Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ansøgning til ophavsretsfonden

Midlerne i "Ophavsretfonden" ved DJ:Fotograferne, åbner muligheder for støtte til uddannelse, studierejser, projekter fagarrangementer og lignende, hvis du er ophavsmand til fotografier.

Inspiration til ansøgning

Du kan på VISDA's webside se artikler om modtagere af midler, og hvad de fik ud af deres ophavsretsmidler.

Midlerne i ophavsretsfonden

De kulturelle midler DJ:Fotograferne administrerer på vegne af rettighedshaverne, er midler fra VISDA.
Midlerne kan primært søges af ophavsmænd  til sociale, kulturelle eller uddannelsesmæssige formål.


Er du registreret til den individuelle fordeling af ophavsretsmidler?
Som ophavsmand til billeder kan du søge andel i puljen af individuelle midler, der udbetales individuelt.
> Læs mere her

Ansøgningsterminer:
1. februar
1. maj
1. august
1. november 

> Ansøgning (v20220511)
> Afrapportering (v20220511)

Formål der kan støttes
- Støtte til uddannelsesformål, såsom deltagelse I kurser og efteruddannelse, kulturelle eller sociale formål i form af legater, stipendier, studierejser eller priser til den enkelte ophavsmand / ansøger efter ansøgning, eller efter Fotografernes bestyrelses egen beslutning.

- Støtte til varetagelse af rettighedshavernes retlige, herunder særligt ophavsretlige interesser, såsom retssager, information om, og udbredelse af kendskabet til ophavsret o.l.

- Støtte til kulturelle projekter og aktiviteter, som rettighedshaverne er engageret i, og som efter DJ:Fotograferne's skøn bør støttes.

Ansøgere
For at kunne modtage en andel af de kulturelle midler fra ophavsretsfonden, skal du kunne dokumentere at du har haft en beskæftigelse, der udløser ophavsretsvederlag. 

Det vil sige at du skal have eller have haft arbejde som freelance eller fastansat fotograf og at dine billeder offentliggøres i trykte eller elektroniske medier. Det vil sige bøger, reklamer, informationsmaterialer, i nyhedsmedier, på internet eller tilsvarende.

Opfylder du disse krav, kan du søge midler til dit eget projekt eller til formål, der har betydning for en bredere kreds af fotografer, som etablering af kurser, aftenarrangementer om faget, studieture og lignende.


Ansøgning
Du finder ansøgningsskema > her
Det skal udfyldt sendes til djfotofonden@journalistforbundet.dk.

 - Ansøgninger der ikke er modtaget på dagen for ansøgningsfristens behandles først op til næste ansøgningsfrist 

Evt. spørgsmål sendes til: djfotofonden@journalistforbundet.dk 

Afrapportering
Ved afslutning af det du har fået bevilling til, skal du afrapportere på skemaet, du finder her.
Dette samt evt. bilag som deltagerbevis, kvitteringer o.l. sendes til ansøgningsudvalget ved Pia Funder på djfotofonden@journalistforbundet.dk.

Deltagelse i DJ fag arrangementer o.l.
Hvor det er annonceret, yder Ophavsretsfonden støtte til deltagelse i fag arrangementer. Du skal derfor ikke udfylde ansøgningsskema eller indsende afrapportering.
Evt. refusion af deltagergebyr o.l. sker først efter, du har deltaget i arrangementet.

GDPR
DJ:Fotografernes Ophavsret Fond er forpligtet til at sikre, at det kan dokumenteres, at de Kulturelle Midler bliver anvendt i overensstemmelse med Lov om kollektiv forvaltning af ophavsret.

Derfor vil vi, i samarbejde med VISDA, kontrollere dine oplysninger i et fælles rapporteringssystem, som skaber sikkerhed for, at ophavsretsmidler vi modtager, administreres og anvendes korrekt.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk