Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Depotsikring af pensionsopsparing

Det er vigtigt, at du depotsikrer din pensionsopsparing til dine efterladte. Ellers kan de miste den opsparing, du har betalt til gennem et helt liv.

Din dødsfaldsdækning bør du også sikre til dine efterladte eller begunstigede.

Sådan tjekker du, om dine efterladte er sikret godt nok:

Forsikring

Som medlem af DJ har du enten via din ansættelse eller gennem dit eget valgt en gruppelivsforsikring, der blandt andet indeholder en dødsfaldsdækning kaldet PFA Liv.

Dødsfaldsdækningen (PFA Liv) tilfalder ”den begunstigede”, og det er som udgangspunkt dine nærmeste pårørende (ægtefælle eller registrerede partner). Du kan også vælge at begunstige en eller flere ved at aflevere en begunstigelseserklæring til PFA. Den eller de pågældende er så berettigede til udbetalingen.

Bemærk: Hvis du har afleveret en begunstigelseserklæring på din dødsfaldsdækning hos Danica, er den ikke automatisk flyttet med over til PFA på grund af registerlovgivningen. Derfor skal du kontakte PFA direkte, hvis du ønsker at begunstige andre end dine nærmeste pårørende.

Pensionsopsparing

Din pensionsopsparing, som kan være placeret i et eller flere pensionsselskaber og banker, kan allerede være sikret tilstrækkeligt til dine efterladte i tilfælde af din død før eller efter pensionering.

Men det er en rigtig god ide at kontakte pensionsselskabet eller banken og helt konkret få bekræftet, at dine pensionsopsparinger er sikret til dine efterladte, såvel før som efter at du selv er begyndt at bruge af opsparingen.

Er sikringen ikke allerede lavet, så overvej her og nu, om ikke det vil være det mest rigtige at gøre for dig.

Det koster som hovedregel et mindre årligt gebyr at lave sikringen, men det er bestemt værd at overveje. Sikringen har forskellige navne afhængigt af det konkrete pensionsselskab – fx depotsikring, opsparingssikring og værdisikring – men de dækker over det samme.

Rasmus Degnbol

HVOR MEGET SKAL DU SPARE OP?

Mange pensionsselskaber anbefaler i dag en opsparing på 18-20 % af lønnen for at bevare mest muligt af din levestandard, når du forlader arbejdsmarkedet. Det kræver, at indbetalingerne foretages, fra du er 30 år, til du går på pension.

Rasmus Degnbol

PENSION FOR FREELANCERE - SPARER DU RIGTIGT OP?

Som freelancer og selvstændig skal du oftest selv spare op til din pension. Læs hvordan du kommer i gang – eller videre – med din individuelle løsning.

Rasmus Degnbol

PENSION

En pensionsordning sikrer dig, hvis du rammes af sygdom, og sikrer dig en lempelig overgang fra arbejds- til pensionistliv. Din forsikring fortsætter, selv om du bliver ledig.