Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Drone fotografering på værktøjspaletten?

Teknologien er der og effektive og stabile droner, har åbnet et nyt billedmarked for både kommercielle og journalistiske opgaver

Mikrocopter

Mikrocopter

Læs mere om droner og priser
http://www.draganfly.com & http://www.mikrokopter.de/en/home.

Det er langt fra legetøjsdroner til 3.000 kr og handler om mulighed for at lave forretning på et markedet, der inden for kort tid har bevæget sig fra drengesjov til et seriøst værktøj.  En drone der kan gøre pro kameraer flyvende begynder fra 50.000 - hvis man vil være sikker på at kameraet også kommer sikkert ned. Dertil kommer en erhvervslicens til 10 - 15.000, hvis man vil have det fulde udbytte af en drone til professionelt brug.

Nye vinkler, nyt marked
Som før set, vil en åbning for nye forretningsmuligheder, være til for dem der først tager initiativ, og først får kunderne. Her til en bred pallette af opgavemuligheder fra landbrugs registrering til modeoptagelser som video og faste billeder.

”Der er allerede professionelle fotografer i gang med kommercielle og journalistiske opgaver, der løses med droner.  Men der også mange i gang uden en solid fotografiske baggrund og med udstyr, der sikkerheds- og betjeningsmæssigt ikke er på et acceptabelt niveau”, fortæller Glenn Jonassen, Sydfyn Foto 

Læs: DR beklager brug af done efter politianmeldelse

Da Glenn ringede til mig, var fotodroner ikke i emnekataloget. Hverken hos mig eller DJ konsulenten der åbenbart mente at droner nok lige var et emne jeg måtte vide noget om.

Glenn have en opgave på hånden, der involverede en mulig brug af en fotodrone over et torv og bolig område, og ville vide hvordan regler er …

Sammen fik vi stykket nogle grundlæggende ting på plads, vi her deler med kollegerne.

Privat gæller også fra luftrummet 
De to regelsæt der er i spil er Trafikstyrelsens regler for lufttrafik og reglerne om ”Privatlivets fred”.

Hvad angår ”privatlivets fred” så er muligheden for at kikke rigtig langt ind over private hække, med dronerens tredimensionelle operationsområde, ganske åbenlyse – Det samme gæller reglerne.  Det skal virkelig være vigtig i forhold til samfundets behov for oplysning, før man kan begynde at tænke på at styre en fotodrone ind over privatsfæren. 

Når der er tale om det offentlige rum som gade, pladser og  åbent land er der lidt mere rum, også i højdemæssig forstand. Til redaktionelt brug må man – til kommercielle anvendelser, skal man sløre – eller have tilladelse fra de personer der kunne blive genkendt. Men stadige er det under Trafikstyrelsens flyveregler, der ikke gør det ”bare lige”.

Flyveregler for dronepiloter
Og så er der Trafikstyrelsens regler for hvem, hvor, hvornår der må flyves med droner.
De handler selvfølgelig om sikkerhed! 

Overordnet definerer Trafikstyrelsen en sikkerhedsafstand på 150 meter. Hvor man med en erhvervslicens kan få dispensation så man kan operere inden for  2 x flyvehøjden. Dog min 15 og max 50m radius i forhold til 3. mand og 3. mands ejendom. 
Folk der bevæger i sikkerhedsområdet skal både informeres om overflyvningen og registreres. (Trafikstyrelsen, tilladelse AIC B 08/14).

Moderne droner med datateknologi har flyvemuligheder, der ligger langt ud over det snævre flyverum man må operere i.  Eksempelvis kunne man via GPS koordinater, sende sin drone på en længere tur op og ned af en kystlinje på egen hånd. Men den går ikke. Dronen må kun flyve under direkte kontrol af ”piloten”. 

Det blev en rigtig flyver
Med begrænsninger og investeringer, der skulle til for at løse den opgave, der fik Glenn til at dykke ned livet som ronefotograf, endte det med at opgaven blev løst med kameraet ud af vinduet på et helt almindelig pilotstyret fly.

Med begrænsninger, ulige konkurrence og forholdsvis kostbare investeringer , der skulle til for at løse den opgave, blev udgangen på det opgaven, at den blev løst med kameraet ud gennem vinduet, på en almindelig højt vinget flyvemaskine og en pilot, der er vandt til at flyve med fotografer. Pris ca 2500 kr. 

”Men kommer der flere opgaver, hvor en drone kunne være løsningen, er det bestemt en investering til overvejelse”, slutter Glenn.

Kommentarer