Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Søg blankbåndsmidler

Ansøg om ophavsretmidler for blankbåndsmidler.

Hvor kommer midlerne fra?

Dansk Journalistforbund modtager en andel af de blankbåndsvederlag, der er opkrævet via Copydan med hjemmel i ophavsretsloven. Vederlaget opkræves for at dække det tab, som ophavsmænd får, når private kopierer fjernsynsudsendelser, film, radioudsendelser, musik m.v. over på blanke medier (i gamle dage bånd).

Hvem kan søge?

Alle medlemmer af Dansk Journalistforbund, men også ikke-medlemmer, der arbejder freelance eller i midlertidige projektansættelser på DJs organisations område inden for radio, tv-, web- og videoproduktion.

Ansøgere, der tidligere har fået blankbåndsmidler, kan søge igen – enten til nye projekter eller til videreførelse af det projekt, de tidligere har fået støtte til.

Hvad kan jeg søge tilskud til?

  • Støtte af enkeltpersoner, der bidrager til medierne i alle genrer, herunder navnlig de, som yder væsentlige og nyskabende bidrag til nyheds- og informationsformidling, dokumentar- og kortfilm, men som ikke har mulighed for at få dækket udgifterne hertil igennem deres sædvanlige virke,
  • Støtte til produktion af film og videoprogrammer, der opfylder et kulturelt formål, hvor der må forventes vanskeligheder med at få dækket udgivelses- og distributionsomkostningerne m.v. gennem salgs- eller andre indtægter, og 
  • Støtte i særlige tilfælde til andre projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder til uddannelsesformål.

Der ydes ikke støtte til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Er der andre krav?

Projektet skal være afsluttet senest et år efter bevillingen. Du skal efterfølgende indsende regnskab og rapport. 

Ansøgningsfrist

24. oktober 2019

Bemærk venligst, at vi først behandler din ansøgning efter udløbet af ansøgningsfristen. Vi beder derfor om, at du sender spørgsmål og lignende til rettighedsmidleridj@journalistforbundet.dk.

Kun én fil.
32 MB grænse.
Tilladte typer: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsm xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Fandt du den information du søgte
Tilføj email hvis du ønsker svar retur.