Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Generalforsamling i DJ:Fotograferne

Hvor kom vi fra – hvor fanden er vi på vej hen?
Ordinær generalforsamling afholdes lørdag d. 29. februar kl. 16.15 på Hotel Comwell, Aarhus.
* Transport refunderes for medlemmer uden for Århus-området med et beløb svarende til billigste offentlige transport

Hænder

Peter Thornvig Med hænderne i skødet sker der absolut intet

FULDMAGTER

§ 4 i vedtægterne
Stk.1. Medlemmer, der på grund af arbejde eller personlige forhold er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan opstille til valg og afgive stemme ved fuldmagt.

Stk. 2. Fuldmagter skal mindst indeholde: Medlemmets navn, adresse og CPR nummer og være underskrevet af fuldmagtsgiveren.
Endvidere skal det tydelig angives, hvem fuldmagten gives til.

Stk. 3a.  Fuldmagter skal afleveres til dirigenterne ved mødets begyndelse.

Stk.3b Der kan højest medbringes to fuldmagter pr. deltager på generalforsamlingen.

Stk. 4. Regler for brug af fuldmagter skal være medlemmerne i hænde samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Mød op og vær med til at sætte retning!

Retten til at fotografere er ikke eksklusiv, og kravene til dem, der vil den professionelle vej, er ikke mindst evnen til at levere på flere parametre, som ikke kun handler om at kunne lave de fedeste billeder.
Et par buzz word:  Storytelling, omstillingsparat, selvpromovering, forretning, der er valide uanset om man er ansat, selvstændig eller freelancer.
Genralforsamlingen sætter retning på de opgaver vi som faglig organisation skal være med til at løfte.


Læs beretningen  - hent som PDF

Se regnskabet - hent som PDF


DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Opgørelse af fuldmagter.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Økonomi og regnskabsaflæggelse for Specialgruppen Fotograferne.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af:
  *  Formand ( Peter Thornvig genopstiller)
    
  * 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årige periode

      (Pia Funder, Tonny Foghmar, og Henrik Andersen, genopstiller. 
   *  repræsentant til DJs Ophavsretfond 
    (Peter Thornvig genopstiller)
   * 
  Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8.  Udgår i forhold til konsekvnesrettelse i vedtægterne

 Eventuelt.