Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Ny o-aftale til freelancerne

Freelancernes såkaldte o-aftaler skifter navn til Medieaftalerne 1. april 2017. De to nuværende aftaler for journalistik og foto suppleres af en tredje aftale for grafisk arbejde og illustrationer. En virkelig god nyhed, siger DJ’s næstformand Tine Johansen.

Medieaftalerne er oprindeligt en udløber af ”SAFT - Samorganisationen af Arbejderbevægelsens Fagblade og Tidsskrifter”.  

Forhandlingen af Medieaftalerne er denne gang sket i samarbejde med HK Privat og med Kooperationen, som repræsentant for de tiltrædende organisationer.

Medieaftalerne er kollektive aftaler for freelancere, som organisationer og private virksomheder kan tiltræde og som regulerer forholdet mellem organisationen og freelanceren. 

Fælles for de tre aftaler er at de blandt andet indeholder:

  • Time- og stykssater
  • Genetillægssatser
  • Betalingsbetingelser
  • Rettighedsbestemmelser

Ved de netop afsluttede forhandlinger blev alle nuværende takster reguleret med 1 % og samtidigt blev videreudnyttelsesbestemmelserne tilpasset, så det udtrykkeligt fremgår, at materialet kan anvendes på sociale medier. Det er også blevet præciseret, at materialet kan offentliggøres på flere platforme inden for syv dage fra den første offentliggørelse. Dette for at imødekomme et ønske om ”rullende” publicering på elektroniske platforme.

Foto-aftalen er desuden ændret således, at timeprisen inkluderer levering og retten til offentliggørelse af et passende udvalg af billeder. Tidligere var dette begrænset til et billede pr. times udført arbejde. 

I journalistik-aftalen er der indført et tillæg for specialviden.

Med disse ændringer og ikke mindst indgåelsen af en helt ny aftale for grafisk arbejde og illustrationer er parterne enige om, at der skabt et afbalanceret grundlag for aftaleindgåelsen mellem organisation og freelancer. Et grundlag som tager hensyn til organisationers krav til produkt og udgivelse.

Næstformand i DJ Tine Johansen siger:

”Det er en virkelig god nyhed, at det endelig, endelig er lykkedes at forny O-aftalen, som omfatter freelanceleverancer inden for journalistik, foto og grafisk arbejde. Aftalen har været meget længe undervejs, fordi vi har manglet en modpart at forhandle med.”

”En stor del af mediernes indhold leveres af freelancere, så det er vigtigt, at der er ordentlige aftaler for leverancer og honorarer. Det er heldigvis lykkedes med denne aftale.”

Det er aftalt internt i DJ, at vi til sommer evaluerer den første tid med aftalen med henblik på at undersøge, om den praktiseres efter hensigten.

Der forestår nu et arbejde med at få forskellige organisationer, der ikke allerede ér tiltrådt medieaftalerne til at gøre det, så der på dette område kan skabes rimelige vilkår for freelancerne.

Aftalerne kan læses her:
Medieaftalen for journalistik

Medieaftalen for foto

Medieaftale for grafisk arbejde og illustration

Læs mere:
Spørgsmål og svar om Medieaftalen for journalistik

Spørgsmål og svar om Medieaftalen for fotografisk arbejde

Spørgsmål og svar om Medieaftalen for grafisk arbejde og illustrationer

Kommentarer

Søren Svendsen

man, 03/20/2017 - 22:06

Det er jo en helt fantastisk aftale I har fået lavet der!
Lidt hurtig hovedregning viser at for fotografer er det lykkedes jer at forhandle ca. 1% i forhold til den sidste aftale .. som udløb i oktober 2012. Altså 1% forhøjelse på 4,5 år. Det må vist være rekord .. bundrekord!
Øv :-(

Kære Søren. Ja, som det fremgår af artiklen, er taksterne er reguleret med 1 procent. Husk, at det er minimumssatser. Bedste hilsner Tine

Det er meget godt, men når der er en aftale kan du ikke finde en eneste kunde som vil betale mere end aftalen! Så reelt set har I fastlagt væres betaling på 2012 niveau + 1%.
Det er igen et præcist billede af DJ's forhold til os freelancere, lønmodtagerene har I lavet en meget bedre aftale for, det var aldrig gået med 1% over 4,5 år.

Det er bestemt en dårlig aftale, som end ikke tager højde for de genneralle prisstigninger i samfundet jvf. Nettoprisindekses... Siden 2012 er værdien af vores penge blevet 4,3 mindre værd. I forhold til den nye o-foto aftale, betyder det at du reelt får 3,3 % mindre end i 2012! Det kunne jeg godt ønske mig et svar på, hvordan man kan forhandle sig frem til det.?

Morten Fredslund

man, 04/17/2017 - 12:16

Den vejledende takst for alm. freelancejournalistik var kr. 840,00 i 2016 – så hvor er den "virkelige gode nyhed", Tine?

Og hvor bliver de vejledende takster for 2017 af? (Det er jo ikke alle medier, der er omfattet af O-aftalen).

Mvh.
Morten Fredslund