Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Cavling 2012 går til Asbjørn With

Dansk Journalistforbunds Cavlingpris for 2012 går til Asbjørn With, Nordjyske Medier, for sin dækning af ”et kommunalt dynd af udygtighed, magtfuldkommenhed og selvtilstrækkelighed” i Rebild Kommune. prisvinderen er netop blevet hyldet ved uddelingen i Rundetårn. Læs vindertalen her.

Dansk Journalistforbunds Cavlingpris for 2012 går til Asbjørn With, Nordjyske Medier, for sin dækning af ”et kommunalt dynd af udygtighed, magtfuldkommenhed og selvtilstrækkelighed” i Rebild Kommune. prisvinderen er netop blevet hyldet ved uddelingen i Rundetårn. Læs vindertalen her.

Cavling-formand Kurt Strand har netop præsenteret vinderen af Cavlingprisen for 2012. Læs vindertalen her.

Cavlingprisen 2012 går til en journalist, som ikke har fået tid – men taget sig tid til at afdække en udygtig, magtfuldkommen og selvtilstrækkelig forvaltningskultur i Rebild kommune – tillykke til ”grævlingen fra Nordjylland”, Asbjørn With fra Nordjyske Medier.

Kære Asbjørn.

Om lidt er det dig, som står med 32 centimeter statuette; som en kollegial anerkendelse af dit utrættelige arbejde i Rebild, i et kommunalt dynd af udygtighed, magtfuldkommenhed og selvtilstrækkelighed.

Du var, som det siges i begrundelsen for din Cavlingpris, i gang med at stille skarpe spørgsmål i Nordjyskes spalter længe før den ulykkelige ”Rebildsag” blev forsidestof og topindslag i de landsdækkende medier. Og du blev ved – og bliver ved – længe efter at tv-journalisterne har pakket deres grej sammen.

Over 130 artikler er det blevet til – den seneste i dag – og alt det andre ikke gjorde færdigt, formåede du at holde fast i. Ikke mindst det vigtige ”hvordan-kunne-det-ske”-perspektiv, og når kommunen lovede bod og bedring – ikke bare i sagen om de seksuelt misbrugte børn – så fulgte du op, kontrollerede og konfronterede de ansvarlige med nye svigt.

Når magten besvarede dine spørgsmål med ”alt er i orden”, så påviste du, at det var det ikke. Når magten derefter forsøgte sig med ”NU er alt i orden”, så gjorde du igen opmærksom på, at det ikke passede. Og så fremdeles…

Konsekvenserne af din journalistik er særdeles synlige på rådhuset i Støvring, hvor fire topchefer er skiftet ud – og hvor en ekstern undersøgelse har påvist fejl i to tredjedele af 862 sociale sager. Et nærmest bundløst hykleri af tilsyneladende pænhed, ordentlighed og gode viljer er trevlet op.

Så sent som i går kunne du hen over to sider påvise, at kommunens borgmester, Anny Winther – i parentes bemærket også formand for social- og sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening – har kendt til problemerne i sin forvaltning i årevis. Uden at foretage sig noget, og uden at svare med ret meget andet end ”ingen kommentarer”, når kritikken blev konkret. Men takket være din stædighed er arrogante svar som ”man skal jo ikke tro på alt, hvad der står i avisen” blevet til erkendelse af, at noget er ravruskende galt – og at forandringer må til.

Og uden at vide, at du får Cavlingprisen, er Anny Winther netop i dag i din avis citeret for ord, der vel kun kan opfattes som en ekstra hyldest: ”Jeg er rigtig glad for, at der er nogen, der har gravet så dybt ned, at der er kommet syn for sagn.”

Det hele skyldes din evne til at holde fast, følge op og være med til at anvise løsninger. Kendetegnende for din journalistik er, at den ikke blot er klassisk og kritisk, men også konstruktiv. Som én af de familier, der efter flere års frugtesløs kamp med kommunen, fik sin sag til fornyet behandling udtrykker det: ”Vi er det levende bevis på, hvilken positiv betydning kritisk og dybdeborende journalistik kan føre til, når det bliver udført dygtigt og professionelt”.

På Rådhuset er en omfattende genopretningsplan sat i værk med det – lidt banale – formål, at kommunen fremover lever op til landets love. Alt sammen takket være det, du bedriver; nemlig gammeldags vagthundejournalistik – modsat den omsiggribende jagthundejournalistik – hvor du går efter bolden, ikke efter manden.

Sét i det lys er det egentlig en lidt ”altmodish” Cavlingpris, du får i dag. Men samtidig repræsenterer den noget både løfterigt og fremadskuende, fordi den bør minde os alle om journalistikkens grundlæggende værdier – og vise, at især lokaljournalistik sagtens kan være andet end hurtig copy-paste, slet skjult tekstreklame eller pr for magtfulde lokalpolitikere. Det er derfor en fornøjelse at læse dine artikler, for de repræsenterer et bevis på, at ansvarliges svigt bliver opdaget, dokumenteret og får konsekvenser.

Din ihærdighed har indtil videre stået på siden november 2011. Ikke fordi Nordjyskes ledelse har tildelt dig særlige vilkår, men fordi du har taget dig tid til det, der for dig var en nødvendighed. To flittige kolleger på din redaktion med base i Hobro har støttet og givet plads, og jeg véd at dine venner, din kone og to børn på tre og syv igen og igen har måttet lægge øre til dine fund – nogle gange fra helt almindelig kildepleje, som da det hele begyndte over en kop kaffe – andre gange fra ofte uoverskuelige dynger papir, fremskaffet via den aktindsigt, som regeringen sammen med et komfortabelt Christiansborgflertal desværre og helt uforståeligt er i gang med at indskrænke.

Alt i alt er der – for alle her i Rundetårn i dag – meget at lære af dine historier. Selv har du for resten også lært en del – for eksempel betydningen af at systematisere og organisere kilder, dokumenter og sagsakter.

Betydningsfuld er også din tilgang til de mange ikke-medievante kilder, som med deres historier om de kommunale svigt har gjort dine artikler både læseværdige og uafrystelige. Du hylder princippet ”en aftale er en aftale”, og er nået langt med den tillid, der er afgørende for at få journalnumre vekslet til mennesker af kød og blod. Med fuldmagter – og mere af den for journalister afgørende aktindsigt – har du efterprøvet de påstande, du blev mødt med. For hvem siger, at ofrene altid har ret?

Og hvis du af og til har været en anelse for aggressiv – engageret, kunne man også sige – i konfrontationer med politikere og embedsmænd, så har du haft format nok til efterfølgende at ringe tilbage og sige undskyld. Ikke for dine skarpe spørgsmål, men for den tone, de blev afleveret i. Du har dyrket det smukke princip, at man som journalist skal kunne se sine kilder i øjnene – uanset hvem de er.

Kort sagt: du er en journalist, som vi alle kan være stolte af. En journalist, som gør en forskel. En kollega, som det er en fornøjelse at dele fagforening med!

Tillykke; tillykke med Cavlingprisen 2012!

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk