Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Der skal være plads til alle fagligheder i en fusion

Uanset hvilken faglighed der er tale om, spørger medlemmerne sig selv, om netop deres faglighed bliver mast, det skal vi have nogle klare svar på siger DJ og KS formændene

Reaktionerne på fusionsplanerne mellem DJ og Kommunikation og Sprog har overvejende været positive. Men et af de spørgsmål, medlemmerne oftest har stillet, er, hvordan der bliver plads til de enkelte fagligheder. Det vil de to formænd arbejde med i den kommende tid.

Det skal være klarere for den enkelte, hvad en eventuel fusion mellem Dansk Journalistforbund og Kommunikation og Sprog (KS) vil komme til at betyde for både de små og store fagligheder i den nye organisation

KS og DJ formænd om fusion
Det er KS-formand Per Lindegaard Hjorth og DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård enige om, når de bliver spurgt, hvordan de har oplevet reaktionerne de seneste dage efter at fusionsplanerne blev offentliggjort sidste mandag. 

- Vi har været opmærksomme på, at det er et væsentligt spørgsmål, hvordan der skal bliver plads til de forskellige typer fagligheder i det nye forbund. Uanset hvilken faglighed der er tale om, spørger medlemmerne sig selv, om netop deres faglighed bliver mast. 

Og det skal vi have nogle klare svar på, siger Mogens Blicher Bjerregård i en artikel på Kommunikation og Sprogs hjemmeside. I artiklen understreger Per Lindegaard Hjorth, at det er væsentligt at sikre, at også smalle fagligheder får deres plads. Læs mere på  DJ forum for kommunikation, kommunikationen.dk

Kreds 1 generalforsamling om fusion
På generalforsamlingen i DJs største kreds, Kreds 1 med mere ca  7000 medlemmer, var fusions spørgsmålet også på dagsordenen.

”Det handler om medlemmernes bedste. Identitet er et nøgleord. Alle skal kunne se deres interesser afspejlet fra navn til ledelse. Det tror jeg også er muligt. Jeg hilser fusionen velkommen, så vi kan stå stærkere i fremtiden”. fortalte Julie Rosenkilde Nielsen i sin beretning til generalforsamling i Kreds 1.

Problemer for faglighed
De betænkeligheder der blev udtrykt, havde udgangspunkt i journalistiske faglighed, hvor man have svært ved at se sammenhænget i en fusion med KS, og hvordan den kunne skabe værdi for DJ. Nogle så modsætninger i journalistiske kompetencer som problemet, andre at der var fagligheder i KS de ikke kunne se som vedkommende.

Plads til identitet
Hovedbestyrelsesmedlemmerne Karen Hedegaard og Peter Thornvig, der også repræsenterer specialgrupperne Visuelt Forum og DJ:Fotograferne, med hver ca. 800 medlemmer, kunne begge beroligende dem der bekymrede sig for den faglige identitet.  

Begge kom til Dansk Journalistforbund, da Grafisk Forbund blev opløst i 1999, og Det har ikke været et problem at skabe deres faglige identiteter og blive en del af Dansk Journalistforbund, fordi DJs demokrati kan rumme forskellige fagligheder. Læs mere på journalisten.dk

Kommentarer