliver vi bare endnu mindre i et endnu større hav? blev der spurgt. Min refleksion er, at DJ Fotograferne ligesom mange andre hverken bliver større eller mindre, for begge forbund eksisterer jo i dag på det samme arbejdsmarked, men at gruppens medlemmer gerne skulle opleve at blive styrket af sammenholdet, fordi også de gerne skulle mærke en større solidaritet. Men en vigtig ting at have med i kufferten til Fagligt Forum, at vi skal passe godt på de enkelte gruppers synlighed, og at der på tværs skabes øget forståelse for hinanden.

Journalisten.dk om generalforsamlingen
Fotografer efterlyser mere viden om kreditering

»Hvis vi ikke sikrer, at der er en grundlæggende viden om, hvad ophavsret er, så kan vi ikke forvente en respekt af den,« siger DJ:Fotografernes formand. På specialgruppens generalforsamling i weekenden blev det derfor besluttet at arbejde for bedre information om reglerne på uddannelserne 
Læs hele artiklen af Maria Arndt her
 

Kommentarer