Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Brug af rettighedsmidler

Du kan få dine rettighedsmidler udbetalt eller anvende dem til kurser og konferencer samt studieture.

Udbetaling

Alle rettighedsmidler udbetales indenfor 3 uger og indberettes som B-indkomst, det vil sige at der ikke er tilbageholdt AM-bidrag samt A-skat.

Hvis du ønsker at betale skatten løbende anbefaler vi at du logger på Skat.dk og laver en frivillig indbetaling af skatten.

Alle beløb som udbetales af Ophavsretsfonden indberettes til Skat.

Rettighedsmidler fra andre organisationer

 

VISDA, Copydan Tekst & Node og andre organisationer tildeler rettighedsmidler direkte til mange af DJ's medlemmer. Er du en af dem, kan du læse mere om angivelse til SKAT og evt. fritagelse for disse midler på DJ's side om rettighedsmidler fra andre organisationer.

Mere om skat 

Læs mere i vores skattefolder om regler for beskatning.

Skattefritagelse af individuelle midler anvendt til kursus, konference eller studietur

Fra 1. januar 2023 kan skattefritagelse af individuelle fordelte rettighedsmidler ikke længere skattefritages af Ophavsretsfonden.

Ønsker du at skattefritage rettighedsmidler, der er anvendt til kursus, konference, studietur osv., kan dette gøres på SKAT.dk i felt 425 på forskudsopgørelsen. Når årsopgørelsen er opgjort, vil oplysningerne fra felt 425 indgå i rubrik 29 på årsopgørelsen.

DJ anbefaler at du gemmer dokumentation for skattefritagelsen du indberetter. Dokumentation kan f.eks. være deltagerbevis for kursus, kvitteringer eller flybilletter.

Skattefritagelse af kollektive midler

Dokumentation

Det er muligt at få hjælp til skattefritagelse, hvis de tildelte midler som du modtager er tildelt til et konkret formål, såsom et kursus eller andet efteruddannelse.

Fordeling af rettighedsmidler fra individuelle puljer, hjælper DJ ikke med skattefritagelse. Det kan f.eks. være rettighedsmidler fra puljen TV-midler.

For at DJ kan skattefritage kurser/konferencen/studieturen, skal du uploade dokumentation senest 2 måneder efter afholdelsen. For kurser/konferencer/studieture afholdt i november eller december skal dokumentationen indsendes inden 20. december.

Udbetaling og afholdelse af kursus, efteruddannelse osv. skal ske inden for samme regnskabsår, hvis beløbet skal skattefritages. 

Dokumentationen skal uploades på DJ's portal for brug af rettighedsmidler.

Du har modtaget login til portalen i forbindelse med tildeling af rettighedsmidlerne.

Har du ved en fejl ikke modtaget login, eller kan du ikke huske det, kan du bede om et nyt ved at sende en mail.

Kurser og konference

Fordelte rettighedsmidler til kurser og konferencer, kan du i mange tilfælde opnå skattefritagelse ved udgifter såsom:

 • Skole- eller deltagerbetaling,
 • Bøger og materialer, 
 • Logi, kost og småfornødenheder, og
 • Befordring efter udlæg eller den lave km-takst.

Studieture

Fordelte rettighedsmidler til studieture, kan du i visse tilfælde opnå skattefritagelse.

Hvis der er medrejsende familie (børn, mand, samlever mv.) med på turen, vil hele turen som udgangspunkt blive anses som privat - og dermed skattepligtig.

Rettighedsmidlerne må kun dække:

 • Sædvanlige rejseudgifter mellem Danmark og studiestedet,
 • Udgifter til kost, småfornødenheder og logi i udlandet, og
 • Dokumenterede udgifter til betaling af undervisning, deltagerafgifter og lignende

Har du spørgsmål til skattefritagelse er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

  Fandt du den information du søgte

  Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
  Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk