Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Brug af rettighedsmidler

Du kan få dine rettighedsmidler udbetalt eller anvende dem til kurser og konferencer samt studieture.

Dokumentation

For at DJ kan skattefritage kurset/konferencen/studieturen, skal du uploade dokumentation senest to måneder efter afholdelsen. For kurser/konferencer/studieture afholdt i november eller december skal dokumentationen indsendes inden 20. december.

Dokumentationen skal uploades på DJ's portal for brug af rettighedsmidler.

Du har modtaget login til portalen i forbindelse med tildeling af rettighedsmidlerne.

Har du ved en fejl ikke modtaget login, eller kan du ikke huske det, kan du bede om et nyt ved at sende en mail.

Rettighedsmidler fra andre organisationer

 

VISDA, Copydan Tekst & Node og andre organisationer tildeler rettighedsmidler direkte til mange af DJ's medlemmer. Er du en af dem, kan du læse mere om angivelse til SKAT og evt. fritagelse for disse midler på DJ's side om rettighedsmidler fra andre organisationer.

Udbetaling

Vælger du at få dine rettighedsmidler udbetalt, vil beløbet blive beskattet. Ved udbetaling har du følgende muligheder:

 • Udbetaling som A-indkomst - DJ afregner A-skat og AM-bidrag for dig. 
 • Udbetaling som B-indkomst – med henblik på at bruge rettighedsmidlerne på kursus eller studietur. Reglerne for skattefritagelse beskrives nedenfor.

Kurser og konferencer

Vælger du at anvende rettighedsmidlerne til kurser og konferencer, kan du i mange tilfælde opnå skattefritagelse ved denne brug.

I den forbindelse kan rettighedsmidlerne alene anvendes til dækning af dokumenterede udgifter til:

 • Skole- eller deltagerbetaling,
 • Bøger og materialer, 
 • Logi, kost og småfornødenheder, og
 • Befordring efter udlæg eller den lave km-takst.

Studieture

Vælger du at anvende rettighedsmidlerne til studieture, kan du i visse tilfælde opnå skattefritagelse.

Hvis der er medrejsende familie (børn, mand, samlever mv.) med på turen, vil hele turen som udgangspunkt blive anses som privat - og dermed skattepligtig.

Rettighedsmidlerne må kun dække:

 • Sædvanlige rejseudgifter mellem Danmark og studiestedet,
 • Udgifter til kost, småfornødenheder og logi i udlandet, og
 • Dokumenterede udgifter til betaling af undervisning, deltagerafgifter og lignende.

 

  Mere om skat 

  Læs mere i vores skattefolder om regler for beskatning.

  Dokumentation

  For at DJ kan skattefritage kurset/konferencen/studieturen, skal du uploade dokumentation senest to måneder efter afholdelsen. For kurser/konferencer/studieture afholdt i november eller december skal dokumentationen indsendes inden 20. december.

  Dokumentationen skal uploades på DJ's portal for brug af rettighedsmidler.

  Du har modtaget login til portalen i forbindelse med tildeling af rettighedsmidlerne.

  Har du ved en fejl ikke modtaget login, eller kan du ikke huske det, kan du bede om et nyt ved at sende en mail.

  Fandt du den information du søgte
  Tilføj email hvis du ønsker svar retur.

  ÅBNE FORDELINGER

  NETOP AFSLUTTEDE FORDELINGER

  Følgende puljer er blevet lukket for ansøgninger for nylig:

  KOMMENDE FORDELINGER