Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Gebyr for fritagelse for affaldsgebyr...

Landets 98 kommuner har forskellige måder at håndtere affaldsgebyr på. Nogle er ulovlige.

# DJ kan i sagens natur ikke holde styr på alle de forskellige ordninger.  Det er typiske medlemmer der arbejder freelance, der skal forholde sig til denne afgift, der er rettet mod affaldsmængder, der ikke typiske er et output for fotografer. Disse kan derfor fritages for afgiften efter ansøgning.

Men det er konstateret et der i nogle kommuner meget kreativt opkræver et særligt gebyr for at behandle en ansøgning om fritagelse for afgiften. 
Bliver du mødt at et sådan gebyr for behandling af din ansøgning om fritagelse er det ulovligt, og du må du gerne sende mail med relevante informationer til kib@journalistforbundet.dk

Kommentarer

Jacob Møller

tir, 08/07/2018 - 15:09

Kære Journalistforbund

Jeg har fået denne mail fra Københavns Kommune, hvor jeg har fået afslag på at skulle betale affald. Hvilket jeg mener er forkert.

Jeg har virksomhed, der har tjent over 300.000 kr. de sidste 2 år, men jeg er freelance, arbejder fra min hjemme adresse, og er kun mig selv, så jeg mener at det er lidt voldsomt at jeg skal betale gebyret?

Kan I hjælpe mig, med hvad jeg skal gøre?

Nedenstående er afslaget.

Mvh
Jacob Møller
DJ nr. 5010 327

> Fra: affaldsgebyr@tmf.kk.dk
> Dato: 13. juli 2018 kl. 11.40.39 CEST
> Til: jacoblpmoeller@gmail.com
> Emne: Afslag på ansøgning om fritagelse for betaling af lovpligtigt erhvervsaffaldsgebyr 2018
>
> Til Regulators Productions
> P-nr.1020980636
>
> Afslag på ansøgning om fritagelse for betaling af affaldsgebyr 2018
>
> Københavns Kommune har behandlet virksomhedens ansøgning om fritagelse for betaling af affaldsgebyr.
>
> Det lovpligtige erhvervsaffaldsgebyr dækker kommunens omkostninger forbundet med informationer, udarbejdelse af regulativer og fastsættelse af takster m.m. som knytter sig til affaldsområdet. Opkrævning af gebyret har derfor intet med den konkrete affaldsproduktion at gøre.
>
> Gebyret er et gennemsnitsgebyr, som alle aktive virksomheder ved gebyrårets start som udgangspunkt skal betale jf. § 53, stk. 5 i Affaldsbekendtgørelsen, Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald.
>
> Det er oplysningerne fra CVR, der danner grundlag for opkrævningen af gebyr for erhvervsaffald.
>
> En virksomhed kan søge om fritagelse på følgende kriterier:
>
> Omsætning under 300.000 kr. 2 år før gebyråret, jf. §60, stk. 3 i Affaldsbekendtgørelsen
> Branchekoder omfattet af Bilag 8 i affaldsbekendtgørelsen med 0-1 ansatte, jf. §60, stk. 1 i Affaldsbekendtgørelsen
> Virksomhedsformer omfattet af Bilag 9 i affaldsbekendtgørelsen med 0 ansatte, jf. §60, stk. 2 i Affaldsbekendtgørelsen
> Virksomheder som er inaktive i gebyråret, dokumenteres ved omsætning under 300.000 kr. året før eller i gebyrår, jf. §60, stk. 4 i Affaldsbekendtgørelsen.
>
> Tilstrækkelig dokumentation vil være omsætningsoplysninger for hele år 2016, 2017 eller de sidste 4 kvartaler i form af revisorpåtegnede regnskaber eller momsudskrifter eller lignende. Ved indsendelse af momsudskrifter beregnes omsætningen ved at den samlede udgående moms for hele året ganges med 4. Resultatet skal være under 300.000 kr. før der kan gives fritagelse efter denne bestemmelse.
>
> Efter det oplyste, opfylder virksomheden ikke betingelserne for at kunne blive fritaget for gebyret. Københavns Kommune fastholder derfor kravet om betaling af lovpligtigt erhvervsaffaldsgebyr for 2018.
>
> Klagevejledning
>
> Forvaltningens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens § 93.
>
> Henvendelse vedrørende afgørelsen kan ske til affaldsgebyr@tmf.kk.dk.
>
> Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør denne lovgivning, indbringes for Ankestyrelsen. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.
>
> Ankestyrelsens hjemmeside: https://ast.dk/
>
> Kontaktmuligheder og yderligere oplysninger om affaldsgebyret kan ses på Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk/erhvervsaffald.
>
> Venlig hilsen
>
> Jonas Lund
> Kontorassistent
> Sekretariat
>
> KØBENHAVNS KOMMUNE
> Teknik- og Miljøforvaltningen
> Byens Anvendelse
> Njalsgade 13
> Postboks 380
> 2300 København S