Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ:Fotografernes generalforsamling 2024

65 engagerede og debatlystne medlemmer deltog i årets veloverståede generalforsamling.

Bestyrelsen 2024

Bestyrelsen i DJ:Fotograferne 2024, på billedet mangler Signe og Charlotte. Billedet er taget af Tine Johansen med DJ:Fotografernes formand Tonny Foghmar´s mobil, der også har stået for redigeringen.

Generalforsamlingen var i år flyttet væk fra de vanlige hotelrammer og til de noget mere fotografnære omgivelser i MadLab.

Omdrejningspunktet ved årets generalforsamling og i formandens beretning var ikke overraskende AI, et emne som har fyldt rigtigt meget det forgangne år. Derfor har hovedfokus på medlemsarrangementer og kurser i DJ:Fotograferne også været med stor vægt på emnet. Og efter de mange indlæg til det emne stod det også klart, at der var store ønsker om endnu flere kurser, blandt andet de mange nye redigeringsmuligheder, var der stor interesse for.

Fotografens fremtid i en version 2.0, hvor der igen kan komme fokus på vores vilkår, var også et ønske. Det var tydeligt, at rigtig mange i det daglige sidder med de samme udfordringer, lige fra udvikling til overlevelse i faget

 

Generalforsamling

Henrik Lund

Der var i år mødt mange elever op, og det førte til en større debat om fremtidens uddannelse, hvor problematikken omkring de manglende lærepladser blev debatteret. Alt lige fra en forkortelse af praktiktiden til en forlængelse af skoletiden, samt en modulopbygget udgave, blev foreslået. Elevlønnen var også med i debatten; nogle mente, den var for høj, og at det i sidste ende var grunden til, at fotografmestrene ikke havde råd til at ansætte elever. Erhvervsuddannelsesrammen blev også vendt; var det den rigtige ramme? Eller skulle den erstattes af en bacheloruddannelse på S.U.?

Forbundsformand Tine Johansen

Henrik Lund Forbundsformand Tine Johansen

Forbundsformand Tine Johansen fortalte om et hårdt år i mediebranchen, men at der dog stadig endnu er høj beskæftigelse blandt medlemmerne i DJ. Hun gik også ind i debatten om AI, og ikke mindst hvordan DJ allerede nu arbejder på at håndtere ophavsretten i fremtiden. Der blev også orienteret om det nye domicil på Sluseholmen, der efter planen skal stå færdigt om to år.

Anders Jægenø

Henrik Lund Anders Jægenø

Mangeårigt bestyrelsesmedlem Anders Jægenø havde i år valgt ikke at genopstille til bestyrelsen; han blev takket for de mange års arbejde med et særligt fokus på ”Det nordiske samarbejde”. Den stafet er nu givet videre til Steen Middleton Larsen. Efter en god og lang debat blev formandens beretning godkendt.

Næste store punkt var årets regnskab, der blev godkendt uden bemærkninger.
Vi har stadig en sund og fornuftig økonomi.

Årets donation til Safety Funden blev kort debatteret, og der var bred enighed om et større beløb. Med baggrund i den situation, mange af vores kollegaer ude i verden står i lige nu, blev årets donation på 30.000 kr.

Så var det tid til årets valg.

Tonny Foghmar blev genvalgt som formand.

Valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode blev.
Anni Norddahl, Henrik Lindemann, Ida Schmidt-Sørensen og Maria Fabricius Tegner

Valgt som suppleanter i prioriteret rækkefølge blev.
Charlotte Dahl Ladegaard, Mette Marie Brondbjerg Husum (MEW), og Tove Koch.

Den samlede nye bestyrelse i DJ:Fotograferne er nu:

Formand:
Tonny Foghmar

Bestyrelsesmedlemmer:
Anni Hynding Norddahl
Henrik Meldgaard Andersen
Henrik Hellberg Lindemann
Ida Schmidt-Sørensen
Kirstine Strange Mengel
Maria Fabricius Tegner
Signe Goldmann
Steen Middleton Larsen

Suppleanter:
Charlotte Dahl Ladegaard
Mette Marie Brondbjerg Husum (MEW)
Tove Koch

Kommentarer