Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Indkaldelse til generalforsamling i FreelanceGruppen

Der afholdes ordinær generalforsamling i FreelanceGruppen, specialgruppe i DJ – medier & kommunikation lørdag d. 24. februar 2018 kl. 13.30.

flg gf 2018

Henrik Petit

Generalforsamlingen finder sted på Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskab for FreelanceGruppens drift 2017

4A Regnskab for FreelanceGruppens barselsfond 2017

5. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Forslag til arbejdsprogram for 2018

7. Budget for FreelanceGruppen 2018 herunder fastsættelse af kontingent

7A. Budget for FreelanceGruppens barselsfond, herunder fastsættelse af ydelser

8. Valg af formand

9. Valg til bestyrelse og valg af suppleanter

10. Valg af FLG-bestyrelsesmedlem til DJs ophavsretsfonds bestyrelse

11. Valg af revisorer, revisorsuppleanter og kritisk politiske revisorer

12. Valg af delegerede til Fagligt Forum i DJ d. 22. og 23. april 2018

13. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen, hvilket er lørdag d. 17. februar 2018. Alle forslag offentliggøres på freelancegruppen.dk Forslag sendes til formanden Sus Falch på sfa@freelancegruppen.dk eller Sus Falch, Sortsøvej 29, 4850 Stubbekøbing.

I henhold til vedtægterne vil beretningen, bestyrelsens forslag og forslag til arbejdsprogram m.v. være tilgængeligt på freelancegruppen.dk senest 14 dage før generalforsamlingen.

Hvis du ikke har mulighed for at stille op som delegeret til Fagligt Forum på generalforsamlingen, kan du anvende vores tilmeldingssystem på Internettet. Dette system finder du ved klikke her: Registrering af delegerede. eller ved at sende en mail til delegeret@freelancegruppen.dk med disse oplysninger: Fornavn, efternavn, kreds, medlemsnummer og angivelse af, om du stiller op som delegeret eller suppleant eller både-og.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer

Mogens Laier

ons, 01/31/2018 - 15:04

Jeg kan ikke læse om i gir frokost k.h.
fotografen fra Samsø