Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ:Fotografernes bestyrelsesberetning 2020-21

Et stort og varmt velkommen til jer alle, hvor er det dejligt endeligt igen at kunne afholde en helt almindelig og rigtig generalforsamling. Det er nu 2 år siden vi sidst var samlet til den årlige begivenhed.

Grundet covid19 blev der ikke afholdt generalforsamling i 2021.
 

Coronaen var faktisk tættere på end vi var klar over 29. februar 2020, da vi sidste gang afholdt generalforsamling. På dagen blev en læge ansat på Aarhus Universitetshospital konstateret smittet, og 11 dage senere d. 11 marts indledte statsministeren et pressemøde med budskabet ”Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere.” og Danmark blev lukket ned.
 

Med det stod rigtigt mange medlemmer i en helt uventet og svær situation. Både privat og arbejdsmæssigt. De første måneder var temmelig kaotiske og mulighederne for at få den hjælp, der var stillet i udsigt, måtte gå flere veje ind over DJ’s konsulenter. I det omfang det har været muligt, har konsulenterne gennem de sidste 2 år rådet og vejledt medlemmerne. 
Stor tak for det!
 

Coronatiden har også haft en hverdag med stor forskellighed for medlemskredsen. Ledighed har været den barske virkelighed for nogle. Andre har kunnet opretholde en faglige hverdag på trods af udfordringerne.
Flere har haft mulighed for at sætte deres kompetencer i spil uden for de vante rammer, fået nye kompetencer, eller har stik mod strømmen oplevet uændret eller mere arbejde.

Streaming og online begivenheder blev en fast del af manges hverdag, og de kompetencer der kræves for at det skal lykkedes passer perfekt til os som fotografer. Med viden om lyslægning, kamerastyring og sans for detaljen, gik flere af os i gang med ”den nye verden”. En verden der helt sikkert også fremover er opgaver i for os.

Bestyrelsesarbejdet og ikke mindst planlægningen af arrangementer, blev i den grad også præget af pandemien.
De fysiske møder blev erstattet med online møder, og i 2020 var der ikke mange muligheder for afvikling af større begivenheder.

 

FOTOGRAFIETS DAG

Blandt andet blev vores arrangement ”FOTOGRAFIETS DAG” rykket et år frem i tiden.
Det var derfor en længe ventet dag da vi endeligt kunne mødes, d. 6. november 2021 og sammen holde FOTOGRAFIETS DAG på Borups Højskole i København, hvor også prisen FOTOGRATULA 21 blev uddelt. 

Et halvt hundrede fotografer havde fundet vej til en spændende dag i fotografiets tegn. Først med et indlæg ved fotograf Søren Rønholt, der fortalte om sit arbejde med det personlige portræt. Dernæst berettede fotografen Ilvy Njiokiktjien fra Holland om sine projekter.

Dagen blev afsluttet med uddelingen af æresprisen FOTOGRATULA, som blev overrakt for 4. gang siden 2014.
Prisen gives til en person, et initiativ eller en institution, der har ydet en særlig indsats for at bevare og udvikle dansk fotografi. Med prisen følger 20.000 kr.

Prisen gik denne gang til Mette Sandbye, for sin store viden og mange bidrag til dansk fotografi som kulturformidler, kurator og debattør.
 

Bestyrelsen

”Jeg glæder mig til at stå i spidsen for vores mange medlemmer, og vil ydmygt og efter bedste evne forsøge at favne hele bredden i DJ:Fotograferne. Der er nok at tage fat på, og vi har brug for alle de gode kræfter der er derude. Verden har aldrig været mere visuel og det skal vi i fællesskab gribe” 

Det var med de ord jeg overtog formandsstafetten tilbage i september måned 2021.

Vi har brug for nye friske kræfter til bestyrelsesarbejdet. Branche skifte, formandsstop og et ønske om en pause efter mange års tro tjeneste giver ledige pladser.
Vi er en bestyrelse med højt til loftet, hvor målet er at bestyrelsesarbejdet skal være sjovt.
Alle kræfter og ideer er meget velkomne, og der er et godt fundament også økonomisk for at tingende lykkedes.

Er du fotografelev vil vi også meget gerne have dine input, så sidder du eller nogen af dine medstuderende med gode ideer er i meget velkomne.

I bestyrelsen arbejder vi blandt andet med:

 

Danmarks Fotomuseum.

DJ:Fotograferne har en repræsentant i bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum.
Museet er oprindeligt hjemmehørende i Herning Kommune, men på grund af besparelser er tilskuddet til museet ophørt, og museet lukket.

Bestyrelsen arbejder på at reetablere museet i Gellerup, Aarhus, og DJ:Fotograferne har støttet museet økonomisk, i dette arbejde.

Arbejdet har været besværliggjort af Corona, Aarhus Byråds lange behandlingsforløb af interesser i området, og afslag fra fondsansøgninger.

Bestyrelsen kigger lige nu på flere forskellige muligheder.

 

Pyramide Norden

DJfotograferne samarbejder med andre Nordiske fotografer gennem ”Pyramide Norden,” som samler flere forskellige foto-organisationer i Norden. Det betyder at ca. 5000 Nordiske fotografer kan stå bag udtalelser og protester f.eks. mod forringelser af ophavsret og unfair kontrakter, som er to af de forhold, hvor vi har et vigtigt interessefælleskab. 

Udenfor Covid-19 regimer er der lidt socialt og fagligt samvær, som vi håber at få mere gang i når låget letter, hvis der er medlemmer der ønsker at være med til at mødes med nordiske kolleger, vil vi gerne høre om det.

 

Arbejdsliv,55+
Vi har sammen med flere andre grupper og foreninger støttet medlemsprojektet 55+, der henvender sig til de medlemmer hvor arbejdslivet er nået dertil, hvor man for alvor skal gå ind i overvejelser og muligheder for at drosle ned, lægge om eller stoppe på arbejdsmarkedet.

 

Ophavsret
I 2021 blev der for tredje gang fordelt VISDA ophavsretsmidler efter ansøgninger om en personlige andel på baggrund af egne indberetninger om deres fotografiske arbejde i systemet for Tillægsvederlag.

Det drejer sig i år om 10,7 mio. kr., som er inkl. nogle restmidler fra 2018 og 19. De er udbetalt til i alt 604 fotografer inden for alle dele af fotograffaget.

Ophavsretfonden fik i 2021 tilført 733.179 kr til forvaltning. Så der er plads til at man kan søge om støtte til kurser, workshops, studieture, bøger og udstillinger.

 

Uddeling af midler fra ophavsretsfonden

1.2 million i de sidste 14 måneder

FotoGratula / Fotografiets Dag - 55 deltagere
FotoForum 5-6 arrangementer – 20 deltager pr. gang i gennemsnit.
Den Fotografiske Salon 5 arrangementer – cirka 30-35 deltager pr. gang i gennemsnit.
Efteruddannelse 35 bevillinger (30 i 2019)
Online kurser fra DJ 30 deltagere
Festivaler - Paris Photo m.m. 2021 33 bevillinger (73 i 2019)
Bogprojekter 12 bevillinger (16 i 2019)
Udstillingsprojekter 16 udstillinger (1 i 2019)
Fotoprojekter 17 projekter (9 i 2019)

Elever

Studieture 44 bevillinger (39 i 2019)
Udstillinger 36 bevillinger (30 i 2019)

 

Desuden er der givet støtte til Dansk Kunstnerråd, Dansk Fotomuseum, FotoGratula.

Cirka 300 bevillinger er blevet behandlet og cirka 300 har haft direkte glæde af vores Fond samt alle de andre, som har set udstillinger og deltaget i fotoarrangementer her og der.

Der er i periode ikke været afholdt vores sædvanlig FotoSalon på grund af Corona.

 

Økonomi

Vi har i de seneste 2 år ikke formået at bruge ret mange af DJ:Fotografernes penge. Så derfor vil bestyrelsen i år stille et forslag om en sænkning af kontingentet.

 

Medlemmer

Vi er siden sidste generalforsamling i 2020 vokset fra 935 til 1044 medlemmer.

713 er fuldt betalende
125 studerende
 76 er pensionister
 52 er ledige
 
78 er andet

Ud af de 1044 er 340 freelancere.
 

DJ:Fotograferne i bestyrelser, udvalg, mm.:

DJ:Fotografernes bestyrelse:
Tonny Foghmar, formand– & økonomiansvarlig,

Henrik Andersen, næstformand

Pia Funder, sekretær, fondsadministrator

Michael Harder, event

Anders Jægenø, Nordisk samarbejde

Henrik Lindemann, event

Signe Goldmann, eleverne, HB-medlem

 

Suppleant:

Heidi Vigsø

Udtrådt af bestyrelsen:

Frederikke Friderichsen

 

DJ:Fotografernes forretningsudvalg:

Tonny Foghmar, Henrik Andersen og Pia Funder

 

DJ: HB observatør: Tonny Foghmar

DJ:Ophavsretsfondens bestyrelse: Tonny Foghmar

Ophavsretsfonden, ansøgningsudvalg: Pia Funder (administrator), Henrik Andersen og Tonny Foghmar.

Repræsentant i det lokale Uddannelsesudvalg på fagfotografuddannelsen:
Medieskolerne Viborg: Tonny Foghmar

NEXT København: Henrik Lindemann

Repræsentant i Medieskolernes bestyrelse: Tonny Foghmar

DMJX: Advisoryboard, Fotografisk Kommunikation: Signe Goldmann

Skuemester til svendeprøver: Maria Tegner, Anne Marie Jo og Henrik Andersen

Besigtigelse af læresteder: Pia Funder, Henrik Andersen

Dansk Kunstnerråd: Pia Funder

Repræsentant i bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum: Henrik Andersen

Repræsentant i VISDA: Pia Funder

Billedmediernes faglige udvalg: Faglig konsulent Hans-Jørgen Dybro

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk