Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling i DJ:Fotograferne

På generalforsamlingen den 8. marts i Århus - der afholdes umiddelbart efter FotoSalon 2014 - er dagsordnen sat for debat om fag og fagforening.

Lørdag den 8. marts fra kl. 16.50 til ca 18.30,
på Hotel Scandic Aarhus City Østergade 10, 8000 Aarhus 

Beretningen finder du her     Læs om FotoSalon her

På årets generalforsamling vil temaer som fag og fagforening stå højt på dagsordenen 

Fotograffaget er stadig midt i en kæmpe omstilling som tilsyneladende ikke har en ende. Vi bliver dagligt udfordret på vores professionelle faglighed og mange blæser på vores ophavsret. Hvordan sikre vi fortsat at have distancen i indhold og faglighed, til de stadig flere der mener de også kan, fordi teknologien umiddelbart gør det nemmere? 

Som medlemmer  af DJ står vi midt i en proces, hvor vi skal tage stilling til om vi skal fusionere med fagforbundet Kommunikation og Sprog. I år skal der vælges 25 deltagere til Fagligt Forum der i april skal være med til at tage pejling til den videre proces omkring en evt. fusion, hvor vi skal kunne finde os selv i et nyt forbund på ca. 24.000 medlemmer. 

Deltagelse kæver ikke tilmelding. Vil du deltage i FotoSalon før generalforsamlingen kræver det tilmelding du kan læse mere og tilmelde dig her.
  
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Opgørelse af fuldmagter.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Økonomi og regnskabsaflæggelse for Specialgruppen Fotograferne.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af:
   Formand
   Mindst 8 bestyrelsesmedlemmer
   3 suppleanter
   1 revisor
Delegerede til Fagligt Forum i Dansk Journalistforbund
7. Eventuelt.

Se vedtægter for DJ:Fotograferne

Kommentarer