Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Fotografuddannelser og vilkår under uddannelse

Uddannelse som fotograf kan ske i tre spor. Fagfotograf, BA i Fotografisk Kommunikation og som Fotojournalist

Sten på vejen

Peter Thornvig

Løn og arbejdsvilkår under uddannelsen

Fagfotografer. Lønnen reguleres efter overenskomst mellem DJ og Dansk Industri Hent hele aftalen her som PDF

Fotografisk Kommunikation
Uddannelsen giver ret til SU efter gældende regler. Praktiktiden er ulønnet.

Fotojournalist
Uddannelsen giver i skoletiden ret til SU efter gældende regler.
I praktik aflønnes efter overenskomst mellem DMA og DJ

* Fagfotograf, erhvervsuddannelse
Uddannelsen sigter mod færdigheder, der matcher forventningerne inden for reklame og mode samt fotografering til illustrationer, kommunikation portrætter. Uddannelsen giver er solidt fagligt grundlag der giver mulighed for at løse stort set alle fotografiske opgaver.

* Uddannelsesstart
Uddannelsen starter med 20 ugers grundforløb, som grundforløb 1 og 2
Mere om optagelsesansøgning  på:
NEXT, København
Medieskolerne, Viborg

Der efter følger 4 år på fire hovedforløb. Det forudsætter dog at man her en elevkontrakt med en arbejdsgiver der er uddannelsesgodkendt af fotograffaget.  Uddannelsen indeholder vekslende skole og praktik tid. Skoleforløbet tages enten på Medieskolerne i Viborg eller på NEXT i København

ALLE læresteder er  i forhold til deres elever omfatte af overenskomsten.
Mindstelønnen for elever

           1. marts 2017            1. marts 2018           1. marts 2019
1. år       kr. 14.104                  kr. 14.344                 kr. 14.587
2. år       kr. 14.692                  kr. 14.941                 kr. 15.195
3. år       kr. 15.909                  kr. 16.179                 kr. 16.454
4. år       kr. 16.321                  kr. 16.598                 kr. 16.880
5. år       kr. 17.086                  kr. 17.376                 kr. 17.671

Mindsteløn for voksenelever
 pr. 1. marts 2017 kr.  18.631
 pr. 1. marts 2018 kr.  18.951
 pr. 1. marts 2019 kr.  19.271


OBS! Pension og fritvalgs lønkonto.
Lærestedet skal indbetale  8% af lønsummen til din pension.
Der ud over  har du også ret til en fritvalgs lønkonto efter overenskomsten § 6.  Mesteren skal pr. 1. marts 2018 indbetale 3,4 % (pr.  1. marts 2019 stiger det til 4,0 %) af den ferieberettigede løn til kontoen.
Du kan selv bestemme, om du vil bruge pengene på kontoen til mere fritid, løn eller pension.
Ved uddannelsesaftalens ophør opgøres fritvalgs lønkontoen. Som udgangspunkt vil et eventuelt overskud blive udbetalt med sidste lønudbetaling.

* Fotografisk Kommunikation, professionsbachelor 
Uddannelsen sigter mod reklame- og kommunikationsbranchen. Uddannelsen er treårig – inklusiv en praktikperiode på omkring et halvt år – og ligger som en linje under professionsbacheloruddannelsen i visuel kommunikation. 

Optagelsen foregår via kvote 2,  der bliver optaget 16-20 studerende, som dog først skal klare både en forprøve og en optagelsesprøve for at komme igennem nåleøjet. Uddannelsen finder sted på Danmarks Medie og Journalisthøjskole, DMJX i København.

* Fotojournalist, Pressefotograf, professionsbachelor 
Fotojournalistuddannelsen sigter mod at kunne lave journalistiske billeder, der fortæller historier fra virkeligheden. Et godt pressefoto giver den skrevne artikel ekstra betydning, og lader læseren se historien fra en anden synsvinkel. Fotojournalister er også journalister, og derfor skal du lære at håndtere hele den journalistiske arbejdsproces.

Uddannelsen tager 3,5 år og finder sted på Danmarks Medie og Journalisthøjskole, DMJX i Århus. I uddannelsestiden indgår 12 måneders praktik. Der optages 12 elever pr år. Der er ingen formelle optagelseskrav.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk