Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Bortvisning

Hvornår må en arbejdsgiver bortvise en medarbejder? Og hvilke rettigheder har du som bortvist?

En bortvisning er en opsigelse, hvor du ikke får dit sædvanlige opsigelsesvarsel. Ved en bortvisning forlader du derfor arbejdspladsen omgående, og lønnen stopper med virkning fra tidspunktet for bortvisningen. Lønnen for det arbejde, du har udført indtil bortvisningen, har du fortsat krav på.

Årsager til bortvisning

Udebliver du fra arbejde uden varsel, hvis du fx glemmer at melde dig syg, eller ved anden grov misligholdelse af arbejdsforholdet, kan du blive bortvist. Eksempler på grov misligholdelse, der kan begrunde en bortvisning, er:

  • vold mod leder eller medarbejdere
  • hærværk
  • tyveri fra arbejdspladsen
  • beruselse, der forhindrer, at du kan udføre dit arbejde

Din arbejdsgiver skal reagere straks, hvis han eller hun vurderer, at der er grundlag for en bortvisning – og den skal ske på det tidspunkt, hvor arbejdsgiver (eller mellemleder) kender til den adfærd, der kan begrunde en bortvisning.

Tidsramme for en bortvisning

Arbejdsgiveren kan ikke vente til dagen eller ugen efter med at gennemføre bortvisningen. Kun hvis baggrunden for dine handlinger kræver nærmere undersøgelser, kan arbejdsgiver have ret til en begrænset tid til at gennemføre dem.

Din arbejdsgiver kan ikke bortvise dig pga. et forhold, som er blevet tolereret gennem længere tid uden påtale. Er du fx en eller flere gange udeblevet, uden at arbejdsgiver har påtalt det, vil du først skulle have en advarsel. Herefter vil du kunne bortvises ved gentagelse.

Bliver du bortvist, bør du tage kontakt til DJ eller din tillidsrepræsentant, så vi kan vurdere berettigelsen.

Erstatning ved uberettiget bortvisning

Er bortvisningen uberettiget, har du krav på erstatning svarende til lønnen i den manglende opsigelsesperiode - samt eventuelt en godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Jakob Carlsen

FYRET OG I CHOK? BRUG DIN LIVLINE I DJ

Personer

Lars Bech

KONTAKT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

Har du spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår på din arbejdsplads, kan du henvende dig til din tillidsrepræsentant.

Jakob Carlsen

VIDSTE DU,...

...at du som medarbejder kan blive afskediget eller, i grove tilfælde, bortvist, hvis du overtræder loyalitetspligten?
Og at du skal afholde dig fra handlinger eller udtalelser, der kan skade arbejdsgiveren over for omverdenen?