Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Formanden genopstiller til DJs hovedbestyrelse

Når det drejer sig om engagementet omkring medlemmer og forbund, er det for DJ:Fotografernes formand Peter Thornvig, en uvant rolle at skulle begrænse visioner og holdninger til 2000 tegn

2000 tegn og ikke et komma mere er, hvad der må bruges på siden med kandidater,  der stiller op til en plads i DJs hovedbestyrelses, på delegeretmødet i april. Sikkert en svær øvelse, når formanden lige har haft god plads i beretningen til DJ:Fotografernes  generalforsamling. 

Peter Thornvig skriver:

Freelancestrategi er for alle
Et presset arbejdsmarked udfordrer vilkårene for både ansatte og freelancere. Rammen for DJs nye freelancestrategi skal bl.a. kunne håndtere en balance i prisen for ansatte og freelancer, der arbejder for samme arbejdsgiver.

* Vi skal have styr på værdibalancen, ellers får færre fast arbejde og flere får dårligt betalt freelance arbejde

Forlænget arbejdsliv
Krav om længere tid på arbejdsmarkedet, udfordres til at se på muligheder i aftalemodeller, hvor arbejdslivet skal ses i helhed fra start på uddannelse og rum til forskellige roller gennem arbejdslivet.

* Vi skal have modet til at tænke nyt i forhold til de rammer vi kender i dag

Sprællevende ophavsret
Fra digital dødsdom, er ophavsret gået til succes gennem licensaftaler, der sikrer både millioner i betaling og etikken for ophavsretsbeskyttede arbejde.

* Successen skal fortsat udvikles.

Et EU direktiv vil fornuftigt sikre ophavsretsbetaling lander hos dem, hvis materiale bliver brugt. Men direktivet forudsætter også en dyr og meget omfattende administration, vi selv skal betale.

* Vi skal arbejde for en anden dagsorden med sund fornuft ved konstruktiv dialog om direktivet.

Bukserne holder til forskelle
16.000 medlemmer i DJ giver naturligt kanter og modsætninger. For nogle har værdien af fællesskabet i DJ ikke umiddelbart været klar. Et stadig tættere samarbejde mellem DJs specialgrupper, kredse og forbundet, giver god mening til at sige:

* Bukserne holder, når vi fortsætter med at udvikle sammenhæng og værdier ved at være i samme forbund.

Fusion 
Der kan være rigtig meget fornuft i at få faglig gennemslagskraft ved at samle alle, der arbejder med indhold i ét forbund – også med 24.000 medlemmer. Vi mangler endnu at se, hvordan kvaliteter som faglig identitet og princippet om at være tæt på medlemmerne, fastholdes i et demokrati ved en fusion.

* Den opgave kan vi også løfte med vilje og vision i fusionsforhandlingerne

Kommentarer