Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DELEGERETMØDE

SØNDAG DEN 25. APRIL SÆTTER ET ONLINE DELEGERETMØDE RETNING FOR DJ DE KOMMENDE TO ÅR

Her under hovedbestyrelsens bud på prioriteringer for perioden 2021-2023 der behandles på delegeretmødet


DJ’s Fagpolitiske Prioriteringer

De fagpolitiske prioriteringer har 4 niveauer:

 1. Formålsparagraf (vedtægter)
 2. Overordnet strategi (strategier) 
 3. Særlige fokusområder for DJ 2021-2023 (handlingsplan)
 4. Konkrete indsatser (indsatsområder)

Niveau 1.: DJ’s vedtægter

DJ’s formålsparagraf er § 1 i vedtægterne, se https://journalistforbundet.dk/vedtaegter 
Læs her om forslag til DJ’s kernefortælling inklusive et forslag til at ændre formålsparagraffen:
https://journalistforbundet.dk/nyhed/dj-skal-have-en-kernefortaelling  

Niveau 2.: Forslag til overordnet strategi

 DJ vil arbejde for: 

1.     Et trygt arbejdsliv

DJ forsvarer og forbedrer medlemmernes arbejdsvilkår samt deres sociale og faglige rettigheder og præger fagenes udvikling. 

2.     Et oplyst samfund 

DJ arbejder for et åbent og oplyst samfund herunder ved at forsvare og forbedre de grundlæggende demokratiske rettigheder såsom presse- og ytringsfriheden. 

3.     Et aktivt fællesskab

DJ arbejder for et levende medlemsdemokrati, hvor det er en god oplevelse at engagere sig  i fagligt arbejde, og alle kan vælge mellem et bredt udbud af faglige netværk og tilbud.

Niveau 3: Fokusområder 2021-2023

Hovedbestyrelsens forslag til fokusområder 2021-2023:

 • Beskæftigelsessituationen 
 • Arbejdslivet
 • Uddannelse og kompetence
 • Faglig identitet og etik
 • Et åbent og oplyst samfund                                                     

Niveau 4: Konkrete indsatser under de fem fokusområder 

Beskæftigelsessituationen

 • Vil arbejde for, at medlemmerne ser nye muligheder på arbejdsmarkedet
 • at forbedre dagpengereglerne, så de matcher det moderne arbejdsmarked 
  – herunder at arbejde politisk for at sikre bedre vilkår for skattemæssigt selvstændige.
 • at sikre, at medlemmerne kan få den nødvendige og kvalificerede rådgivning  ud fra deres behov.  

Arbejdslivet

 • At aftaledække flest mulige
 • Økonomisk tryghed for alle medlemmer
 • At lovgivningen sikrer freelance/selvstændige samme rettigheder som fastansatte at skabe fundamentet for fællesskaber, netværk og rådgivning medlemmerne imellem.
 • at uddanne tillidsrepræsentanter for de medlemmer, som står uden tillidsrepræsentanter,  så disse medlemmer mærker, at DJ har deres ryg
 • Bekæmpelse af chikane og sexisme i medie- og kommunikationsbranchen bliver prioriteret
 • Et trygt arbejdsmiljø uanset om fastansat eller freelance/selvstændig
 • Vil arbejde for fleksibel tilbagetrækning
 • Vil arbejde for, at medlemmerne ikke bliver syge af deres arbejde
 • En fortsat indsats for at styrke ophavsretten  

Uddannelse og kompetence

 • Vil arbejde for, at grunduddannelser er up to date
 • Efteruddannelse af høj kvalitet
 • At alle medlemmer har mulighed for efter- og videreuddannelse
 • At opkvalificering bliver en kultur
 • DJ skal være ekspert på fremtidens medielandskab og arbejdsmarked
 • Vi skal hjælpe medlemmerne med at udnytte og omsætte alle hjørner af deres kompetencer
 • Afklare om entreprenørskab i højere grad bør indgå i såvel grund- som videreuddannelse.
 • Fokus på forhold for praktikanter, både på praktikantaftalen og praktikforhold for studerende på andre områder.

Faglige identitet og etik

 • Vi vil styrke medlemmernes faglige stolthed og øge deres anseelse i samfundet. 
 • Øget professionsetik i alle vores fag, ved at fremhæve det gode eksempel  og ved at hjælpe medlemmer til at inspirere hinanden
 • Vi forsvarer medlemmernes ophavsret og afsøger muligheder for nye aftaler  

Et åbent og oplyst samfund

 • Vi vil arbejde for fri adgang til information
 • Ytringsfrihed for alle
 • Ytringssikkerhed – vi bekæmper digital chikane, så alle tør deltage i debatten
 • Ny offentlighedslov
 • Techgiganternes indflydelse på den demokratiske debat bør reguleres,  og der bør stilles krav til deres redaktionelle ansvar.

 

Kommentarer