Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

De visuelle fags fremtid

Fagenes Fremtid er et projekt bestående af en ekspertgruppe, der har undersøgt udsigter, udfordringer og muligheder for journalistik, kommunikation og de visuelle fag. På denne side kan du:

  • Se projektleder for Fagenes Fremtid, Søren Schultz Jørgensen, give ekspertgruppens fem bud på, hvordan visuelle fagfolk bedst ruster sig til fremtiden.
  • Læse ekspertgruppens 9 anbefalinger til aktører i den visuelle branche.

Læs den fulde rapport (PDF)

De visuelle fagprofessionelle bør ifølge ekspertgruppen:

  1. skærpe kompetencer inden for konceptuelt, tværdisciplinært og visuel storytelling 
  2. styrke deres kompetenceudvikling, ikke mindst inden for ny teknologi
  3. styrke deres visuelle identitet og profil og finde nye faglige specialiseringer
  4. ruste sig til et fleksibelt arbejdsmarked, hvor de selv står for faglig udvikling
  5. udvikle stærkere samarbejdskompetencer

Video: Rasmus Degnbol

Anbefalinger 

Anbefalinger retter sig mod virksomheder, institutioner og organisationer, som lægger rammerne for de visuelle formidlere, deres faglige udvikling og muligheder i fremtiden.

1. Etabler Hus for Visuel Kommunikation
De faglige organisationer, der organiserer visuelle fagprofessionelle i Danmark, bør etablere et Hus for Visuel Kommunikation for de pågældende faggrupper.

2. Storytelling som fundament på de visuelle uddannelser
Landets videregående visuelle uddannelser bør gøre storytelling til fælles fundament for de visuelle fag.

3. Fælles portal for efteruddannelse
De faglige organisationer bør etablere en fælles portal for efteruddannelsestilbuddene til Danmarks visuelle fagprofessionelle.

4. Styrk folkeskolebørns visuelle kompetencer
Landets folkeskoler bør styrke børn og unges visuelle literacy – deres visuelle kompetencer.

5. Konkurrencelovgivningen skal op til revision
Erhvervsministeren bør tage konkurrencelovgivningen op til revision, så den bliver tidssvarende for såkaldt atypisk beskæftigede.

6. Faglige organisationer skal styrke sin rolle ift. freelancere og selvstændige
De faglige organisationer, der organiserer landets visuelle formidlere, bør styrke og gentænke deres rolle over for løst ansatte og selvstændige.

7. Klæd de studerende på til et liv som selvstændig
De visuelle uddannelser bør i højere grad ruste de studerende til at begå sig som selvstændige.

8. Styrk de visuelle varedeklarationer
Medievirksomhederne bør styrke de visuelle varedeklarationer.

9. Styrk undervisning i ophavsret og etik
De visuelle uddannelser bør styrke undervisningen i ophavsret og etik.

Rasmus Degnbol

TENDENSER I FAGENES FREMTID

Ekspertgruppen for 'Fagenes Fremtid' har peget på 11 tendenser, der påvirker alle medie- og kommunikationsbranchens faggrupper i fremtiden.

RAPPORTER OM FAGENES FREMTID

Projektet Fagenes Fremtid havde til opgave at klarlægge hovedtendenser, der påvirker medie- og kommunikationsbranche, og hvilke udfordringer og mulighed det giver - både for fagprofessionelle og aktører. 
 
Resultatet af ekspertgruppens arbejde er samlet i fire rapporter;
11 tendenser, journalistfagets fremtiden, kommunikationsfagenes fremtid og de visuelle fags fremtid.

Jacob Nielsen

EKSPERTGRUPPE FOR FAGENES FREMTID

Ekspertgruppen bestod af 11 personer, med forskellige faglige profiler og erfaringer fra medie- og kommunikationsbranchen.