Gå til hovedindhold
Bliv medlem

For dig, der researcher

Reglerne for, hvad du må i research-øjemed er forskellige alt efter, hvor du researcher og hvad du researcher i. Og så er der forskellige regler, alt efter, om du er ansat på en mediearbejdsplads eller ej.

Ikke frit tilgængelige steder er områder, som har karakter af et lukke omgivet af en mur, plankeværk, hæk eller lignende. Et ikke frit tilgængeligt sted behøver ikke at være aflåst. Krav om betaling gør ikke nødvendigvis, at stedet anses som ikke frit tilgængeligt. 

Er et område ikke lukket, men stadig ikke udlagt til offentlig brug, fx en åben mark, må du gerne gå derind, men skal forlade området, hvis du bliver bedt om det. 

Stedet 

Du må ikke uberettiget skaffe dig adgang til ikke frit tilgængelige steder. Opbryder du en lås eller snyder du dig til adgang, vil det typisk anses som uberettiget. Det samme gælder, hvis går ind i en anden have eller hus uden et ærinde.

Du må som udgangspunkt gerne opholde dig på en privat frit tilgængelig grund, hvis du overholder retningslinjerne herfor, herunder mark- og vejfredsloven. Beder ejeren dig om at forlade området, er dit ophold derimod ikke længere lovligt.

Du bør huske, at du altid kan blive erstatningsansvarlig, hvis du ødelægger en andens ejendom, fx dør, genstande eller afgrøder, uanset om dit ophold på stedet er berettiget. 

Lukkede beskeder og indhold 

Du må ikke åbne eller gøre dig bekendt med indholdet af andres breve eller e-mails. Er e-mailen sendt til dig ved en fejl, må du ikke fortsætte læsningen, når først du har opdaget, at den er sendt forkert. På samme måde må du ikke gøre dig bekendt med indholdet af journaler og kartoteker eller skaffe dig adgang til lukkede informationssystemer eller programmer, fx gennem hacking.

Du bør være opmærksom på, at selv om du lovligt har fået adgang til en oplysning, kan selve publiceringen være ulovlig. Det kan være, hvis oplysningen er privat eller æreskrænkende.

Case: SE & HØR-sagen

Ugebladet SE & HØR havde gennem en årrække købt oplysninger om kendtes brug af deres kreditkort fra en systemoperatør hos IBM. SE & HØR anvendte oplysningerne til bedre at kunne dække de kendtes gøren og laden. Systemoperatøren blev dømt for hacking. Både Aller Media, flere ledende medarbejdere og journalister blev dømt for medvirken hertil.

Mediearbejder:

En mediearbejder er en person, som skaber eller bidrager til skabelsen af redaktionelle værker. Det kan være fotografer og alle typer af journalistiske funktioner, som indhenter, anvender eller formidler oplysninger eller materiale fra eller om kilder. Mediearbejdere tilknyttet medier omfattet af medieansvarsloven vil typisk ikke have vanskeligt ved dokumentere sin status som mediearbejder med de privilegier og det ansvar, som følger heraf.  

Særligt for mediearbejdere 

Mediearbejdere har som udgangspunkt ikke en udvidet adgang til at opholde sig på steder, som andre er forbudt at opholde sig på. På samme måde har mediearbejdere heller ikke en særlig adgang til at skaffe sig adgang til oplysninger. 

Du har dog som mediearbejder i særlige tilfælde en udvidet ret til at skaffe sig adgang til oplysninger. Det vil være, hvis hensynet til nyhedsformidlingen og den offentlige interesse vejer højere end hensynet til beskyttelsen af privatlivets fred. 

Samtykke 

Får du et gyldigt samtykke til at gå ind på et ikke frit tilgængeligt sted, eller får du lov til at læse et brev, er det naturligvis lovligt. Du kan læse mere, om hvordan et samtykke kan gives på DJ’s side om det medieretlige samtykke

Case: Dækning af demonstration fra politikers private have

En mediearbejder var fulgt med en demonstration ind i en ministers have gennem en ulåst havelåge. Dette var et ikke frit tilgængeligt sted. Højesteret afvejede hensynet til privatlivets fred overfor hensynet til nyhedsformidlingen. Højesteret bemærkede, at det ”er vigtigt, at medierne får lejlighed til over for befolkningen at skildre begivenheder, der angår emner af offentlig interesse, og som skønnes at have en sådan nyheds- og informationsværdi, at de bør omtales. Hensynet til nyhedsformidlingen er vægtigt, når der - som i den foreliggende sag - er tale om en demonstration vedrørende et aktuelt politisk emne….Har emnet offentlig interesse, må der også ved sådanne aktioner ske en afvejning af hensynet til nyhedsformidlingen over for de interesser, som er krænket ved aktionen. "

I den foreliggende sag var tiltaltes krænkelse af privatlivets fred forholdsvis beskeden, også fordi hendes tilstedeværelse i haven ikke i sig selv i væsentlig grad kan have forøget den krænkelse, som demonstranternes indtrængen i haven indebar. Højesteret udtalte desuden, at det var uden særlig betydning, at demonstration var planlagt netop for at få påkalde sig mediernes fokus.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk