Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Brug af private oplysninger, billeder og optagelser

Alle har ret til beskyttelse af deres privatliv. Det betyder, at private oplysninger og billeder som udgangspunkt ikke må offentliggøres.

Private forhold

  • Interne familieforhold
  • Seksualliv og nøgenbilleder
  • Skilsmisser
  • Forlovelser og kæresteforhold
  • Misbrug og beruselse
  • Sygdom
  • Selvmordsforsøg
  • Private stridigheder, som er holdt internt 

 

Som udgangspunkt må du ikke uberettiget offentliggøre — eller på anden måde videregive — oplysninger eller billeder om en andens private forhold. Offentliggørelse kan være berettiget, hvis oplysningerne allerede er offentliggjort, eller hvis det er i offentlighedens interesse at offentliggøre oplysningerne. Du bør altid overveje, om du kan viderebringe oplysningerne i anonymiseret form i stedet. 

Det samme gælder billeder af en person, som åbenbart bør forlanges unddraget offentligheden. Dette gælder navnlig, hvor personen – uden selv at have haft nogen direkte indflydelse på det – er bragt i en ekstraordinær situation, fx som offer i en trafikulykke. 

Bedømmelsen bliver skærpet i forbindelse med brug af billeder, hvis der ikke er sammenhæng mellem billedet og den tilhørende tekst. 

En person kan dog samtykke til videregivelsen af sine private oplysninger. Er de private oplysninger først offentliggjorte af personen selv eller med dennes samtykke, må andre medier som udgangspunkt også omtale disse uden et nyt samtykke. 

 

 

Case: Billeder af afdøde bragt i ugeblad

Et ugeblad havde i 1988 bragt en tekst om en drukneulykke sammen med billeder af såvel den afdøde som dennes hustru. Hustruen havde hverken samtykket til fotograferingen eller omtalen af hende og ulykken.

Højesteret fandt, at det udgjorde ”en uberettiget videregivelse af meddelelser og billeder vedrørende hendes private forhold og i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden”. Højesteret anførte desuden, at den offentlige interesse for sagen ikke kunne berettige offentliggørelsen. Det var til gengæld i orden, at ugebladet havde oplyst navnet på både afdøde og dennes hustru. 

Brug af oplysninger og materiale til ikke-journalistiske aktiviteter

Arbejder du ikke på eller for et journalistisk medie, vil du i langt de fleste tilfælde være omfattet af reglerne om persondata og GDPR. Ifølge disse regler kan offentliggørelse af enhver personoplysning være ulovlig. Begrebet personoplysninger dækker enhver personhenførbar information — og ikke kun private oplysninger.

Mediearbejder i samfundets interesse

Medierne har dog en udvidet ret til at offentliggøre oplysninger, selv om de er private. Det vil være, hvis hensynet til nyhedsformidlingen og den offentlige interesse vejer højere end hensynet til privatlivets fred. Det kan i den forbindelse dog have betydning, om oplysningerne er fremskaffet gennem paparazzi-overvågning. 

 

Offentlige personer i medierne 

Kendte og offentlige personer må i visse tilfælde tåle mere omtale af deres private forhold end almindelige borgere. Det gælder dog først og fremmest i de tilfælde, hvor der er sammenhæng mellem omtalen og personens virke i offentligheden.

 

Case: Studievært fotograferet topløs

Et ugeblad havde i 2006 bragt billeder af en studievært, som i gravid tilstand badede topløs offentlig, men næsten mennesketom strand. Højesteret redegjorde meget klart for de principper, som var nødvendige at iagttage: ”Om pressen kan gengive et billede af en person eller oplysninger om dennes privatliv uden samtykke, beror på en afvejning af hensynet til den enkelte over for hensynet til den samfundsmæssige interesse i offentliggørelse. Ved afgørelsen af, hvilken vægt der skal tillægges hensynet til ytrings- og pressefrihed, spiller det en rolle, om offentliggørelse sker som led i en behandling af samfundsmæssigt relevante spørgsmål. Særligt om personer, der er kendte i offentligheden, spiller det en rolle, om offentliggørelsen angår forhold, der er relevante i forhold til det, som vedkommende er kendt for”. 

Højesteret fandt, at ugebladet ikke skulle straffes og bemærkede i den forbindelse, at en person, der befinder sig på et frit tilgængeligt sted, må være forberedt på at kunne blive fotograferet, og at billedet som udgangspunkt kan blive brugt af medierne, uden hensyntagen til om der er en offentlig interesse i billedet. Til gengæld nåede Højesteret frem til, at studieværten var berettiget til godtgørelse og henviste til, at billederne ingen sammenhæng havde med hendes arbejde som studievært. Straffeloven er siden blevet ændret, så anvendelsen af et tilsvarende billede i dag kan være strafbar.

Krænkende sammenhæng

Offentliggørelsen kan også være problematisk, hvis omtalen eller billedet af en person bliver sat i en sammenhæng, som kan være skadelig, krænkende eller virke agtelsesforringende for denne. Det kan eksempelvis ske i forbindelse med brug af arkivbilleder, særligt hvis der er tale om et følsomt emne. Her bør du se på, om der er sammenhæng mellem billedet og den nye brug – og hvis ikke overveje sløring eller en anden form for anonymisering. Det kan i visse tilfælde afhjælpe, hvis du klart angiver, at der ikke er sammenhæng mellem billede og tekst.

Case: Billeder genanvendt uberettiget

En ung kvinde blev fotograferet på Amager Strand, mens hun solbadede topløs. Et nærbillede af kvinden blev bragt i Ekstra Bladet til illustration af en artikel om strandliv. Billedet blev senere genanvendt i forbindelse med en artikel om hudkræft med overskriften ”Få så noget tøj på”. Den første brug var i orden, men genanvendelsen var ikke. Straffeloven er siden blevet ændret, så anvendelsen af et tilsvarende billede i dag kan være strafbart i begge tilfælde.

Mediernes brug af skjult kamera og skjulte lydoptagelser

Du må kun offentliggøre skjulte optagelser af private forhold, hvis den samfundsmæssige interesse i sagen klart overstiger de medvirkendes krav på beskyttelse, og du ikke – eller kun meget vanskeligt – kan skaffe den journalistiske dokumentation på anden måde. Det følger af de presseetiske regler. I mange tilfælde bør du anonymisere personer i optagelserne – i hvert fald, når der er tale om bipersoner i den sag, som du afdækker. Du må gerne offentliggøre skjulte optagelserne, hvis de medvirkende efter optagelserne samtykker

Case: Skjult kamera fra hundehandel

En fotograf og en journalist optog en ulovlig hundehandel med skjult kamera. Optagelserne blev foretaget i hundehandlerens køkken. Højesterets flertal udtalte, at ”Fotografering med skjult kamera er som udgangspunkt forbundet med væsentlige betænkeligheder, og en sådan fremgangsmåde kan kun være berettiget efter en nøje afvejning i hvert enkelt tilfælde af den samfundsmæssige interesse i forhold til den enkeltes krav på beskyttelse”.  

Højesteret frifandt de to mediearbejdere, da de ikke fandt ”grundlag for at tilsidesætte den journalistiske vurdering af, at den ulovlige handel ikke ville kunne godtgøres uden skjult fotografering, hvorved bemærkes, at tidligere anmeldelser ikke havde fået politiet til at reagere”, og at fotograferingen ”fandt sted efter forudgående undersøgelser og overvejelser om alternative dokumentationsmåder”. 

Andre krænkende forhold

Selv om oplysningerne eller materialet ikke er private, kan offentliggørelse alligevel være problematisk, hvis de eksempelvis er forkerte eller måske æreskrænkende. Du kan læse mere på DJ’s side om korrekte oplysninger og æreskrænkelser. 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk