Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Deltid

Ønsker du at gå på deltid - eller er du blevet tvunget til det af din arbejdsgiver? DJ giver dig gode råd og oplysning om dine rettigheder.

Du har som fuldtidsansat i udgangspunktet ikke krav på at komme til at arbejde deltid — eller arbejde på fuld tid, hvis du er deltidsansat. Har du et ønske om at arbejde på deltid, skal du derfor indgå en aftale med din arbejdsgiver.

Hvis du bliver opsagt, fordi du har afslået at arbejde på deltid, eller fordi du har anmodet om at arbejde på deltid, har du ret til en godtgørelse, hvis du kan påvise, at afskedigelsen bunder i uenighed om deltidsarbejde, og din arbejdsgiver ikke har andre saglige afskedigelsesgrunde.

I de fleste af DJ’s overenskomster er der indført en deltidsparagraf. Er du ansat på en overenskomstdækket virksomhed, bør du derfor tjekke overenskomsten eller kontakte din tillidsrepræsentant.

Gode råd, hvis du vil indgå aftale om nedsat tid:

 • Hvis du oprindeligt er fuldtidsansat og har kontrakt på det, så sørg for, at aftalen om nedsat tid bliver et tillæg til din kontrakt.
 • Aftal det præcise gennemsnitlige timetal pr. uge eller pr. måned. Din løn vil som udgangspunkt blive beregnet forholdsmæssigt i forhold til den nedsatte tid. En medarbejder på 30 timer får eksempelvis 30/37-dele af en fuldtidsansats løn og pension.
 • Aftal præcis, hvordan arbejdstiden lægges. Så du ved, om du fx med en 30-timers stilling skal arbejde fem dage om ugen à seks timer, fire dage om ugen à 7,5 timer og hvilken dag, der er fridag. Eller om du blot skal arbejde 130 timer spredt over en måned.
 • Aftal, at arbejdstid, der overstiger den nye aftalte norm, er overarbejde og kompenseres enten ved betaling eller afspadsering fx i forholdet 1:1,5.
 • Aftal enten, at aftalen gælder for en bestemt aftalt periode, så du ved udløbet kan tage stilling til, om du vil forlænge den. Eller at aftalen er løbende, indtil en af parterne siger den op med fx tre måneders varsel.
 • Aftal så vidt muligt også, at du i tilfælde af arbejdsgiverens opsigelse af dig kan ophæve aftalen om deltid umiddelbart. Det er særligt relevant, hvis det er arbejdsgiver, der har krævet, at du går på deltid.
 • Aftal også gerne, at du i øvrigt er ligestillet med fuldtidsansatte, så der ikke sker forholdsmæssige reduktioner i dine ansættelsesvilkår i øvrigt, fx i personalegoder.

Vær også opmærksom på:

 • At pensionsindbetalingen falder forholdsmæssigt sammen med lønnen, hvilket på sigt kan have stor betydning for størrelsen af din pension.
 • At du har krav på lige så mange ferie- og fridage som alle andre. Hvis du arbejder mindre end fem dage om ugen, indgår dine arbejdsfrie dage i ferien med et forholdsmæssigt antal, og eventuelle feriefridage vil ofte blive tildelt forholdsmæssigt. I forhold til helligdage og betalte fridage bør du aftale, at din arbejdstid reduceres forholdsmæssigt af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Læs mere om ferie for deltidsansatte
 • At du bør prøve at beskytte dig mod løbende at blive beordret på merarbejde ved at aftale, at mer- og overarbejde kun kan finde sted efter aftale.
 • At du skal have et fuldt genetillæg som alle andre for de timer, du har arbejdet i geneperioderne, forudsat at der generelt er ret til genetillæg på virksomheden.

Find inspiration til din aftale i den standardaftale for nedsat tid, DJ har udarbejdet.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk