Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Copydan-forbehold

Har jeg bevaret min ret til at få rettighedsmidler?

Du skal have bevaret din ret til rettighedsmidler for at kunne søge om TV-midler.

De fleste på TV-området bevarer deres adgang til at få rettighedsmidler gennem at have et såkaldt Copydan-forbehold – også kaldet en Copydan-bestemmelse – som en del af aftalen med deres arbejdsgivere eller kunder.

Mange af DJ’s medlemmer har automatisk et Copydan-forbehold som følge af en af Dansk Journalistforbunds mange overenskomster. Er du ansat på en af dem, behøver du således ikke at bekymre dig om, hvorvidt du har et Copydan-forbehold eller ej.

Niels Bo Bojesen

✘ ✓ HVEM SKAL SØRGE FOR AT HAVE ET COPYDAN-FORBEHOLD?

 

Ansatte og freelancere på et produktionsselskab, som ikke er omfattet af DJ’s overenskomst med producentforeningen

Ansatte og freelancere på et produktionsselskab, som ikke er omfattet af DJ’s overenskomst med producentforeningen, skal have et Copydan-forbehold i deres kontrakt.

Du bør være opmærksom på, at et Copydan-forbehold kan formuleres på mange måder - og ikke alle er lige gode. Vi anbefaler, at du kontakter DJ, hvis du er det mindste i tvivl om, hvorvidt du har et Copydan-forbehold

Hvis du ikke har et Copydan-forbehold i din aftale og skal have et, anbefaler DJ, at du får indsat følgende forbehold:

Parterne bevarer deres rettigheder til brug, der foretages af 3. mand (dog ikke broadcasterens egen udnyttelse), eller der involverer 3. mand, fx tv-pakker og streaming-platforme. Freelanceren fraskriver sig dog retten til at nedlægge forbud mod 3. mands udnyttelser, medmindre forbuddet nedlægges af Copydan eller en anden fællesorganisation på vegne af Freelanceren og alle øvrige rettighedsbærende skabende kunstnere repræsenteret af fællesorganisationen.

Freelancere ansat hos DR på en kontrakt, som ikke er omfattet af DJ's overenskomst med DR

Freelancere ansat hos DR får i de fleste tilfælde en kontrakt, som henviser til DJ's overenskomst med DR. Henviser din kontrakt til denne overenskomst, har du automatisk et Copydan-forbehold.

Har du en kontrakt, som ikke er omfattet af DJ's overenskomst med DR, skal du have Copydan-forbehold. Tjek din kontrakt. Selv om du er medlem af DJ, får du ikke nødvendigvis en kontrakt, som er omfattet af DJ's overenskomst med DR. Bed derfor altid om en DJ-kontrakt. Er det ikke muligt, anbefaler DJ i stedet, at du får indsat følgende forbehold i kontrakten:

Parterne bevarer deres rettigheder til brug, der foretages af 3. mand, eller der involverer 3. mand, fx tv-pakker og streaming-platforme. Freelanceren fraskriver sig dog retten til at nedlægge forbud mod 3. mands udnyttelser, medmindre forbuddet nedlægges af Copydan eller en anden fællesorganisation på vegne af Freelanceren og alle øvrige rettighedsbærende skabende kunstnere repræsenteret af fællesorganisationen.

Selvstændige freelancere

Selvstændige freelancere, som leverer til et produktionsselskab eller direkte til en TV-station, bevarer deres rettigheder, hvis der i deres aftale med kunden eller forretningsbetingelserne, som kunden tilgår, er et Copydan-forbehold.

Vi anbefaler, at du får et forbehold på din faktura og/eller på forretningsbetingelser. Med dette Copydan-forbehold vil du kunne søge om rettighedsmidler: 

[dit navn] har bevaret rettigheder og retten til vederlag gennem de til enhver tid værende copydan-foreninger og andre kollektive forvaltningsstrukturer, herunder retten til vederlag i henhold til ophavsretslovens §§ 13, 14, 16, 17, 35, 39 og 50, stk. 2, uanset overdragelsen af rettigheder i øvrigt i aftalen.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Er du i det mindste i tvivl, om du skal have et Copydan-forbehold i din ansættelses- eller kundeaftale, eller hvordan det skal lyde, så kontakt DJ.

Det er vigtigt, at du i første omgang ikke kontakter dit produktionsselskab, da du hos de fleste selskaber allerede som følge af deres standardkontrakter eller en overenskomst har et Copydan-forbehold.

For disse selskaber kan det give anledning til forvirring, hvis du kontakter dem om spørgsmålet.

Det er vigtigt, at du kæmper for at få Copydan-forbeholdet ind i din aftale. Både så du kan få rettighedsmidler, men også så Dj stadigt kan sikre, at forbundets rettighedshavere får del i midlerne.