Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Corona: DJ's anbefalinger for lønmodtagere

Få svar på flere virus-relaterede spørgsmål her. Opdateret 14. september 2020.

Jeg er smittet med coronavirus. Har jeg ret til løn?

Hvis du er smittet med coronavirus er du syg, og så gælder de almindelige regler for sygdom – altså fuld løn, hvis du er funktionæransat eller ansat på en DJ overenskomst.

Jeg er i karantæne, fordi jeg muligvis har været i kontakt med en person, der er smittet. Har jeg ret til løn?

Hvis du er kommet i karantæne, fordi du har været i kontakt med en smittet person, afhænger din ret til løn af, om du er blevet pålagt at blive hjemme af din arbejdsgiver. Du vil da have ret til fuld løn. Også selvom myndighederne ikke har anbefalet beslutningen.

Jeg er i hjemme-karantæne pålagt af andre end arbejdsgiver. Har jeg ret til løn?

Hvis du er blevet pålagt at være i karantæne af andre end din arbejdsgiver, eller hvis du sidder i karantæne fx på et hotel i udlandet, har du som udgangspunkt ikke ret til løn.

Har jeg ret til fravær fra arbejdet ved barns sygdom, eller hvis mit barn ikke må komme i skole/institution pga. institutionens nedlukning som følge af Covid-19?

Lukket skole/institution

Hvis skolen/institutionen er lukket (som følge af Covid 19), har du som ansat ikke en ret til at blive hjemme for at passe barnet af denne grund. Det vil være nødvendigt at lave aftale med arbejdsgiver om, hvordan situationen håndteres. Dette kan være i form af hjemmearbejde, afholdelse af feriedag(e), afspadsering, eller frihed med løntræk, eller alternativt må du finde pasning til barnet i dit netværk, hvis der ikke kan laves aftale med arbejdsgiver.

Dit barn er sygt

Er dit barn sygt kan du efter lovgivningen og eventuelt efter aftale eller i henhold til en overenskomst være berettiget til at blive hjemme for at passe dit syge barn.

Efter loven har du ret til fravær fra arbejdet af særlige familiemæssige årsager. Det betyder, at du kan have ret til at være hjemme for at passe dit barn indtil du kan finde anden pasningsmulighed. Det er et krav at det er tvingende nødvendigt at du er hjemme hos barnet. Du skal søge at finde pasning til dit barn, så du kan komme på arbejde. Loven giver dig kun en fraværsret. Om du har ret til løn under fraværet vil afhænge af aftale med arbejdsgiver.

På rigtig mange arbejdspladser er der enten efter overenskomst, i en personalepolitik eller i ansættelseskontrakten en ret til fravær med løn i forbindelse med barns 1. sygedag. På visse arbejdspladser er der også ret til fravær på barnets 2. sygedag. Du vil således have ret til at blive hjemme og passe dit barn.

De nærmere betingelser for fraværsretten vil typisk stå i aftalen eller overenskomsten.

Hvis barnet har længerevarende sygdom, der rækker udover fraværsretten, vil det være nødvendigt at lave aftale med arbejdsgiver om, hvordan du så skal forholde dig. Det kan fx være, at du kan lave aftale om hjemmearbejde, afspadsering, ferieafholdelse eller frihed med løntræk.

Der gælder særlige regler om ret til frihed, hvis dit barn er alvorligt sygt og kræver indlæggelse i 12 dage eller mere.

Ret til dagpenge

Er du i en situation, hvor det ikke er muligt at lave aftale om hjemmearbejde, ikke har ret til frihed eller har opbrugt de muligheder, der var for frihed (afspadsering, barns 1. sygedag mv.), så kan du have ret til fravær med dagpenge i op til 10 dage pr. barn. Der skal være tale om hjemsendelse fra institution eller skole som følge af konkrete Covid-19 smittetilfælde på skolen eller institutionen. Det har regering og arbejdsmarkedets parter aftalt. Det forventes at loven træder i kraft 1. oktober 2020 og løber til udgangen af året.

Du kan se mere om betingelserne i aftalen her

Jeg har planlagt ferie i et land, hvortil rejser frarådes. Kan arbejdsgiver sanktionere mig, hvis jeg alligevel tager afsted?

Hvis du rejser til et land, hvortil Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser, hvilket pt er hele verden dog fra 15. juni 2020 undtaget Norge, Tyskland og Island, vil det kunne have ansættelsesretlige konsekvenser for dig fx i form at løntræk, afskedigelse eller bortvisning. Arbejdsgiver kan dog ikke nægte dig at rejse.

Opfordringen fra Sundhedsstyrelsen er, at man går i karantæne i 14 dage efter hjemkomst fra udenlandsrejse. Arbejdsgiver vil i den situation være berettiget til ikke at lade dig komme på arbejdspladsen, da arbejdsgiver har forpligtelse til at sikre et sundt arbejdsmiljø, hvor øvrige medarbejdere ikke udsættes for smitterisiko.

Arbejdsgiver bestemmer hvor arbejdet skal udføres, hvilket i udgangspunktet er på arbejdspladsen. Så hvis du ikke allerede arbejder hjemmefra og arbejdsgiver ikke tillader dette, eller det i øvrigt ikke er en mulighed at arbejde hjemmefra, vil arbejdsgiver være berettiget til at trække dig i løn for karantæneperioden, da du ikke kan arbejde og efter omstændighederne kan arbejdsgiver også være berettiget til at afskedige eller bortvise dig.

Vores anbefaling er, at du taler med din arbejdsgiver om din planlagte rejse, og I forinden får aftalt vilkårene for tilbagevenden til arbejdet efter rejsen.

Hvad hvis jeg bliver syg af Covid 19 efter en rejse?

Hvis du bliver syg efter rejse til et land, der ikke er restriktioner på, vil du som funktionær, være berettiget til løn fra din arbejdsgiver under sygdommen.

Har du været i et land, hvortil unødvendige rejser frarådes vil det formodentlig kunne betragtes som selvforskyldt sygdom og du kan trækkes i løn. Men det vil afhænge af omstændighederne, herunder hvornår sygdommen bryder ud efter hjemkomst.

Jeg er sendt hjem fra arbejde på grund af frygt for coronasmitte. Jeg har ikke mulighed for at arbejde hjemme, afspadsere eller holde ferie. Er jeg berettiget til løn?

Ja, det er du.

Det er arbejdsgivers beslutning at sende dig hjem fra arbejde. Det er ikke en lovpligtig foranstaltning.

Din arbejdsgiver kan forvente, at du arbejder hjemme, hvis det er en mulighed. Ligeledes kan din arbejdsgiver – afhængig af reglerne – bede dig om at afspadsere. Og arbejdsgiver kan måske også varsle dig med kort varsel at holde ferie (kontakt i så fald DJ).

Men har du ikke mulighed for at arbejde hjemmefra, har du ikke oparbejdet afspadsering eller ferie, som du vil/skal afholde, da vil arbejdsgiver stadig være forpligtet til at betale din løn, hvis han har truffet beslutningen om at sende dig hjem fra arbejde.

Min arbejdsgiver har bedt mig om at holde ferie i næste uge – kan han det med så kort varsel?

Ferieloven siger, at hovedferie skal varsles med 3 måneder og restferie med 1 måned overfor lønmodtageren. Man kan altid aftale at ferie afholdes med kortere varsler.

Ferieloven indeholder også en bestemmelse om, at disse frister kan tilsidesættes i særlige tilfælde – det er det, vi kalder Force Majeure.

Corona er helt sikkert en meget særlig situation. Om situationen omkring Corona i dit tilfælde kan begrunde, at varselsreglerne tilsidesættes, kommer dog an på den konkrete situation.

Du skal altså kontakte DJ og forhøre dig, inden du accepterer dette.

Min arbejdsgiver pålægger alle i virksomheden at holde ferie i videst muligt omfang. Det vil jeg egentlig gerne, men jeg har ikke mere ferie tilbage. Kan jeg blive pålagt at afholde ferie, som jeg ikke har optjent endnu?

Nej, det kan du ikke blive pålagt.

Jeg har planlagt ferie i næste uge. Men jeg kan ikke komme afsted på min planlagte ferie og vil faktisk hellere arbejde. Kan jeg det?

Nej, det har du ikke krav på. Hvis du har aftalt ferie med din arbejdsgiver i næste uge, skal den holdes i næste uge – også selvom du ikke kan komme afsted på ferie.

Du kan dog kontakte din arbejdsgiver og høre, om han kunne være interesseret i, at du holder din ferie på et senere tidspunkt – det kan I nemlig godt aftale.

Jeg har hørt, at man pga. Corona kan blive opsagt med dags varsel – er det korrekt?

Nej, du er med al sandsynlighed, som medlem af DJ, ansat i henhold til en overenskomst eller på funktionærvilkår.

Og hverken funktionærloven eller overenskomsterne indeholder regler om, at man kan opsiges med kortere varsel – heller ikke i tilfælde af force majeure eller andre særlige situationer.

På min arbejdsplads er vi ikke blevet sendt hjem. Jeg ville ellers godt kunne arbejde hjemmefra. Kan det virkelig være i orden?

Ja, det er det.

Myndighederne har opfordret de private arbejdsgivere til i videst muligt omgang at sende folk hjem og arbejde. Men det er alene en opfordring og ikke et egentligt krav.

Man har altså ikke krav på at blive sendt hjem.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk