Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Deltagerbetingelser for STATUS:19

DELTAGERE:
Alle professionelle danske fotografer og fotografelever kan uploade deres bud på fotografier til udstillingen STATUS.19 i kategorierne journalistisk fotografi, kommercielt fotografi som mode, reklame etc., fotografi til kommunikation eller fotografisk kunst og portrætfotografi.

* Registrering og  upload på > http://status19.dk
   Kontakt: info@status19.dk   
   > FAQ
   > STATUS:19 home
   >Deltagerbetingelser

Deadline for upload af billeder
* Fotografier der indstilles, skal være taget i perioden 2017, 2018 og 2019
* Der kan uploades frem til  4. marts 2019 kl. 12.00
* Tekster kan færdiggøres til systemet lukker.
Upload på denne dag betragtes som dit endelige bud


Upload-systemet
Ved tilmelding får du adgang til upload systemet. Når du har fået adgang, accepterer du samtidig betingelserne for deltagelse. Du vil have adgang til din side med dine billeder billedinformationer indtil du er klar.

Billeder der er lagt til kuratering, kan efter at upload er lukket den 2. marts kl. 20.00, ikke tages ud af udstillingsporteføljen. Alle omkostninger forbundet hermed påhviler indsenderen.

Billeder
Der kan højest indstilles 20 billeder, som evt. kan sammensættes i serie.
Billeder vises med de sideproportioner, de er leveret med.

Billedinformationer
Felter med beskrivelser, dato m.v. skal udfyldes fyldestgørende
Billedbeskrivelse max. 600 anslag. 
STATUS:15
forbeholder sig ret til at forkorte teksten.

Tekniske specifikationer på billeder
Filtype: .jpg, 8 bit,  min. kvalitet 10
Farverum: Adobe RGB
Max 15 Mb
Størrelse: mindst 4000px og max 6000 px på længste led i 300dpi.

Personoplysninger 
Data, der er afgivet ved oprettelse som deltager i forbindelse med deltagelse i STATUS19, bruges kun som interne registreringer, der er nødvendige for afviklingen af STATUS19. Cpr-numre slettes, når disse ikke længere skal anvendes i henhold til formålet.

DJ:Fotograferne/STATUS:19 følger implementeringen af persondataloven, og foretager de justeringer, der måtte vise sig nødvendige.

Ophavsret 
Du bevarer alle rettigheder til dine billeder, men giver tilladelse til, at de billeder, der bliver udvalgt, frit kan anvendes i enhver henseende i forbindelse med promovering af udstillingen samt til omtale af denne på fx web, i trykte medier og i forbindelse med evt. TV-omtale.
Evt. anden anvendelse aftales med den enkelte fotograf.

Vi krediterer selvfølgelig billeder, og vi bestræber os på at sikre at alle – også billeder – krediteres af 3. part ved omtale af udstillingen.
Hvis dette ikke efterkommes, vil dette være en sag mellem fotografen og brugeren af billedet.

Som fotograf indestår du for, at du er indehaver af alle rettighederne, der knytter sig til billedet/billederne og at personer, der optræder på disse, er indforstået med anvendelsen. Endvidere at afgivne personoplysninger er korrekte.

Kuratering
Sammensætningen af billederne på udstillingen bliver foretaget af et hold kompetente kuratorer for de enkelte billedkategorier:

* Kommercielt fotografi.
Thomas Preis, Creative director and founder, THE UNICIORN
* Fotografi til kommunikation
Pipaluk Balslev. Freelance billedredaktør, tidl. Trap Danmark, JP/ Politiken, Bonnier Publications
* Journalistisk fotografi
Søren Pagter- Leder af Fotojournalistuddannelsen på DMJX, har bl.a. udgivet bogen "Det Nødvendige Fotografi"
* Kunstfotografi
Sarah Giersing. Arrangør af fotoudstillinger, ansvarlig for Det Nationale Fotomuseum v/Det Kgl. Bibliotek
* Portræt
Thomas Borberg, fotochef på Politikken

Udstillingens kuratorer er frie i deres billedvalg, og udstillingens endelige form fastlægges først, når alle billeder er fundet og med det sigte at vise de mange forskellige kvaliteter i det professionelle fotografiske univers.

Billeder udtaget til udstillingen
Hovedudstillingen afholdes under Fotofestivalen Fotodage Viborg 3.-26. maj 2019 i den gamle museumsbygning midt i Viborg.
Til fotografer, hvis billeder udtages til udstillingen, betales 500 kr. som erkendelighed for at støtte op om udstillingens ide.

STATUS:19 sørger for professionel kopiering og ophængning. Hvis du har særlige krav til kopiering, ramme mv. vil ekstra omkostninger i den forbindelse blive faktureret direkte til dig, og kun imødekommet såfremt det er muligt.

Svar på indstillinger
I slutningen af marts 2019 vil du får svar på om dine billeder er blevet udvalgt til udstillingen. Billeder, som ikke udvælges til udstillingen, vil blive slettet fra serveren. Registrerede fotografer og billeder, der ikke indgår i udstillingen, kommer kun kuratorerne til kendskab.

Andre vilkår
Udstillingen kan blive vist på andre udstillingssteder i Danmark eller udlandet inden for en periode på op til 4 år
Efterfølgende kan udstillingens billeder ligge som dokumentation for udstillingen i en tilgængelig webløsning, der alene refererer til udstillingen og som promovering for kommende STATUS-udstillinger.

Et hvert ansvar for billeder, filer og krav i forbindelse hermed, påhviler til enhver tid indsenderen.

STATUS:19 forbeholder sig alle rettigheder i forbindelse med afvikling af STATUS:19. Herunder udstillingens koncept, retten til at aflyse dele af, eller hele udstillingen og ændre datoer. Beslutninger truffet at STATUS:19 kan ikke ankes.

Kontakt: 
info@status19.dk