Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Formanden genopstiller til DJs hovedbestyrelse

Hvad DJ:Fotografernes formand Peter Thornvig vil have fokus på som HB medlem: Ophavsret – en evergreen, Helhed - i medlemmernes DJ. Overenskomster og aftaler, Uddannelse – også efter skoletid, DJ i forandring

Ophavsret - en evergreen

Som DJ’s repræsentant i Copydan og formand for Copydan, Billedkunst er jeg dybt engageret i ophavsrettens aftaleudvikling. Den har gjort det så nemt og enkelt at være lovlig, at der i dag lander mellem 50 og 60 mio. kroner direkte og indirekte hos medlemmerne via Copydan og andre DJ aftaler, sammen med de mange individuelle rettigheder hver enkelt medlem selv varetager   

Så skulle alt være godt for ophavsretten i 2015!  Nej, for næppe er et EU-tiltag ved at være på plads, før EU igen melder sig med nye initiativer. 

Det seneste EU-udspil til reformer af ophavsretten, truer bl.a. de grundfæstede værdier, som mangfoldighed, ytringsfrihed, demokratisk udvikling og de etiske rettigheder, der er knyttet til ophavsretten. I den tekst reformerne er præsenteret, kortsluttes eksempelvis kredsløbet mellem betaling for ophavsret og ny produktion, blandt andet gennem gratis brug til undervisning

I en verden, hvor indhold flyder frit over nationale grænser, skal vi medvirke til løsninger, der gør det enkelt for brugerne at respektere  ophavsrettighederne. Det kan vi gennem den nordiske model for aftalelicens, der herhjemme har løst de udfordringer, som EU-kommissionen nu problematiserer i flere af anbefalingerne. 

Vi har før stået over for store udfordringer af de grundlæggende værdier i ophavsretten. De er, blandt andet ved DJ’s arbejde, landet rimeligt. Der er selvfølgelig også denne gang sat nye mål for reformer, vi kan leve med!   

Jeg har i mit HB arbejde haft særligt fokus på ophavsretsarbejdet. Både som en del af den interne dagsorden i DJ og som de dagsordner omverdenen forsøger at sætte for vores rettigheder.
Det arbejde vil jeg med uændret energi fortsætte, hvis jeg får en plads i hovedbestyrelsen.
 

Helhed – i medlemmernes DJ

DJ har og får endnu flere politiske og strategiske mål, tilbud og værktøjer, der alle sammen retter sig mod at løfte kvaliteten i den arbejdsmæssige virkelighed, som medlemmerne agerer i gennem et helt arbejdsliv.
Et af temaerne i den kommende hovedbestyrelse skal være at udvikle og synliggøre disse værdier i DJ fællesskabet og kæde dem sammen i en helhed medlemmerne kan forstå og forholde sig til. Det skal ikke være på trods af, men fordi de mange faglige forskelle afspejler det mediearbejdsmarked vi alle er del af.

Jeg har i mit arbejde, som formand for Freelanceudvalget i DJ, der samler mange af disse fagligheder, kunnet konstatere, at der er stadig bedre relationer mellem grupper, kredse, medarbejderforeninger og forbund. De relationer skal styrkes yderligere, og det samme skal fællesskabet på det øvrige mediearbejdsmarked, hvor fagligheder, relationer og roller også kan være modsatrettede.

Det var godt og et skridt i den rigtige retning, da DJ’s Freelancestrategi blev vedtaget på seneste delegeretmøde. Den viser nu vej fra strategi til realiteter, men den kan ikke stå alene. Kun med stærke relationer mellem medlemmerne, kan alle stratgier løftes fra papir til resultater.  

Jeg vil derfor i den kommende hovedbestyrelse fortsætte arbejdet med at synliggøre sammenhænge mellem værdier og fællesskab. 
 

Overenskomster og aftaler

Tillidsfolkene på mediearbejdspladserne gør et kæmpe arbejde. De er tættest på udfordringerne og de medlemmer, der skal leve med forhandlingsresultaterne. Når samspillet mellem tillidsrepræsentanter og Gammel Strand fungerer, er det ikke HB´s opgave at kaste sig over detaljer, men at støtte aftale-udviklingen i forhold til helheden og de retningslinjer, som delegeretmødet beslutter.  

Som kernen i vores politiske arbejde skal vi derfor i højere grad inddrage de mange medlemmer, der ikke arbejder under de store overenskomster eller rammeaftaler, ligesom vi skal presse på for bedre vilkår på freelancemarkedet.  

Kun gennem netværk og gode relationer inden for DJ’s fællesskab, kan vi få afmonteret  de argumenter, der kan splitte os, så vi mister styrken ved fællesskabet i forhold til kunder og arbejdsgivere.

Hovedbestyrelsesarbejdet skal derfor ikke kun sikre, at det traditionelle aftalesystem er i topform. Der skal også være fokus på den nødvendige balance og forståelse for sammenhænge i DJ.  De mange små mediearbejdspladser, der er uden lokalt og fagligt netværk, skal have større opmærksomhed, så aftalearbejdet kan udvikles og styrkes så det forankres i hele DJ’s medlemskreds.
 

Uddannelse – også efter skoletid

Medieområdet er i konstant forandring, og det kræver de bedste uddannelser og kompetencer - både for studerende og for os andre – efter skoletid. 

Der er krav om, at vi fremover skal være på arbejdsmarkedet til vi er 70 år, så en fagforening, som DJ, får en stadig større opgave med at løfte kvalitet og udbud af uddannelse og efteruddannelse. Vi har brug for nye muligheder og ny kultur for at sikre en faglig opdatering, der rækker gennem hele arbejdslivet.

Den proces begyndere på uddannelserne.  Ikke mindst derfor, spiller DJ organisationerne på uddannelse også her en afgørende rolle! 

Vi skal påvirke holdninger og fordomme hos arbejdsgivere og hos politikerne på Christianborg.  Vi skal også selv tage ansvar gennem den måde vi udmønter DJ’s uddannelsespolitik, aftaler og overenskomster. 
 

DJ i forandring

Selv om fusionen med KS ikke blev til noget i denne omgang, har vi lært meget af det seneste års politiske arbejde. Vi kan se vores egne styrker og svagheder i organisationen.  Blandt andet kan man godt påstå, at DJ er en organisatorisk succeshistorie. Det medlemsnære kludetæppe-demokrati kan rumme forskelle, så alle kan se sig selv i DJ’s univers. Vi er tæt på medlemmerne. 
Men selv om tilfredsheden er stor, må vi ikke blive selvfede. Vi skal hele tiden søge nye muligheder og løsninger. Vi skal ikke forandre for forandringens skyld, men turde arbejde med nye visioner, som har en holdbarhed, der rækker ud over de næste delegeretmøder.

Jeg har i mit HB arbejde gået til opgaverne med resultatorienteret energi og vedholdenhed – selv om det kan være op af bakke - er udgangspunktet altid, at DJ er medlemmernes.  Det vil jeg gerne fortsætte med i den kommende hovedbestyrelse.
 

FAKTA

Fotograf og formand for DJ-fotograferne i Dansk Journalistforbund. Han har i den seneste periode været DJ’s repræsentant i Copydan og formand for i Copydan, Billedkunst. Formand for Freelanceudvalget og medlem af Fagpolitisk udvalg. Deltager og initiativtager til en række udvalgsarbejder her i blandt for udviklingen af DJ’s nye pris- og forretningsberegner og, ”Gi’ det lige en tanke… ”Tal til Øjet” og sammenhæng i politik for arbejdslivet. Desuden næstformand i ”det nye” DJferie.

Kommentarer