Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Fagligt Forum - Her formes DJs politik og faglige indhold

Hvert andet år i april – i de år, hvor der ikke er Delegeretmøde afholdes Fagligt Forum.Formålet er på halvanden dag hvor der  debatteres og lyttes sig til, hvad der bør være DJ’s holdninger og politikker på aktuelle fagpolitiske emner.


Fagenes fremtid, søndag
Medie - og kommunikationsbranchen forandrer sig med rivende hast. Hvad betyder det for de fagligheder, som medlemmerne af DJ har? Og hvad betyder det for de uddannelser, som de kommende mange års medlemmer af DJ skal gennemgå? DJ har nedsat en arbejdsgruppe, som skal studere dette vigtige emne nærmere. På Fagligt Forum vil nogle af arbejdsgruppens medlemmer fortælle om de foreløbige resultater. Og Fagligt Forums deltagere skal give sit besyv med til arbejdet igennem oplæg, gruppearbejde m.m.


Fremtidens forbund, mandag
Hvordan skal foreningen DJ Medier & Kommunikation se ud i fremtiden? Hvordan DJ kan være mest relevant for medlemmerne, og hvordan skal organisationen udvikles for at kunne opfylde dette.
I forlængelse af Delegeretmødet sidste år, blev der nedsat en eksterne arbejdsgruppe. Som en del af dagen fremlægger arbejdsgruppen sine konklusioner debattere dem med Fagligt Forums deltagere.


Deltagles på Fagligt Forum
Deltagerne til Fagligt Forum vælges på sammeDJ;Fotografernes generalforsamling 10 marts. Det er antallet af medlemmer, der afgør, hvor mange deltagere, man kan vælge. DJ:Fotograferne har indgået valgforbund med en række andre grupper i DJ.

Praktisk
Fagligt Forum holdes på Hotel Scandic Sluseholmen, Molestien, København SV søndag den 22. og mandag den 23. april 2018. Mere iher om på generalforsamlingen 10. Marts.