Gå til hovedindhold
Bliv medlem
Copydan banner

Copydan-forbehold

Illustration

Har jeg bevaret min ret til at få rettighedsmidler?

Du skal have bevaret din ret til rettighedsmidler for at kunne søge om tv-midler.

De fleste på tv-området bevarer deres adgang til at få rettighedsmidler gennem at have et såkaldt Copydan-forbehold – også kaldet en Copydan-bestemmelse – som en del af aftalen med deres arbejdsgivere eller kunder.

Mange af DJ’s medlemmer har automatisk et Copydan-forbehold som følge af en af DJ's mange overenskomster. Er du ansat på en af dem, behøver du i de fleste tilfælde ikke at bekymre dig om, hvorvidt du har et Copydan-forbehold eller ej.

Niels Bo Bojesen

✘ ✓ HVEM SKAL SØRGE FOR AT HAVE ET COPYDAN-FORBEHOLD?

 

Ansatte og freelancere på produktionsselskaber

Hvis du ikke har et Copydan-forbehold i din aftale, anbefaler DJ, at du får indsat nedenstående forbehold. Det er den nye branchestandard for Copydan-forbehold. Forbeholdet stammer fra en aftale mellem Producentforeningen på den ene side og branchens fagforeninger, herunder DJ, på den anden side. Oplever du, at du ikke kan få nedenstående forbehold ind i din aftale, så kontakt DJ.

”[dit navn] og producenten bevarer, desuagtet øvrige aftalevilkår, hver en vederlagsret for brug af produktionen omfattet af Ophavsretslovens§§ 13, 17 og 35, herunder bestemmelser der i fremtiden måtte afløse eller på sammenlignelig vis supplere disse bestemmelser.

[dit navn] og producenten bevarer ret til kompensation for eksemplarfremstilling til privat brug (jf. p.t. ophavsretslovens §§ 39-46a).

Hvis der uden for de ovennævnte lovbestemmelser, men i sammenlignelige brugstilfælde, sker brug af produktionen i undervisnings-, museums-, biblioteks- og forskningsøjemed mv., samt ved gengivelse over for personer på fysiske lokationer, herunder hoteller, butikker, restaurationer, kontorer, hospitaler, skibe m.v. men undtaget biografvisninger, har [dit navn] og producenten desuagtet øvrige aftalevilkår hver bevaret en vederlagsret til sådan brug.

De i denne bestemmelse forbeholdte rettigheder kan alene håndhæves igennem et kollektivt forvaltningsselskab (fx Copydan). Parterne er enige om, at vederlagsrettighederne som afgrænset ovenfor omfatter tilsvarende kollektive ordninger etableret af udenlandske forvaltningsorganisationer, og at den forbeholdte ret skal være tilstrækkelig dels til opnåelse af aftalelicensgodkendelse relation til de ovenfor angivne aftalelicensbestemmelser og aftaler, der omfattes af § 50, stk. 2 i Ophavsretsloven, dels til retslig gennemførelse af betalingskrav over for tredjemand.

[dit navn] kan ikke uden producentens samtykke nedlægge forbud mod brug omfattet af nærværende bestemmelse. Udbetalinger til producenten for brug omfattet af denne bestemmelse udløser ikke royalties til [dit navn].

Freelancere ansat hos DR på en kontrakt, som ikke er omfattet af DJ's overenskomst med DR

Freelancere ansat hos DR får i de fleste tilfælde en kontrakt, som henviser til DJ's overenskomst med DR. Henviser din kontrakt til denne overenskomst, har du automatisk et Copydan-forbehold.

Har du en kontrakt, som ikke er omfattet af DJ's overenskomst med DR, skal du have Copydan-forbehold. Tjek din kontrakt. Selv om du er medlem af DJ, får du ikke nødvendigvis en kontrakt, som er omfattet af DJ's overenskomst med DR. Bed derfor altid om en DJ-kontrakt. Er det ikke muligt, anbefaler DJ i stedet, at du får indsat følgende forbehold i kontrakten:

”[dit navn] og DR bevarer, desuagtet øvrige aftalevilkår, hver en vederlagsret for brug af produktionen omfattet af Ophavsretslovens§§ 13, 17 og 35, herunder bestemmelser der i fremtiden måtte afløse eller på sammenlignelig vis supplere disse bestemmelser.

[dit navn] og DR bevarer ret til kompensation for eksemplarfremstilling til privat brug (jf. p.t. ophavsretslovens §§ 39-46a).

Hvis der uden for de ovennævnte lovbestemmelser, men i sammenlignelige brugstilfælde, sker brug af produktionen i undervisnings-, museums-, biblioteks- og forskningsøjemed mv., samt ved gengivelse over for personer på fysiske lokationer, herunder hoteller, butikker, restaurationer, kontorer, hospitaler, skibe m.v. men undtaget biografvisninger, har [dit navn] og DR desuagtet øvrige aftalevilkår hver bevaret en vederlagsret til sådan brug.

De i denne bestemmelse forbeholdte rettigheder kan alene håndhæves igennem et kollektivt forvaltningsselskab (fx Copydan). Parterne er enige om, at vederlagsrettighederne som afgrænset ovenfor omfatter tilsvarende kollektive ordninger etableret af udenlandske forvaltningsorganisationer, og at den forbeholdte ret skal være tilstrækkelig dels til opnåelse af aftalelicensgodkendelse relation til de ovenfor angivne aftalelicensbestemmelser og aftaler, der omfattes af § 50, stk. 2 i Ophavsretsloven, dels til retslig gennemførelse af betalingskrav over for tredjemand.

[dit navn] kan ikke uden DR's samtykke nedlægge forbud mod brug omfattet af nærværende bestemmelse. Udbetalinger til DR for brug omfattet af denne bestemmelse udløser ikke royalties til [dit navn].”

Freelancere ansat hos TV 2 Danmark

Freelancere ansat hos TV 2 får i de fleste tilfælde en kontrakt, som henviser til DJ's overenskomst med TV 2. Overenskomsten indeholder et copydan-forbehold, som du bør bede om at få skrevet ind i din kontrakt. Copydan-forbeholdet lyder således:

"Som vederlag for TV 2 DANMARK A/S' erhvervelse af samtlige udnyttelsesrettigheder til de af den timelønsansatte freelancer frembragte værker og præstationer yder TV 2 DANMARK A/S herudover et tillæg til timelønnen på kr. 0,65 samt en årlig rundsum til Ophavsretsfonden i Dansk Journalistforbund,
Gammel Strand 46,1202 København K. Med virkning fra 1. marts 2023 er den årlige rundsum fastsat til 270.000 kr.

Freelanceren bevarer, desuagtet øvrige aftalevilkår, en vederlagsret for brug af materialet omfattet af Ophavsretslovens §§ 13, 17 og 35, herunder bestemmelser, der i fremtiden måtte afløse eller på sammenlignelig vis supplere disse bestemmelser. Freelanceren bevarer ret til kompensation for eksemplarfremstilling til privat brug (jf. p.t. ophavsretslovens §§ 39-46a).

Hvis der uden for de ovennævnte lovbestemmelser, men i sammenlignelige brugstilfælde, sker brug af produktionen i undervisnings-, museums-, biblioteks- og forskningsøjemed mv., samt ved gengivelse over for personer på fysiske lokationer, herunder hoteller, butikker, restaurationer, kontorer, hospitaler, skibe m.v. men undtaget biografvisninger, har freelanceren desuagtet øvrige aftalevilkår bevaret en vederlagsret til sådan brug.

De i denne bestemmelse forbeholdte rettigheder kan alene håndhæves igennem et kollektivt forvaltningsselskab (fx Copydan). Den forbeholdte ret skal være tilstrækkelig dels til opnåelse af aftalelicensgodkendelse i relation til de ovenfor angivne aftalelicensbestemmelser og aftaler, der omfattes af § 50, stk. 2 i ophavsretsloven, dels til retslig gennemførelse af betalingskrav over for tredjemand.

Freelanceren kan ikke uden TV2 Danmarks A/S' samtykke nedlægge forbud mod brug omfattet af nærværende bestemmelse."

Selvstændige freelancere

Selvstændige freelancere, som leverer til et produktionsselskab eller direkte til en tv-station, skal have et Copydan-forbehold i deres kontrakt.

DJ anbefaler, at du får indsat nedenstående forbehold. Det er den nye branchestandard for Copydan-forbehold. Forbeholdet stammer fra en aftale mellem Producentforeningen på den ene side og branchens fagforeninger, herunder DJ, på den anden side. Oplever du, at du ikke kan få nedenstående forbehold ind i din aftale, så kontakt DJ.

[dit navn] og producenten bevarer, desuagtet øvrige aftalevilkår, hver en vederlagsret for brug af produktionen omfattet af Ophavsretslovens§§ 13, 17 og 35, herunder bestemmelser der i fremtiden måtte afløse eller på sammenlignelig vis supplere disse bestemmelser.

[dit navn] og producenten bevarer ret til kompensation for eksemplarfremstilling til privat brug (jf. p.t. ophavsretslovens §§ 39-46a).

Hvis der uden for de ovennævnte lovbestemmelser, men i sammenlignelige brugstilfælde, sker brug af produktionen i undervisnings-, museums-, biblioteks- og forskningsøjemed mv., samt ved gengivelse over for personer på fysiske lokationer, herunder hoteller, butikker, restaurationer, kontorer, hospitaler, skibe m.v. men undtaget biografvisninger, har [dit navn] og producenten desuagtet øvrige aftalevilkår hver bevaret en vederlagsret til sådan brug.

De i denne bestemmelse forbeholdte rettigheder kan alene håndhæves igennem et kollektivt forvaltningsselskab (fx Copydan). Parterne er enige om, at vederlagsrettighederne som afgrænset ovenfor omfatter tilsvarende kollektive ordninger etableret af udenlandske forvaltningsorganisationer, og at den forbeholdte ret skal være tilstrækkelig dels til opnåelse af aftalelicensgodkendelse relation til de ovenfor angivne aftalelicensbestemmelser og aftaler, der omfattes af § 50, stk. 2 i Ophavsretsloven, dels til retslig gennemførelse af betalingskrav over for tredjemand.

[dit navn] kan ikke uden producentens samtykke nedlægge forbud mod brug omfattet af nærværende bestemmelse. Udbetalinger til producenten for brug omfattet af denne bestemmelse udløser ikke royalties til [dit navn].

Selvstændige freelancere hos TV 2 Danmark

Selvstændige freelancere, som leverer direkte til TV 2 Danmark, skal have et Copydan-forbehold i deres kontrakt.

DJ anbefaler, at du får indsat nedenstående forbehold, som svarer til forbeholdet i DJ's freelanceoverenskomst:

"Freelanceren bevarer, desuagtet øvrige aftalevilkår, en vederlagsret for brug af materialet omfattet af Ophavsretslovens §§ 13, 17 og 35, herunder bestemmelser der i fremtiden måtte afløse eller på sammenlignelig vis supplere disse bestemmelser. Freelanceren bevarer ret til kompensation for eksemplarfremstilling til privat brug (jf. p.t. ophavsretslovens §§ 39-46a).

Hvis der uden for de ovennævnte lovbestemmelser, men i sammenlignelige brugstilfælde, sker brug af produktionen i undervisnings-, museums-, biblioteks- og forskningsøjemed mv., samt ved gengivelse over for personer på fysiske lokationer, herunder hoteller, butikker, restaurationer, kontorer, hospitaler, skibe m.v. men undtaget biografvisninger, har freelanceren desuagtet øvrige aftalevilkår bevaret en vederlagsret til sådan brug.

De i denne bestemmelse forbeholdte rettigheder kan alene håndhæves igennem et kollektivt forvaltningsselskab (fx Copydan). Den forbeholdte ret skal være tilstrækkelig dels til opnåelse af aftalelicensgodkendelse i relation til de ovenfor angivne aftalelicensbestemmelser og aftaler, der omfattes af § 50, stk. 2 i ophavsretsloven, dels til retslig gennemførelse af betalingskrav over for tredjemand.

Freelanceren kan ikke uden TV 2 Danmarks A/S' samtykke nedlægge forbud mod brug omfattet af nærværende bestemmelse."

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Er du i det mindste i tvivl, om du skal have et Copydan-forbehold i din ansættelses- eller kundeaftale, eller hvordan det skal lyde, så kontakt DJ.

Det er vigtigt, at du i første omgang ikke kontakter dit produktionsselskab, da du hos de fleste selskaber allerede som følge af deres standardkontrakter eller en overenskomst har et Copydan-forbehold.

For disse selskaber kan det give anledning til forvirring, hvis du kontakter dem om spørgsmålet.

Det er vigtigt, at du kæmper for at få Copydan-forbeholdet ind i din aftale. Både så du kan få rettighedsmidler, men også så Dj stadigt kan sikre, at forbundets rettighedshavere får del i midlerne.