Gå til hovedindhold
Bliv medlem

At fotografere politi i arbejde er en borger rettighed

Konflikter mellem fotografer og politimyndigheder har i New York fået politiledelsen til at indskærpe at det er en overtrædelse af den amerikanske forfatningens ”Firtst Amendment” at forhindre fotografering af politifolk i arbejde

Af en instruks der onsdag i sidste uge blev sendt til samtlige politidistrikter fra politiledelse i New York, fremgår det at betjente ikke må forhindre ”nogen” - og her med menes ikke kun pressens fotografer men alle borger – i at tage billeder af politifolk i arbejde. Dog med den begrænsning at det ikke må være til gene for politiets arbejde.

Baggrunden er en sag, hvor en ameriakner, Eric Garner fra Staten Island, døde da betjente fikserede ham, for forhindre ham i at tage billeder af dem.

Det bliver i notatet slået fast at det ifølge den amerikanske forfatnings First Amendment er borgerne og pressens ret at fotografere som en del af ytringsfriheden.

Mest dialog i Europa
I de europæiske lande er politifolks lyst til at blive fotograferet heller ikke stor. Men de problemer der har været, har man bl.a. i Danmark løst gennem et kontaktudvalg mellem politiet, DJ og Pressefotografforbundet.

En europæisk undtagelse har været England, hvor et anspænt fohold mellem presse og politi, fik politiet til at bruge terrorlovgining til at tilbageholde og forhindre pressefotografer i et udføre deres abejde.

Optagelser til kommercielle fomål
For fotografer, der arbejder med kommercielle opgaver i det offentlige rum gæller i Danmark reglerne omkring i krænkelse af privatlivets fred, som også omfatter politifolk, når de optræder på billeder der indgår i kommercielle sammenhæng som ikke er har journalistisk relevans.

Læs  hele artiklen i Daily News her

Kommentarer