Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ:Fotografernes generalforsamling 2023

Bød på fuldt hus i den nye bestyrelse, kø blandt de valgte til delegeretmøde, en god stabil økonomi, og ikke mindst en varm tak for de mange års arbejde til Pia Funder.

Bestyrelsen i DJ:Fotograferne 2023

Pia Tromborg Den nyvalgte bestyrelse i DJ:Fotograferne

Årets beretning var i år fyldt med kurver og data, de gav tilsammen et godt indblik i hvem vi er i DJ:Fotograferne lige nu.

Men særligt et medlem fik ekstra meget opmærksomhed i slutningen af beretningen, vores mangeårige bestyrelsesmedlem Pia Funder.
Pia har altid været der og har lagt ufatteligt mange timer i arbejdet for os fotografer, men i år valgte hun ikke at genopstille til bestyrelsen.

Pia Funder

Ida Schmidt Pia Funder

Der blev leveret stor klapsalve fra hele salen, og Pia kvitterede med en gennemgang af hvordan ”fagforeningen” for fotograferne i sin tid blev dannet, og det var ikke en kedelig historie.
Vi ønsker Pia alt det bedste, og ved at hun helt sikkert stadig vil følge nysgerrigt med fra sidelinjen.

Vores tidligere formand Peter Thornvig savnede ”savsmuldet” i managen, og mødte op med flere inputs til bestyrelsen, og ikke mindst et nyt forslag til delegeret mødet i den efterhånden meget lange føljeton om forbundets navn.
Han bad generalforsamlingens om opbakning til, at fremsætte et forslag om tilføjelse af DJ” som binavn til det officielle Dansk Journalistforbund” Dette til blandt andet at legimitere navne som DjFerie”, DJ:Fotograferne”

Næste store punkt var årets regnskab der blev godkendt uden bemærkninger.

Så var det tid til årets valg, og i år blev alle bestyrelsesposter besat.

Tonny Foghmar blev genvalgt som formand.

Til bestyrelsen blev Henrik Andersen, Steen Larsen, og Signe Goldmann genvalgt.
Nyt bestyrelsesmedlem blev Kirstine Mengel

På suppleantpladserne var der 3 nye ansigter, Charlotte Dahl, Mette Marie Brondbjerg Husum (MEW), og Tove Koch.

Den samlede nye bestyrelse i DJ:Fotograferne er nu:

Formand:
Tonny Foghmar

Bestyrelsesmedlemmer:
Anders Jægenø
Anni Hynding Norddahl
Henrik Andersen
Henrik Lindemann
Ida Schmidt-Sørensen
Kirstine Mengel
Signe Goldmann
Steen Middleton Larsen

Suppleanter:
Charlotte Dahl
Mette Marie Brondbjerg Husum (MEW)
Tove Koch

Valget af delegerede til DJ´s delegeretmøde blev en succes, der kom ikke mindre end 21 navne på listen til vores 17 pladser. Med indgåelse af valgforbund er der en god chance for at alle kan komme med.

Kommentarer