Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Billeder i klemme i EU direktivforslag

Et fornuftigt ønske om størst mulig gennemsigtighed med ophavsretsmidler i hele EU, har fået gangspunkt i laveste fællesnævner, hvor EU varsler kontrol og bureaukrati, der især sætter rettigheder til billeder i en svær situation

"Ønsket om mest mulig åbenhed, kan vi kun være tilfredse med," siger formanden for DJ, Mogens Blicher Bjerregård til journalistforbundet.dk. "Men det er som om, EU fuldstændig negligerer, at vi i de nordiske lande med aftalelicensen har gjort det let at være lovlig”


For billeders vedkommende betyder lovliggørelsen gennem aftalelicensen at stort set hele undervisning området i dag enkelt og problemløst kan anvende billeder i undervisningen, som rettighedshaverne nu også får betaling for.

Billedernes høringssvar
Copydan Billedkunst har sammen med en række andre organisationer sendt høringssvar om EU direktivforslaget. Ud over en kolossal bureaukratisering af et ellers enkelt aftalesystem, er udfordringen for billeder, EU krav om pinlig nøjagtig værks registrering

I høringssvaret fra Billekunst, der bl.a. støttes af  DJ:Fotograferne, PF, Visuelt Forum og Bladtegnerne i DJ, påpeges bl.a  at netop muligheden for at identificere billeder som direktivforslaget forudsætter, er helt i hegnet.

Billeder uden ID
Især brug på nettet bl.a. ved screendump, gør det umuligt at identificere størstedel af rettighedshaverne. Der ud over er mængden af især fotografiske værker så stor, at opgaven med værks registrering og nøjagtig fordeling af vederlag, er meget vanskelig.

Billedkunst fremhæver, derfor at aftalelicens - og en accept af ikke at kunne opnå millimeter retfærdighed i fordeling af vederlag, både for brugere og ophavsmændene er den bedst opnåelig løsning.

DJ om EU direktivet
Chefjurist i DJ Lone Amtrup "EU-direktivet vil over bureaukratisere arbejdet i en sådan grad, at det vil koste både rettighedshavere og brugere dyrt, fordi transparensen bliver så omfattende, at hver eneste artikel, nyhedsindslag m.m. skal registreres ned til mindste detalje, så brugerne løbende kan se alt, hvad aftalelicensen dækker"

Lige ud af posen om EU direktivet
Formand DJ:Fotograferne, Peter Thornvig: ”Tankerne om gennemsigtighed i hele det Europæiske landskab for ophavsret, kan man kun hilse velkommen. 
Men en så dårlig gennemtænk eksekvering af dette ønske, er ødelæggende for både rimelighed i rettighedshavernes adgang til andel i ophavsretsmidler, men ikke mindst for brugernes forståelse og accept af ophavsret, når den nugældende enkle og nemme adgang til lovlig brug, sander til i bureaukrati i lande, hvor lov og orden er en normaltilstand”

Kommentarer