Gå til hovedindhold
Bliv medlem

DJ aktiverer de eksklusive mandater på streamingområdet

DJ’s hovedbestyrelse har besluttet at aktivere de eksklusive mandater på streamingområdet. Det indebærer, at det kun er DJ, der på dine vegne kan forhandle og indgå aftaler om ophavsret og brug af visse af dine rettigheder.

I første omgang aktiverer DJ kun det eksklusive mandat, hvor udfordringen i øjeblikket er størst. Det drejer sig om fiktions- og dokumentarproduktioner rettet mod de streamingtjenester, med hvem DJ ikke har en overenskomst (dvs. ikke DR, TV2 og TV2 Regionerne).

Få svar på dine spørgsmål vedrørende aktiveringen af de eksklusive mandater i nedenstående FAQ — eller kontakt DJ på telefon 3342 8000 for nærmere information.

Hvorfor aktiverer DJ de eksklusive mandater?

Streamingområdet er uden for overenskomst. Vi indfører eksklusive mandater på området for at øge vores forhandlingsstyrke — i fællesskab med de andre kunstnerorganisationer. 

Det gør vi, fordi vi oplever, at vores medlemmer i film- og tv-branchen bliver tilbudt såkaldte buy-out aftaler, der fratager den enkeltes betaling ved videreudnyttelse af produktet. Buy-out aftaler modarbejder den danske rettighedsmodel, der i årtier har sørget for, at du bevarer dine rettigheder — og løbende bliver betalt på baggrund af brugen af det arbejde, du har været med til at skabe.

Hvad er eksklusive mandater?

De eksklusive mandater er en overdragelse af rettigheder fra dig til dit forbund. Det indebærer, at forbundet på dine vegne forhandler og indgår aftaler om brug af dine rettigheder.

For hvem er aktiveringen af de eksklusive mandater relevant?

Alle medlemmer af DJ, som bidrager til fiktions- eller dokumentarprogrammer, der produceres med henblik på udnyttelse hos en streamingtjeneste.

Det gælder dog ikke, hvis:

  • Streamingtjenesten tilhører DR, TV 2 eller en af TV 2 Regionerne
  • Du bliver ansat som lønmodtager eller freelancer hos et produktionsselskab omfattet af en af overenskomsterne mellem DJ og Producentforeningen.

Hvad betyder det for dig, der arbejder med fiktion eller dokumentar?

Hvis en producent henvender sig med en ansættelsesaftale, kan du henvise til DJ. Eller selv tage kontakt til DJ i forhold til forhandlingen af den aftale, du er blevet tilbudt. 

 

Hvad skal du gøre?

Så snart du bliver tilbudt ansættelse på en relevant produktion, så kontakt DJ’s faglige rådgivning.

Hvis du mister en ansættelse som følge af aktiveringen af de eksklusive mandater?

Du kan efter omstændighederne være berettiget til konfliktunderstøttelse fra DJ — så kontakt DJ for nærmere information.

Hvornår træder aftalen i kraft?

DJ’s eksklusive forvaltning af medlemmernes rettigheder trådte i kraft 1. januar 2019.

Hvor længe varer det?

Den eksklusive forvaltning fortsætter, indtil DJ vurderer, at det ikke længere er nødvendigt at forvalte rettighederne eksklusivt på vegne af medlemmerne.

Hvorfor har DJ ikke aktiveret det eksklusive mandat på andre områder?

DJ har i første omgang aktiveret det eksklusive mandat på det område, hvor presset på den danske rettighedsmodel er størst, og hvor DJ i samarbejde med andre organisationer forventer at kunne forhandle sig frem til gode aftaler for alle.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk