Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Afsporet DSB fotoaftale

Ny fotokontrakt til DSBs freelancefotografer, fratager fotograferne de mest fundamentale rettigheder deres billeder og efterlader fotografen med hele ansvaret for alle anvendelser

Kommentar:

Sommeren er agurketid, men DSB har ikke ladet agurkerne vokse ind i himlen, for hen over sommeren har DSB ensidigt udformet en ny og meget vidtgående kontrakt til de freelance fotografer, der leverer til den statsejede virksomhed. 

Aftale uden den mindst beskyttelse af fotografen
En ting er betalingen for at levere til så vidtgående overdragelse. En anden er de mange juridiske komplikationer aftaleteksten medfører i forhold til ansvar, etik og andres rettigheder.

Hovedtemaet i aftalen er at når billederne er taget og leveret til DSB, overtager DSB alle rettigheder! DSB får dermed også får retten til at sælge og vider formidle alle billeder til uspecificeret brug uden forudgående aftale med fotografen.

Aftalen har derfor et uhørt amatøristisk præg af total mangel på viden om de vilkår, der af flere grunde knytter sig at leverer billeder til kommunikation og redaktionel brug. 

I aftalen heder det bland andet, at fotografen overdrager og indestår for alle rettigheder til billederne og materiale, der optræder på billederne, men  sættes samtidigt uden for indflydelse på anvendelser.

Fri leg på alle hylder for DSB
Dette betyder blandt andet at rettighedshavere til kunstværker og personer, der optræder på billederne, kan rejse krav mod fotografen for brug, hvor DSB eller andre som DSB har overdrager billederne til, krænker personer eller rettigheder, ved anvendelser. 

Smart, for DSB, tør eller kan vel næppe indestå og garantere for tredje parts anvendelser, når leverede billeder kan flyde frit på net og i tryksager.

Her under er også fotografens manglende muligheder for at hævdholde sin droit moral – beskyttelse mod billedmanipulation og anvendelser, der krænker fotografens anseelse. 

Så aftalens udeladelse af at fotografnavn skal angives, kan sikkert være fint med disse betingelser... 

Dette underbygges yderlig af præcisionen i DSB aftalen: ”Fotografierne kan endvidere indlægges i DSB´s billeddatabase, hvortil DSB har fri adgang med ret til udnytte fotografierne på hvilken som helst måde”.

Ud over de rettigheds mæssige forhold, beskriver aftalen også forretnings forhold mellem DSB og fotografen, med leveringsbetingelser, der på ingen måde tager hensyn til at der her er tale om små enkeltmands leverandører. 

Fotografen i bås med store industrikoncerner
Fotografer vil fremover være underlagt DSBs almindelige indkøbsbetingelser, med  mange paragraffer om bl. a. kreditter, dokumentation og garantibestemmelser. Betingelserne skelner på ingen måde mellem FL Schmidt, NCC eller andre tilsvarende store virksomheder og en enkelt freelancefotograf.


Jeg nægter ganske enkelt at tro på at de professionelle kommunikations medarbejdere i DSB har være inddraget i formuleringen af aftalen. DJ vil derfor snarest tage kontakt til DSB kommunikation for at få en dialog om af talens indhold.

Opfordringen er derfor at afvente resultatet af denne dialog.

Peter Thornvig
formand for DJ:Fotograferne


Se også  komentar på PF web

Kommentarer