Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling for fotografer 10. marts 2018 i Aarhus - NB: NYT STED

Når verden er visuel som aldrig før og fotografi og andre billeder fylder stadig mere i alle sammenhæng, er der al mulig grund til at antage at det professionelle fotografi vil udgøre en stadig større del af det visuelle univers.

LØRDAG DEN 10. MARTS KL 16.15 PÅ RADISSON BLU
Margrethepladsen 1,
8000 Aarhus C</b>
Tilmelding ikke nødvendig

Middag & transport
Deltager der ikke er tilmeldt FotoSalon, kan tilmelde sig den efterfølgende middag på 
djfotograferne@journalistforbundet.dk 
Bor du Øst for Storebælt, dækkes transport som billigste offentlige.
Overnatning. Få mere info, skriv til 
djfotograferne@journalistforbundet.dk 

LØRDAG DEN 10. MARTS KL 16.15 PÅ RADISSON BLU, AARHUS
KUN FOR MEDLEMMER


Hvad sker der på generalforsamlingen?
På generalforsamlingen læges op til debat om hvordan vi og DJ bedst støtter op om medlemmernes faglighed og vilkår for ansatte og freelancere på et arbejdsmarked, der hastigt forandres, men også  byder på flere og nye muligheder .
Og så er ordet selvfølgelig frit under beretningsdebatten.
 
LÆS BERETNINGER HER
SE REGNSKABET HER

* Du kan stille forslag som du ønsker generalforsamlingen skal behandle. Sendes til formand Peter Thornvig på p@thornvig.dk
* Hvis du ikke kan deltage kan du give en kollega fuldmagt til at stemme for dig. Læs mere her

VIL DU MED PÅ FAGLIGT FORUM?
Hvis du vil deltage i DJs Fagligt Forum 22. og 23. april i Købehavn han du melde dig på generalforsamlingen,  eller pr mail tilkendegive at du vil deltage. Send mail til djfotograferne@journalistforbundet.dk. med emne Fagligt Forum samt navn og medlemsnummer eller CPR nummer.  Mere om Fagligt Forum her.

DAGSORDEN  

1. Valg af dirigent og referent.

2. Opgørelse af fuldmagter.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Økonomi og regnskabsaflæggelse for Specialgruppen Fotograferne.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af :
* Formand  – vælges hvert år.
* 8 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
4 medlemmer vælges på lige år og 4 medlemmer vælges på ulige år.
* Valg af en repræsentant til DJs Ophavsretfond,
* 3 suppleanter – vælges hvert år.
* 1 revisor  – vælges hvert år.
*  Min. 24 delegerede til Dansk Journalistforbunds Fagligt Forum

7. Eventuelt.

Kommentarer