Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Beretning 2015-16

FAG OG FAGLIGHED - DJ:Fotografernes beretning til generalforsamlingen den 5. marts 2015 v. Peter Thornvig på vegne af bestyrelsen.

Hent som PDF

Vi skriver om det stort set hvert år i beretningen: ”Et arbejdsmarked i forandring”. Og det èr ikke et udtryk for, at vi har svært ved at finde ud af, hvad beretningen skal indeholde. 

Udviklingen er fortsat mod færre traditionelle ansættelser og et jobmarkedet, der spænder bredt over alle de andre muligheder: kontrakter, selvstændig, freelancer… 

Uanset hvilken vej man vælger for beskæftigelse, er vi og DJ stærkt optaget af at sikre, at netop denne udvikling ikke bliver til afvikling af helt fundamentale principper for et godt arbejdsliv. Det sker ud fra en tanke om, at alle DJ-faglighedernes styrker og svagheder hænger sammen, uanset hvor og hvordan man er beskæftiget på DJs organisationsområde.

Udviklingen af rollen som fotograf er langt fra noget, der ligner en statisk størrelse. Den digitale udvikling sætter stadig nye standarder og giver nye værktøjer, der gør vejen fra tanken om - til det færdige billede, stadig kortere. Vi kan bl.a. se, at begreberne video og stilbillede flyder sammen, og at vi fagligt skal stadig længere ned i de mørekse afkroge af teknikken for at matche alle de andre, der også fotograferer.

Vores styrke som fotografer er indholdet i de billeder, vi leverer. Dels som dem der netop behersker teknikkens afkroge, dels som dem man kan spare koncept og strategi med. Men i særdelshed gennem en forståelse for opgaverne gennem valg af teknisk plaform, motiv og kreativitet.

Det er den enkeltes ansvar at tage vare på egen faglig udvikling! Forbundet og DJ:Fotograferne stiller mulighederne til rådighed som en opfordring til løbende faglig opdatering.

Fokus på det professionelle fotografi
Det har i 2015 været prioriteret at følge linjen op med at få fokus på det professionelle fotografi. I 2014 blev Dansk Fotografis Ærespris FOTOGRATULA uddelt, og i 2015 satte vi STATUS:15 i søen.

Der var en beskeden forventning om, at der nok skulle komme billeder til en lille udstilling…
Vi blev klogere og blev bogstaveligt væltet af den interesse og opmærksomhed, som både fagfolk og brugere viste initiativet. På Facebook nåede mange opslag om STATUS:15 ud til 4- 6000, og flere kom ud til over 10.000.

Selv om vi løb ind i både logistiske og tekniske udforinger, faldt alt på plads.
Det blev til 3.400 indstillede fotos fra 320 professionelle fotografer –  Var serveren ikke brudt sammen på den sidste dag for indlevering på grund af de mange fotografer, der ville byde ind med billeder, var det blevet endnu flere…

De 100 fotografier af 61 professionelle fotografer, der blev kurateret til udstillingen
STATUS:15, trak ca. 1500 besøgende til udstillingen i de 6 uger, den blev vist i Museumsbygningen på Østerbro. Vi er på andet oplag af kataloget, der i første oplag blev trykt i 2.000 eksemplarer. Vi fik også en masse gode erfaringer til STATUS:17, der er under forberedelse.

Det var en stor mundfuld, der favnede hele fotograffaget. Men i al beskedenhed fik vi skabt den gode og positive opmærksomhed omkring professionelt dansk fotografis faglige kvalitet og bredde, hvilket var forudsætningen for initiativet.

UDDANNELSERNE
Ca. 20% af medlemmerne i DJ:Fotograferne er under uddannelse. Ikke mindst derfor er der særlig opmærksomhed på, med hvad og hvordan DJ og DJ:Fotograferne møder medlemmerne på uddannelserne.

Fagfotografer
Vi er både engageret i Billedmediernes Faglige Udvalg, faguddannelserne på Medieskolerne, KTS, svendeprøverne og har repræsentation i Advisory Board på Fotografisk Kommunikation. Sammen med DJs næstformand, Tine, vil vi i foråret bl.a. drøfte en mere aktiv elevkontakt i form af DJs tilstedeværelse i forhold til elever på fotouddannelserne.

Selv om forholdet mellem elever og deres praktikpladser generelt er i rammen for god ledelses- og arbejdspladskultur, kan vi forstå på henvendelser til DJ, at tonen stadig kan være barsk. Som ”kan du ikke lide lugten i bageriet, så find en anden læreplads…”.  

Forkortet uddannelsestid
Med den nye reform af erhvervsuddannelserne er merit blevet et meget betydeligt begreb inden for uddannelserne. Merit betyder, at elever skal kunne få forkortet deres erhvervsuddannelse, hvis de i forvejen har relevant uddannelse eller erfaring.

Inden for fagfotografuddannelsen betyder det, at man kan få forkortet både skoleophold og praktiktid, så uddannelsen kun varer omkring to år. I princippet en sympatisk og fornuftig tankegang.

I praksis kan det imidlertid være svært at håndtere for små uddannelser som Foto- og FTP-uddannelserne, fordi det i praksis er meget vanskeligt for skolerne at tilrettelægge flere forskellige uddannelsesforløb for forskellige elever.

Dertil kommer, at praktikstederne er interesseret i at have en elev så lang tid som muligt og bestemt ikke bryder sig om forkortede praktiktid. Derfor vil elever med merit og et stærkt forkortet uddannelsesforløb have endnu sværere ved at få en praktikplads. 

Vi ser gerne, at der generelt indgår mere tid på fagskolerne inden for elevtiden for at sikre et endnu stærkere uddannelsesgrundlag. Omvendt er merit med en forkortelse af praktiktiden på op til to år kun fagligt meningsfyldt, fordi både skolerne, praktikstederne og ikke mindst vore elever selv praktiserer det på en fornuftig måde. 

For dem, der har gennemgået fagfotografuddannelsen, er det i øvrigt muligt at få merit på den 3-årige uddannelse Fotografisk Kommunikation.

Fotografisk Kommunikation
På DMJX er der nu kommet kontakt til Fotografisk Kommunikation. En invitation til at deltage i uddannelsens advisory board er en start og understreger vigtigheden af samarbejdet med de studerendes lokale organisation ANDREA og en tættere kontakt til de studerende på Fotografisk Kommunikation.
Vi mangler stadig viden om, hvordan de uddannede lander ude i virkeligheden, og vil bringe dette ind som en del af kontakten med DMJX i København.

Fagkurser
Vi har endnu ikke set de solide high-end kurser til professionelle fotografer fra de uddannelsessteder, der burde være nærmest til at byde ind. Med en enkelt undtagelse. Her fik vi et kursustilbud, der lå langt uden for en rimelig økonomisk ramme.  
Derfor har vi selv taget opgaven op og ruller nu gennem 2016 med en række tilbud med støtte fra Ophavsretfonden.

OPHAVSRET I NYE RAMMER
Efter 2016 vil der være en langt mere personlig adresse på ophavsretsmidler. Inden for den nye lovgivnings rammer er vi i samarbejde med andre billedorganisationer i Copydan Billeder ved at udvikle det digitale registreringssystem, der vil sikre, at endnu flere ophavsrestmidler lander direkte hos de enkelte rettighedshavere, hvilket vi kun kan hilse velkomment.

Et af de parametre, der kan danne grundlag for en individuel fordeling, er, at man som fotograf krediteres ved billeder. Det er i særlig grad en udfordring for dem, der laver kommercielle opgaver, hvor kreditering er en absolut undtagelse. Men generelt kan ingen medier sige sig fri for syndere på dette område.

Den største synder er ”nettet”, hvor både CMS-systemer, Facebook og andre lignende tjenester stripper billeder for de IPTC-informationer, som kan identificere ophavsmanden.

Det er en rigtig dårlig kultur, der nu får en helt anden betydning. 
Derfor vil kreditering også være en del af det fælles ophavsretsarbejde i DJs Ophavsretsfond, så vi bedst muligt kan leve op til forventninger og krav om individuel fordeling af midler for ophavsret.

Arbejdspladsaftaler om kreditering
At det kan lykkes at få ordentlig kreditering, er vist gennem en fælles forståelse med Københavns Kommune, der sikrer fornuftige og rimelige krediteringsprincipper ved anvendelse af fotografier. Helt aktuelt er et lignende initiativ sat i gang i forhold til Region Hovedstaden.

Et indre digitalt marked
Og endnu mere lovgivning på billedeområdet kan være på vej. Et af de mere vanvittige tiltag i et EU-udspil er, at man vil gøre brug af billeder og bøger gratis til undervisningsbrug og for kulturelle institutioner som museer, arkiver og biblioteker. 

Det har givet anledning til en massiv ”ophavsdiplomatisk” indsats fra hele spekteret af rettighedshavere. Selvom der nu er fornuftige signaler fra EU omkring disse fribrugsregler, er intet sikkert, og vi risikerer stadig at stå med en ekspropriering af vores ophavsret, der dels vil koste rettighedshaverne millioner, men især være en trussel mod et lille sprogområde som det danske, når økonomien mangler til at producere nyt dansk undervisningsindhold.

FOTOGRATULA 2016
Som et led i strategien fra generalforsamlingen i 2012 om at sætte fokus på bredde og kvalitet af professionel fotografi, blev det bl. a besluttet at uddele en pris. Det blev til Dansk Fotografis Ærespris: FOTOGRATULA, som Morten Bo modtog i 2014 for mange års energisk indsats omkring fotoskolen Fatamorgana.

Arbejdet med forberedelserne til, hvem der skal have prisen i 2016 er i gang. Til november ved vi, hvem der får FOTOGRATULA 2016.

KURSER & ARRANGEMENTER
Det skal ikke være en hemmelighed, at den uventede, men glædelige interesse for STATUS:15 har skubbet processen med også at kunne tilbyde fagrelevante kurser. Det har vi så rådet bod på med forårets program for faglig opdatering, der i januar blev sendt ud til medlemmerne.

Det er sammensat af kurser, vi har arrangeret samt BOOST-kurser fra PF og Visuelt Forum.
Arrangementerne som Foto Forum i København og på Den Fotografiske Salon i Århus anser vi som vigtig inspiration og mulighed for dialog, som vi fortsat vil støtte.

På djfotograferne.dk og i nyhedsbrevene kan man se de forskellige tilbud, efterhånden som de bliver lanceret. Og som altid modtager vi meget gerne ideer til kurser og arrangementer!

MASTERCLASS  
New York
I 2015 afholdte DJ:Fotograferne i samarbejde med Pressefotografforbundet sin sjette MasterClass. Workshoppen vendte tilbage til New York, hvor den første MasterClass fandt sted i 2010. Denne gang var det Joachim Ladefoged, der stod i spidsen som “master”.  Et dusin fotografer fik her mulighed for at udfordre sig selv i selskab med dygtige kollegaer, og alle kæmpede til sidste skud på at lave deres personlige gengivelse af “The Big Apple”. Efterfølgende er de tolv serier blevet publiceret i en lille bog, og deltagerne havde posters udstillet på konferencen “Tal til Øjet”. 

Cuba
MasterClass 2016 afholdes på Cuba med Joachim Ladefoged som underviser og mentor, der deler ud af sin viden og erfaring. Denne MasterClass er netop blevet udbudt

OVERENSKOMSTER, AFTALER
Det er fortsat kun enkelte fotografer, der går i egentlige ansættelsesforhold. Dog ses der også jobopslag, hvor virksomheder ønsker selvstændige fotografer fast tilknyttet virksomheden, men fotografen skal fakturere opgaven. 
Netop derfor er det vigtigt, at man før der indgås kontrakter og aftaler kontakter DJ, der med de faglige konsulenters ekspertise kan råde og vejlede til den bedst mulige kontrakt eller aftale. 

Ansættelsesklausuler
I netop den forbindelse ses det også, at virksomhederne ikke er opmærksomme på den nye lov om ansættelsesklausuler, der trådte i kraft den 1. januar 2016, og som har virkning for alle klausuler indgået efter 1. januar 2016. Loven gælder generelt på arbejdsmarkedet uanset funktionærstatus, eller om man er ansat eller tilknyttet som selvstændig konsulent.

En fotograf kan altså ikke længere blive underlagt en klausul, uden at der også skal gives en kompensation, ligesom den tidsmæssige periode, hvor klausulen måtte gælde, maximalt kan være på 12 måneder efter ophøret.
I fotografbranchen har der været en klar tendens til at begrænse fotografen både i forholdet til konkurrenceklausuler såvel som i forholdet til kundeklausuler (i loven omtalt som kombineret ansættelsesklausuler).

Den nye lov om ansættelsesklausuler har dermed gjort op med disse helt urimelige og langt mere byrdefulde klausuler for fotografer.

Beskæftigelse
Vi har stadig en pæn statistik for medlemmer i arbejde. Af de 528 medlemmer, der er tilmeldt AJKS, viste sig en lille stigning til 6,6 % ledige i december mod 5,2 % året før. 

Man kan have mange formodninger om, hvordan beskæftigelsen reelt ser ud. Men det rokker ikke ved den passion, der driver de fleste fotografer til at vælge et fag med store faglige og beskæftigelsesmæssige udfordringer.

KOMMUNIKATION
Vores Facebook-side spiller en stadig større rolle som led i vores samlede kommunikation. Frekvensen af ”likes” stiger støt i takt med, at rigtig mange af vores opslag når langt ud i Facebook-universet.

Der er fortsat stor interesse for vores nyhedsbreve, der fortsat åbnes af mere end 50% af medlemmerne.

Sandheden er noget mere nuanceret, men i den korte version har hjemmesiden djfotograferne.dk i perioden haft 30.200 besøg af 19.000 brugere, der har set 52.600 sider. 

Disse tre kommunikationskanaler har hver sin mission, men samlet set er de også med til at skabe den interesse for professionelt fotografi, der sammen med de kvaliteter, der rummes af et DJ-medlemskab, kan være en del af forklaringen på vores fortsatte medlemsfremgang.

DJ skifter i 2016 til nyt CMS-system, der giver flere muligheder, nemmere arbejdsgange og et mere tidsvarende udtryk. Det vil også give meget ekstra arbejde med omlægningen, men det overskygges af fordelene, når vi er på plads med det nye.

BESTYRELSESARBEJDET
Det er vigtigt at huske, at bestyrelsens medlemmer arbejder i fritiden og oftest bruger en weekenddag på bestyrelsesmøder. 

Vi fik på generalforsamlingen en meget stor bestyrelse på 13 medlemmer, da vores vedtægter ikke er klare på dette område. Det er dejligt, at så mange ville deltage.
Men ser vi tilbage på perioden, har det ikke gjort det nemmere at få bestyrelsesarbejdet til at gå op i forhold til de mange kalendere, der skal have plads til syv bestyrelsesmøder.

Med vores politik om at suppleanter kan vælge at deltage i bestyrelsesmøder og i øvrigt deltager i vores forskellige projekter, har bestyrelsen besluttet at bede generalforsamlingen om en præcisering i vedtægterne om, at der kan vælges op til 8 bestyrelsesmedlemmer samt en formand. Beretningen afspejler i øvrigt i perioden.

FORBUNDET
På delegeretmøde i 2015 stillede vi med alle de delegerede, vi kunne, og var med til at sætte vores præg på, hvilken vej DJ skal de næste to år.

Fusionen med KS blev taget af bordet af Hovedbestyrelsen før delegeretmødet i erkendelse af, at tiden ikke var nu. I stedet blev et stærkere forankret samarbejde vedtaget på centrale områder, hvor medlemmerne af DJ og KS har fælles interesser.

Vi fik i 2015 ny formand, Lars Werge, og næstformand, Tine Johansen, efter et kampvalg. Med ny ledelse fulgte også nye veje i det politiske arbejde. Det skulle lige falde på plads, men der er nu god fremdrift i både Hovedbestyrelsen og de mange udvalg, der bl.a. arbejder med de prioriteter, som delegeretmøde afsatte. Heriblandt uddannelser, aftaler og overenskomster. 
Også arbejdet med at forankre DJs forskellige indsatser som en helhed set over et helt arbejdsliv, er nu sat i gang.

SAMARBEJDE I DJ
Pressefotografforbundet er fortsat en af vores nærmest samarbejdspartner. At de faglige forskelle bliver mindre kan aflæses af STATUS:15, der også viste, at tidligere skarpe grænser mellem de forskellig fagdiscipliner flyder sammen i hverdagen. 
Selv om nogen interesser kan trække i hver sin retning, så har fælles løsninger af fælles udforinger overskygget forskellene.

Især Freelancegruppen, DJ kommunikation, Danske Bladtegnere, Film-&TVGruppen samt Visuelt Forum kan vi også takke for et godt samarbejde.

”Tal til Øjet”, der blev afholdt den 16. januar 2016, er netop et af de gode eksempler på dette samarbejde. Her som en konference for de forskellige fagligheder, der mødes omkring visuel kommunikation.

Omkring vores elever og studerede ser vi gerne, at samarbejdet med Danske Mediestuderende og i særdeleshed ANDREA fortsat udvikles. ANDREA er DJs elevgruppe for bl.a. de studerende på Fotografisk Kommunikation. 

Der er store forskelle på erhvervsuddannelser og de studiebaserede uddannelser, men ikke større end at vi ser muligheder på tværs af disse forskelle med DJ som den fælles ramme.

Også en opkvalificering af forbundets ”Formandsmøder” er med til fremadrettet at udvikle hvad vi ofte har efterlyst –  At vi i DJ i højere grad får sammenhæng og forståelse for værdien af fælleskabet på tværs af vores demokratiske kludetæppe og de mange faglige forskelligheder.

Vi siger selvfølgelig tak til formandskabet, DJs konsulenter og øvrige ansatte for god service, et godt samarbejde og den gode håndtering af de sager, vi og vores medlemmer søger løst i DJ.

Også stor tak til vores studenter medhjælp Nicoline Leisner, der genne perioden har været en stor og solid hjælp på mange af vores projekter.

EKSTERNE SAMARBEJDER
DJ:Fotograferne er medlem af Dansk Kunstnerråd (Helga Theilgaard og Peter Thornvig), samarbejdet PYRAMID ved Nordiske Fotografer (Anders Jægenø, Thomas Carlslund og Peter Thornvig), i bestyrelsen for Danmarks Fotomuseum (Jette Kraus Hedemand) og Copydan Billedkunst (hvor Peter Thornvig også er formand)

Nordisk samarbejde
DJ:Fotograferne har meget fokus på det nordiske og nordeuropæiske samarbejde, fordi sammenholdet mellem ca. 2000 svenske, 1400 norske, 800 finske og mere end 800 danske professionelle fotografer giver en kraftig stemme mod kontraktlige og ophavsretslige urimeligheder. Vores fællesskab samles i ”Pyramide Norden” og ”Pyramide Europa”, som har høringsret i EU-lovgivningsarbejdet. 
I årets løb etablerede vi et samarbejde med Lithuanian Photographers' Association og Press Photographers Club, som blev optaget som medlem i ”Pyramide Norden”

Vi har ligeledes arrangeret fællesmøde for bestyrelserne i Svenske Fotografers Forbund og DJ:Fotograferne i august 2015. Vi arbejder på endnu et fælles bestyrelsesmøde under ”Landskrona Foto Festival” for Norges, Sveriges og DJ:Fotografernes bestyrelser i 2016.

Vi har samtidig indledt et samarbejde mellem de offentligt ansatte fotografer i norden, og der er i 2015 etableret et nordisk samarbejde med fælles repræsentant i IFRRO, som videregiver informationer derfra.
Vi arbejder på at afholde fælles seminarer/informationsmøder om ophavsret og globale trusler mod denne. Det sker med tæt monitorering af direktiver og forordninger fra EU om den ”digitale fremtid” og ”det indre digitale marked”.

Desuden forsøger vi at opbygge relationer med Estland og Letland, og vi planlægger at holde et fælles nordisk seminar i Litauen - alternativt Letland eller Estland.

Fotomuseet, Herning
Situationen for Fotomuseet i Herning er alvorlig! Efter en kommunal sparerunde er museet truet af lukning, hvis der ikke findes et andet hjem i kommunen eller en anden løsning, der kan sikre den fortsatte eksistens.

Dansk Kunstnerråd
Rådet skal først og fremmest være et debat- og netværksskabende forum, hvor de danske kunstneres organisationer på et fagligt niveau kan diskutere og holde hinanden opdaterede.

Året har især været præget af nye politiske initiativer, der er kommet i forhold til kunst- og kulturområdet. 
Kunst- og kulturområdet har traditionelt været et væsentligt element i public service-begrebet. Det er kommet under stigende pres i disse år, når DR skal konkurrere med private medier på forskellige platforme. En arbejdsgruppe fik sat public-service begrebet på dagsordenen med et debatindlæg og et kunstevent i Dome of Visions i januar 2016 med stort presseopbud og deltagelse af Bertel Haarder og Connie Hedegaard.
Året har også været præget af en større diskussion omkring arbejdsmarked, kunstnere og andre atypiske ansatte, som har udmundet sig i møder med dagpengekommissionen.

Også kunst og kultur mellem land og by har været på dagsordenen, hvor udflytningen af kulturelle statslige arbejdspladser er en del af dagsordenen. Dansk Kunstnerråd vil arbejde på en ny version af kulturpolitikken.
En større intern omstrukturering i organisationen har også taget tid.
Bl.a. skal Dansk Kunstnerråd også fungere som bindeled mellem offentlige myndigheder, private organisationer og institutioner. 

MEDLEMMER
Vi er netto gået frem med ca. 44 medlemmer til 868 medlemmer februar 2016.
180 er under uddannelse på Medieskolerne i Viborg, KTS og Fotografisk Kommunikation 
196 er registret som værende på en arbejdsplads., 
62 er på efterløn, 
6 er pensionister og 
424 er i arbejde, som selvstændige, freelancere og timelønnede.
322 er kvinder og 546 mænd.

RERÆSENTATION
Formand – Peter Thornvig
Næstformand – Tonny Foghmar
Økonomiansvarlig – Jette K. Hedemand
Ansvarlig for administration af Ophavsretfonden - Pia Funder
Disse udgør forretningsudvalget
Medlemmer af DJ:Fotograferne i div. udvalg:
•    Ophavsretsfonden, ansøgningsudvalg: Pia Funder (administrator), Jette Kraus Hedemand, Dennis Møller og Tonny Foghmar
•    Repræsentanter i de lokale Uddannelsesudvalg på fagfotografuddannelsen, Medieskolerne Viborg: Michael Harder
•    Repræsentant i Medieskolernes bestyrelse: Tonny Foghmar
•    Københavns Tekniske skole: Peter Thornvig
•    Skuemester til svendeprøver: Michael Harder, Mia Bendixen, Maria Nielsen, Dennis Møller og Henrik Andersen.
•    Besigtigelse af læresteder: Pia Funder, Henrik Andersen, Dennis Møller og suppleant Peter Thornvig 
•    Billedmediernes faglige udvalg: Faglig konsulent Hans-Jørgen Dybro
•    Copydan Billeder: Peter Thornvig
•    Image2use: Peter Thornvig
•    Danmarks Fotomuseum, Herning: Jette Kraus Hedemand
•    Nordisk Pyramide og nordisk samarbejde: Anders Jægenø, Thomas Carlslund og Peter Thornvig
•    Repræsentant i Kunstnerrådet: Helga Theilgaard og suppleanter Peter Thornvig og Pia Funder
•    Hjemmeside, nyhedsbreve og FB: Peter Thornvig

OPHAVSRETSFONDEN
Ansøgningsudvalget med Pia Funder, Jette Hedemann, Dennis Møller og Tonny Foghmar har igen haft travlt med at behandle og indstille de mange ansøgninger til bestyrelsen som angivet herunder

Aktiviteter ved Ophavsretfonden
Fotosalon 2015                                  70 deltager med gæster.
FotoForum                                          10 arrangementer - 60 til 70 deltager pr. gang.
Den Fotografiske Salon – Århus          5 arrangementer - 40 til 50 deltager pr. gang.
Efteruddannelse                                  31 bevillinger
Andre DJF arrangerede kurser           51 deltager                   
Status:15                                             61 udstillere / 1500 besøgende på udstillingen
Master-Class 2015, New York            13 deltagere
Studietur til messer o.lign.:                  54 deltager
Paris Photo 2015                                 40 deltager
Berlin Photo 2015                                 1 deltager
Photo Rom                                           1 deltager
Photo Festival Istanbul                         1 deltager
Biennale Venedig 2015                        4 deltager
FotoKina Køln 2016                             1 deltager
CPH TV Festival                                  1 deltager
MIPIM – Frankrig                                 1 deltager
Kreds studieturer                                 2 deltager
Adobe MAX messe Los Angeles         1 deltager
PF konference                                     1 deltager

Bogprojekter                                        3 bogprojekter
Udstillingsprojekter                              7 udstillingsprojekter
Copenhagen Photo Festival 2015     23 deltager
Fotoprojekter                                     13 har modtaget tilskud.

Tilskud til elever (max 2.500 i uddannelseperioden)
Skolestudietur til NewYork              75 har modtaget tilskud
Svendeprøve udstilling                  41 har modtaget tilskud

Andet der er støttet:
Dansk Kunstnerråd
Dansk Fotomuseum Herning
Image2Use
Tilskud til Røde Kors i Århus - Fotoudstilling
Honorar til administrator
fælles ophavsretsarbejde i DJ og administration
 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk