Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Digital sikkerhedsstrategi

DJ's medlemmer har en særlig forpligtelse til at kunne sikre fortrolig kommunikation og beskytte kontakter og materiale.

Den tiltagende digitale masseovervågning udfordrer borgernes grundlovs­sikrede ret til at kommunikere fortroligt og mediearbejderes mulighed for at sikre den kilde­beskyttelse, som er en forudsætning for pressefriheden.

Samtidig med at mediearbejdere og andre borgere overvåges mere, bliver det stadig sværere at kigge magthaverne efter i sømmene. Det øger behovet for, at kilder kan komme til pressen uden at frygte afsløring.

DJ mener, at det er afgørende, at der værnes om ytringsfrihed, kildebeskyttelse samt fortrolighed og sikring af data, uanset om man som DJ-medlem, arbejder lokalt eller befinder sig i et konflikt- eller transitområde.

DJ skal forsvare retten til fortrolig kommunikation

DJ skal forsvare den grundlovssikrede ret til fortrolig kommunikation.
Dette skal blandt andet ske ved at forsvare retten til at bruge værktøjer til
at kommunikere fortroligt. 

DJ skal arbejde imod overvågning

Masseovervågning rammer både almindelige borgere og mediearbejdere.
DJ bør arbejde imod overvågning af enhver borger uden dommerkendelse eller uden begrundet mistanke om kriminalitet. Borgerne ejer deres egne data.
DJ bør arbejde for at sikre, at borgernes ytrings­frihed og kommunikation ikke censureres eller overvåges, og at muligheden for at være anonym bevares.
DJ bør kræve åbenhed af magthaverne og være fortaler for, at borgernes retssikkerhed garanteres.

DJ skal arbejde for digital retssikkerhed

DJ skal arbejde for, at digital retssikkerhed kommer på dagsordenen.
Dette bør ske ved at:

  • medlemmerne oplyses om nødvendigheden af digital sikkerhed
  • medlemmerne skal lære at bruge det bevidst
  • medlemmerne skal kunne modtage juridisk bistand i spørgsmål
    om digital sikkerhed
  • de studerende skal undervises i digital sikkerhed

DJ skal skabe større fokus omkring digital kildebeskyttelse

DJ bør arbejde for en sikrere digital kildebeskyttelse og bør klæde medlemmerne på, så de sikrer både egen og kilders kommunikation.

DJ skal samarbejde med arbejdspladserne omkring sikker kommunikation

DJ bør arbejde for, at både arbejdsgivere og medlemmer har sikre kommunikations­­muligheder og bør påvirke arbejdsgiverne til at sikre retten til fortrolig kommunikation. 

Vedtaget på DJ's delegeretmøde 2017.

DJ's guide til digital sikkerhed på rejsen