Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Lars Lindskov genvalgt som formand

Updateret. Med stemmerne 122 mod 90 vandt Lars Lindskov formandsposten for Pressefotografforbundet mod modkandidat Johnny Frederiksen.

Foto: Morten Rode

Morten Rode Kampvalg om formandsposten i Pressefotografforbundet: Lars Lindskov vandt valget.

Johnny Frederiksen siger tak for kampen til den nyvalgte formand Lars Lindskov mens afgående bestyrelses medlem Cæciliie Philipa Vibe Pedersen der har valgt at trække sig før tiden fra bestyrelsen da hun støttede Johnny Frederiksen der ikke blev ny formand.

Et brag af et kampvalg udspillede sig i festsalen på Arbejdermuseet i København. 

Der var et begrænset fremmødet til den indledende debat om Årets Pressefoto. Men ved frokosttid begyndte lokalet at blive fyldt. Det endte med et ekstraordinært stort fremmøde til selve generalforsamlingen, da 115 medlemmer valgte at møde op, mens 117 havde sendt en fuldmagt. 

Lars Lindskov vandt formandsvalget med 122 stemmer, mens Johnny Frederiksen fik 90 stemmer.

Det betyder at Lars Lindskov for 11. gang er genvalgt som formand. Men det bliver også hans sidste periode, da han havde informeret om, at han ikke genopstiller ved næste valg.

Det helt store debatemne inden selve valget handlede om PFs ophavsretsmidler. Desuden blev der stillet spørgsmål ved, hvordan de bliver uddelt og forvaltet. 

Johnny Frederiksen mente ikke at det var gennemskueligt, hvem der fik tildelt ophavsretsmidler, eller hvor mange der fik afslag. Desuden mente Johnny at Lars Lindskov forhindrede ham i at få indsigt i regnskaberne, selv om Johnny Frederiksen sidste år blev valgt ind som repræsentant i Ophavsretsfondens bestyrelse. ”Jeg har mails der kan dokumentere at jeg har rykket igen og igen” fortalte Johnny Frederiksen.

Ifølge Johnny Frederiksen havde han kun modtaget en oversigt, hvor man kunne se at 27 medlemme havde fået tildelt midler. Det springende punkt var at flere medlemmer havde modtaget midler flere gange samme år. 

Lars Lindskov forsikrede over for de fremmødte i salen, at der ikke kunne fuskes med ophavsretsmidlerne. Samt at regnskaberne blev gennemgået af en statsautoriseret revisor.

Men at det kan gøres mere klart, hvordan midlerne uddeles.

Bestyrelsens kommentarer til de to kandidater gik bla. på en dårlig tone i valgkampen op til, men også under generalforsamlingen. 

”Det skal ikke handle om manden men om bolden” - sådan sagde Angelina Owino Olsen, da medlemmerne af Pressefotografforbundets bestyrelse var blevet bedt om at komme med deres holdning til de to kandidater. Udtalelsen kom på baggrund af en del udbrud mod Lars Lindskov fra Johnny Frederiksens side.

Der var flere bestyrelsesmedlemmer, der valgte at bakke Lars Lindskov op. Et af argumenterne var at Johnny Frederiksen ikke var klar til formandsposten,  da han først skulle stå i lære som næstformand for at være klar. De bestyrelsesmedlemmer, der havde valgt at bakke Johnny Frederiksen op var lodret uenige i denne form for oplæring var nødvendig. 

Da det blev Lars Lindskovs tur, fortalte han at det var sidste gang han stillede op som formand. Dermed blev det også sidste gang man kunne stemme på ham. 

Da stemmerne var talt op, stod det klart at Lars Lindskov kunne kalde sig formand for Pressefotografforbundet i den kommende periode.

At Lars Lindskov blev genvalgt fik tre bestyrelsesmedlemmer til at trække sig fra bestyrelsen.

Det var Johnny Frederiksen, Flemming Hansen og Cæciliie Philipa Vibe Pedersen der valgte at trække sig. Flemming Hansen valgte efterfølgende af opstille til kritisk revisor – og blev valgt.

Lars Lindskov valgte at pege på Sisse Stroyer som næstformand, men at det jo er op til bestyrelsen at tage denne beslutning.

Efterfølgende kom Lars Lindskov med en bemærkning om at Pressefotografforbundet står i den heldige situation, at næstformanskandidaten Sisse Stroyer evt. kan blive den første kvindelige forman for Pressefotografforbundet ved næste formandsvalg.

Den nye bestyrelse består af:

Lars Lindskov, Robert Wengler, Martin Lehmann, Joachim Adrian, Angelina Owino, Lars Horn, Sisse Stroyer og Nils Meilvang.

Suppleanter: Philip Davali, Michael Bager og Jens Panduro.  

  • Morten Rode

  • Morten Rode

  • Morten Rode

  • Morten Rode

  • Morten Rode

  • Morten Rode

  • Morten Rode

  • Morten Rode

  • Morten Rode

  • Morten Rode

  • Morten Rode

Kommentarer

Komma komma punktum

tor, 11/08/2018 - 22:09

,.skal anvendes med løs hånd ✋ :-)

Johnny Frederiksen, medlem af PF.

lør, 11/10/2018 - 20:27

Tillykke til den nye bestyrelse. Spændende artikel hvor man som afgående bestyrelsesmedlem får lyst til at stille følgende spørgsmål:

Da hele den gamle bestyrelse har modtaget det excel ark, hvor man kan se de 27 personer, der har fået dobbelt udbetalinger fra ophavsretsfonden i perioden maj 2017 til maj 2018, nogen omkring 30.000 kr, inden for ét år, så kan i jo på et oplyst grundlag fortælle hvordan i forholder jer til det, og hvordan i forholder jer til at formanden har stået for de beslutninger enerådigt, udenom bestyrelsen og PFs repræsentant i ophavsretsfonden.

Hvad siger Næstformanden Sisse Stroyer?

Hvad siger tidligere og nuværende Kassereren Nils Meilvang?

Hvad sider den nyvalgte repræsentant til ophavsretsfonden Lars Horn?, det er jo i dette regnskabsår, så nu er det jo dit ansvar, og er der nogen på listen, som har modtage igen efterfølgende, eller har søgt igen her d. 1. november?

Hvad siger medforfatteren af denne artikel Robert Wengler?, for hvis du gennemgår dokumentationen, så er det jo ikke længere noget Johnny Frederiksen påstår, så er det jo fakta som du er i besiddelse af.

Det er jo en spændende konstituering i har lavet, men med den samme kasserer og den samme formand, så ser det ikke ud til at der er strammet op på den del endnu.

Og da man så den åbne afstemning med håndsoprækning til revisor, der var det tankevækkende at Lars Lindskov, som det eneste af de gamle bestyrelse stemte på genvalg til Mogens Leier, men heldigvis var i andre fornuftige nok til at stemme på Flemming Hansen, det tror jeg at vi er mande der bliver glade for.

Håber på nogle gode svar, her i debatten.

Mange hilsner fra Johnny.

Søren Madsen

lør, 11/10/2018 - 22:15

Uanset hvem man stemte på etc. ,så var det dejligt med lidt slag i bolledejen....og nyttigt for vores forbund, at der blir debat ,afstemninger og løftede øjenbryn. Og ikke automatiske klapsalver der varsler genvalg...uden kritik og genennemgang af de valgtes arbejde....næste generalforsamling ville det være godt, hvis den kunne sættes igang væsentlig tidligere Els.vis kl.11. .......det ville Gi mere debattid. Og så held og lykke med valget og go arbejdslyst ti jer alle
Mange mønske hilsner
-Søren

Niels Åge Skovbo

lør, 11/10/2018 - 23:39

Jeg syntes der var kritisabelt, at Lars Lindskov ikke kunne svare på hvorfor der var disse 27 medlemmer af PF der uberettiget havde fået udbetalt 2xophavretsmidler på et år.

Er det tilfældet har formanden overtrådt reglerne på et bevist plan. Det er ikke efter reglerne, og vi bør som medlemmer af PF forlange at få det fulde indsigt i disse forhold.

Det er også vigtigt, at de uberettigede udbetalte midler (27x15.000,- kr) ska betales retur til ophavsretsfonden.

Desuden skal regnskabet fra ophavsretsmidlerne gennemgåes flere år tilbage i tiden. Der er begrundet mistanke om, at der kan være urent trav før 2017.

Denne sag er af afgørende betydning for os medlemmer og vores tillid til ikke blot formand Lars Lindskov men også den siddende bestyrelse.

Sagen bør endvidere give anledning til granskning i ophavretsfonden og HB.

Med venlig hilsen
Niels Åge Skovbo

Anita Corpas

søn, 11/11/2018 - 07:39

Tillykke med valget til den nye bestyrelsen.
Selv synes jeg det er trist, at de 90 medlemmer der ønskede en anden formand ikke længere har en eneste støtte i den nye bestyrelse, hvilket formentlig betyder, at der er en del medlemmer, som ikke længere føler sig repræsenteret.

Imidlertid undrer det mig stadig, hvor svært det var for formanden at besvare de kritiske spørgsmål omkring udbetaling af ophavsretsmidlerne - og hvor let det gik med at undlade at besvare dem.
Hvis alt er foregået, som det bør ved uddeling af midler, er det meget uforståeligt, hvordan det kan være, at Johnny Frederiksen og de daværende bestyrelsesmedlemmer ikke har kunne få udleveret det materiale, de har ønsket og som de også bør have som bestyrelsesmedlemmer?

Hvorfor er det så svært at redegøre for, hvorvidt 27 medlemmer har fået forkerte bevillinger til efterudd.?
Hvorfor har formanden ikke villet oplyse den daværende bestyrelse om, hvem det havde fået disse bevillinger?
Hvorfor har den daværende bestyrelsen ikke kunne få mere detaljerede informationer om regnskabet.ophavsretmidler ?
Hvorfor kan formanden ikke bevise, hvorvidt reglerne er overholdt?
Det mener jeg at medlememmerne har krav på at få afklaret snarest.
Mange hilsner Anita

Anita
Vi I bestyrelsen vil selvfølgelig arbejde for alle medlemmerne. Under punktet valg af bestyrelsmedlemmer på generalforsamling kunne gruppen der støttede Johnny jo have stille op med et par kandidater f.eks Niels Aage Skovbo, Lars Aarø eller dig, jeg er sikker på et en eller to af jer kunne have fået valg, fra de 90 stemmer Johnny fik.

Lars Aarø

man, 11/12/2018 - 11:21

Som svar til af Anonym

Kære Lars Horn og tak.
Selvfølgelig kunne jeg have ladet mig opstille til bestyrelsen, men jeg personligt har ikke lyst til at sidde i PF-bestyrelsen med Lars Lindskov som formand.
En bestyrelse hvor jeg ikke mener der er fuld gennemsigtighed, desværre.

Lars Lindskov

søn, 11/11/2018 - 07:52

For god ordens skyld skal jeg igen understrege, at der intet forkert er foregået i behandlingen af midler fra Ophavsretsfonden. Der er så meget kontrol med midlerne i, så der er ingen grund til fortsat rygtedannelse.
Som fortalt fra talerstolen og ofte beskrevet gennem årene kan man søge til kurser på Mediernes Efteruddannelse (tidl. DJE) og samme år søge til personlige projekter. Hvis man fx søger 5.000 kr. til et kursus udenfor Mediernes Efteruddannelse kan man senere søge andre midler op til 15.000 kr. - sådan har det været administreret for at gøre det så fleksibelt for medlemmerne som muligt.
Johnny Frederiksen har løbende fået materialet udleveret - det meste for over 5 måneder siden, men spørgsmålene er først kommet lige inden generalforsamlingen
mvh
Lars Lindskov

Anita Corpas

søn, 11/11/2018 - 08:49

Kære Lars. Tak for hurtig respons. Det tegner godt for den nye stil. Imidlertid ville det være ønskeligt, hvis du gav dig lidt bedre tid til at besvare på spørgsmålene i tråden, frem for blot at forklare, hvordan reglerne er.

Du svarer ikke på, at hele den gamle bestyrelse er orienteret om, at 27 personer tilsyneladende har fået dobbelt udbetalinger fra ophavsretsfonden i perioden maj 2017 til maj 2018, nogen omkring 30.000 kr, inden for ét år, som Johnny skriver.

Du svarer ikke på, hvorfor det er så svært at redegøre for, hvorvidt de 27 medlemmer har fået forkerte bevillinger udbetalt.
Du svarer heller ikke på, hvorfor den daværende bestyrelse ikke kan få oplysninger om, hvem det har fået disse bevillinger, eller hvorfor bestyrelsen ikke kunne få detaljeret indblik i informationerne om regnskabet for ophavsretmidler.
Bedste hilsner Anita

Jeg har faktisk svaret, da jeg har beskrevet de faktiske forhold.
Når bestyrelsen har været samlet den 22. November skal vi nok melde ud, hvordan det har været og hvordan det bliver i fremtiden
Bh Lars L

Kære Lars og den nye bestyrelse
Det ville være klædeligt om i ovenpå den store debat udsendte fondsregnskabet i en mere oplysene udgave end det vi blev forelagt på generalforsamlingen,det ville være dejligt at kunne se hvor midlerne kommer fra, det ville også være rart at kunne se administrationsudgifterne, det ville være dejligt at have ro og tid til at gennemgå regnskabet at kunne danne sig et samlet overblik, ikke som det skete her, en del på et lærred hvor halvdelen ikke kunne ses.
I al fredsommelighed en tidligere kasserers og medlem af fondsudvalget i DJ`s drømme

Kære Michael
Jeg er af generalforsamlingen valgt til DJ´s ophavsretsfond, og jeg har en plan for hvordan det i fremtiden kan komme til at fungere i bestyrelsen. Jeg fremlægger planen på bestyrelsmødet den 22/10

Niels Åge Skovbo

søn, 11/11/2018 - 13:42

Som svar til af Anonym

Hej Lars Horn og bestyrelse,

Tror altså du helt har misforstået dette her.

Sagen drejer sig ikke om hvad I vil foretage Jer i fremtiden med hensyn til udbetaling af støtte fra Ophavsretsfonden.

Det der er vigtigt er, at medlemer af PF får en dokumentation for, at der ikke er sket ulovligheder.

Altså helt åbenhed om hvad der er sket ikke blot i 2017, men også årerne bagud.

Som det fremgik på GF var der 27 tilfælde af udbetalinger der ikke var i overensstemmelse med reglerne.

Er reglerne IKKE fulgt, vil vi naturligvis FORLANGE at midler bliver tilbageført til ophavsretsfonden, således at pengene kan blive brugt fair og rimelig af alle medlemmer og ikke blot dem som Lars Lindskov er gode venner med.

Jeg vil derfor bede dig om her, at fortælle hvad du som nyt medlem af ophavsretsfonden vil gøre for, at vi får fulstændig og overbevisende beviser for, at der gennem de seneste mange år ikke er sket "kammerateri" fra PFs fmd Lars Lindskov.

Bestyrelsen har jo åbenlyst ikke kunne få fyldestgørende svar fra Lars Lindskov og det er utrygt, at dette ikke er sket.

Som udgangspunkt er det jo netop vores "fag" at undersøge samfundsmæssige uretmæssigheder. Både hvad angår hvisvask, politiske kammerateri, osv. At vi i Journalsitforbundet er vagthund over for ting der ikke er i overensstemmelse med lovgivning og regler.

Denne sag er ganske alvorlig og jeg forventer, at den nye bestyrelse vil tage sig af det og ikke blot sige noget om hvad man vil gøre i fremtiden...

Det er simpelthen ikke godt nok og jeg forventer snarlig svar herom i denne tråd.

Gode hilsner fra

Niels Åge Skovbo

Kære Lars Horn, det glæder mig hvis der allerede er en plan for det fremtidige fondsarbejde, håber i bliver flere der kommer til at sidde sammen når der deles ud, håber i vil blive bedre til at informerer om hvornår det er tid til at søge, mere om kriterierne hvad der kan søges til, hvis pengene er små at det ikke er muligt at få fra flere kasser hvert år, at det også bliver muligt for medlemmer at kunne søge støtte til bost kurser så dem med de mindste omsætninger kan komme med stort set gratis.
At medlemmer af bestyrelsen ikke kan være kursusudbyder med støtte fra fonden, eller andre lønnede jobs for fondsmidler..( mener det er reglen i hb om lønnede jobs til hb medlemmer i dj regi ) vi praktiserede det i min tid som ksserer i flg.

Kære Lars Horn, det glæder mig hvis der allerede er en plan for det fremtidige fondsarbejde, håber i bliver flere der kommer til at sidde sammen når der deles ud, håber i vil blive bedre til at informerer om hvornår det er tid til at søge, mere om kriterierne hvad der kan søges til, hvis pengene er små at det ikke er muligt at få fra flere kasser hvert år, at det også bliver muligt for medlemmer at kunne søge støtte til bost kurser så dem med de mindste omsætninger kan komme med stort set gratis.
At medlemmer af bestyrelsen ikke kan være kursusudbyder med støtte fra fonden, eller andre lønnede jobs for fondsmidler..( mener det er reglen i hb om lønnede jobs til hb medlemmer i dj regi ) vi praktiserede det i min tid som kasserer i flg.

Thomas Arnbo

man, 11/12/2018 - 07:37

Kære Robert, Lars og resten af bestyrelsen. Roberts mail til os medlemmer er temmeligt foruroligende. Jeg synes at vi har krav på at få at vide hvad der er sket, siden Robert har følt sig nødsaget til at trække sig så kort tid efter valget. Vi må kunne have tillid til at bestyrelsen kan samarbejde i god ro og orden, uden at nogen skal føle sig angrebet på sin person og sin familie. Vh Thomas.

Kære Thomas.

Min beslutning om at stoppe i bestyrelsen i PF, har intet at gøre med den nyvalgte bestyrelse. Jeg føler mig mere end velkommen i den nye bestyrelse og ønsker den og PF alt held og lykke.

I den sidste tid har jeg følt at min tillid er blevet misbrugt af visse medlemmer uden for bestyrelsen. Beslutningen om at stoppe er ene og alene min egen.

Fortsat god dag.

:-) Robert Wengler

Kære Thomas. (Beklager første opslag kom som afsender fra PF - Dette var en fejl. Jeg har logget ud nu af PF og lægger denne på i eget navn)

Min beslutning om at stoppe i bestyrelsen i PF, har intet at gøre med den nyvalgte bestyrelse. Jeg føler mig mere end velkommen i den nye bestyrelse og ønsker den og PF alt held og lykke.

I den sidste tid har jeg følt at min tillid er blevet misbrugt af visse medlemmer uden for bestyrelsen.
Beslutningen om at stoppe er ene og alene min egen.

Fortsat god dag.

:-) Robert Wengler

Kære Robert Wengler
Jeg har forståelse for at du ikke ønsker konkret at uddybe nærmere (selvom jeg tilslutter mig Thomas Arnbo’s ønske om en uddybning).
Ud fra timingen: Dine ord fra talerstolen leveret med ønske om genvalg hørte jeg før, jeg modtog mailen om retraite fra samme; Tolker jeg at angreb på din person har nået dig efterfølgende. Et forhold jeg antager kan opleves mere brutalt at blive ramt af i tiden efter et valg end i tiden op til et.
Uanset timing:
Angreb på din person vil jeg hermed opfordre ”PF-ere” (uanset ”fløjtilhørsforhold”) i denne tråd, eller i andre fora kraftigt at udtrykke afstandtagen til.
Kh.
Charlotte pardorf

Mogens Laier

ons, 11/14/2018 - 00:03

Hjertelig tillykke til Lars Lindskov, jeg har lært at journalistik skal bevises, han modstander fremviste ikke de beviser de fremsatte mod ham, derfor tabte de kampen om formandsposten.

Kære Mogens, det er helt rigtigt, opositionen i PF kunne ikke bevise noget, udover, at vi ikke kunne få indsigt i hvordan midlerne fra vore fælles "kasse" er blevet uddelt :-)

Fmd Lars Lindskov sagde fra talestolen at INGEN havde fået udbetalt to gange på et år, det ved du som revisor jo er reglen, men igen intet kunne gennemskues når det ikke er gennemsigtighed.

Så vi må jo stole på at Lars Lindskov ikke har undladt at fortælle sandheden.

Noget andet er så, om der senere kommer informationer som viser noget andet, det er jo op til bestyrelsen at sikre at der ikke er sket noget fejlagtigt.

Og ja, det blev jo lovet fra talestolen at man ville arbejde for gennemsigtighed og generel troværdig information til medlemmerne.

Du er selv revisor og vel også en garanti for, at alt er forløbet efter reglerne, ligeledes vores kasser Niels Mejlvang. I har jo været valgt til at være kritiske og undersøge forholdene. Jeg går ud fra at du kan garantere at alt er gået efter reglerne.

Jeg håber den nye bestyrelse tager fat i en undersøgelse, gerne eksterne folk, så bestyrelsen ikke skal undersøge sig "selv".

Alt det bedste fra
Niels Åge Skovbo

Ok, Mogens Laier, så dik du dine beviser. Din ven Lars Lindskov havde altså ikke rent mel i posen og han løj på generalforsamlingen.

Synes du ikke det er på sin plads, at dem der ulovligt har fået ekstra efterudd. skal betale de 15.000 kr retur til vores fælles kasse ?

Du er jo valgt som "kritisk revisor" i PF og kender om nogen reglerne, så jeg ved godt, at du aldrig selv kunne finde på at overtræde reglerne, men nu da du kender reglerne, vil jeg gerne høre dit svar.

Alt det bedste.

Kære nye bestyrelse, kan vi efter journalistens dækning af skandalen i fonden, snart få fremsendt et dækkende regnskab for fonden så der bliver mulighed for at kunne danne sig et indtryk af hvad der er brugt, det der blev fremvist på generalforsamlingen var ikke til at overskue, da det ikke fremstod som et samlet dokument, jeg har eksempelvis ikke en anelse om hvad vi har betalt i adminstration til den store kasse i dj, hvad er der brugt til de forskellige formål, så det ville være dejligt at se et samlet fyldestgørende dokument

Hej Mikael
Efter bestyrelsesmødet på torsdag sender vi et nyhedsbrev ud med forskellige informationer incl. en gennemgang af midlerne i ophavsretsfonden. Helt personligt synes jeg nu det er en overdrivelse, at kalde det en skandale, men sådan opfatter vi tingene forskelligt og det er ok
mvh
Lars L

Niels Åge Skovbo

tir, 11/20/2018 - 18:04

Som svar til af Lars Lindskov

Kære Lars Lindskov,
Kan godt ske du ikke synes denne sag er noget særligt !

Men helt ærligt er vi mange der synes det er kritisabelt, at du på GF fortalte usandheder, som var afgørende for udfaldet af afstemningen til formand.

Det kan også godt være, at du ikke synes det er noget særligt, at du som formand i mindst 8 tilfælde har overtrådt reglerne om hvor ofte et medlem kan søge om efteruddannelse. Blot fordi du mener at reglerne er regide.

Det kan også godt være, at du synes at blot når pengene går til medlemmerne, så et alt ok.

Det et det bare ikke. De minimum 120.000 kr du uretmæssigt har uddelt til “nogle” du synes fortjener ekstra er altså ikke ok.

Det er heller ikke fair at nogle skal spille efter reglerne, mens andre ikke skal, blot fordi du synes "udvalgte" medlemer fortjener mere end andre medlemmer !

De minimum 120.000 kroner skal naturligvis retur til vores fælleskasse, så vi bla kan få en masse boost kurser som vi i den grad savner.

Som formand er du ansvarlig for, at tingene er fair og regler bliver overholdt. Kammerateri er ikke ok når du skal være formand og du må under ingen omstændigheder fortælle usandheder.

Lige nu er der kaos i PF. Mange er frustreret. Nogle er vrede, jeg er skuffet og jeg synes ikke du kan bære det bekendt.