Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling 2013

En solid medlemsfremgang i 2012 til over 800 medlemmer er et godt udgangspunkt for at sætte kursen for arbejdet i DJ:Fotograferne i den kommende periode.

DJ:Fotografernes generalforsamling afholdes  2. marts på Hotel BellaSky i Ørestaden, København fra 16.00 til ca 18.30. Dagsorden i følge vedtægterne. Endelig dagsorden og generalforsamlings materiale udsendes til medlemmerne.

Under punktet "Debat" kan emner relevante emner behandles. 
Forslag der ønskes vedtaget, afleveres til bestyrelsen senest før mødets start.

På generalforsamlingen skal der ud over bestyrelse og suppleanter, vælges delegerede til DJs delegeretmøde 23. - 24. april i Kolding 

Tilmelding er ikke nødvendig..

* Transport dækkes med takst for billigst offentlige, for medlemmer uden for region hovedstaden

* Bor du vest for Storebælt, er der reserveret et antal værelser, der fordeles som ”først til mølle”. Værelse kan reserveres i forbindelse med tilmelding til FotoSalon 2013.

Kommentarer