Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Bisidderrollen - Tjenstlige samtaler

Din rolle som bisidder er at være et ekstra sæt ører og øjne, der lytter og iagttager, at samtalen mellem din kollega/med-medlem og lederen foregår på en ordentlig måde, og at der er enighed om, hvad der blev talt om og aftalt.

Der kan være flere årsager til en tjenstlig samtale. Indkaldelsen kan skyldes, at ledelsen er utilfreds med noget, men den kan for eksempel også skyldes forhold, som kollegaen/medlemmet ikke selv er herre over. Det kunne for eksempel være hyppigt fravær, eller et problemfyldt samarbejde med en anden kollega. Uanset baggrunden for en tjenstlig samtale, kan det føles ubehageligt, og derfor er det rart og trygt at have en bisidder med til samtalen.

Før samtalen

 • Hold formøde med kollegaen/medlemmet
 • Beskriv din rolle (det er kollegaens/medlemmets samtale – du er støtte)
 • Tal om sagen og hvad der står i indkaldelsen
 • Forstå alle relevante fakta og spørg ind til evt. uklarheder (oplys sagen)
 • Drøft ledelsens handlemuligheder og mulige udfald
 • Forbered kollegaen/medlemmet på at samtalen kan være svær (følelsesmæssigt) - og tal med kollegaen/medlemmet om, at han/hun roligt bør forklare sig og supplere med fakta (for ikke at forværre sin situation).
 • Forbered kollegaen/medlemmet på at ledelsens konklusioner skal accepteres, og at kollegaen/medlemmet skal medvirke til løsningen af de eventuelle problemer, som ledelsen ser.
 • Gennemgå det mulige forløb af samtalen, herunder muligheden for pauser, betænkningstid mv.
 • Overvej om du skal kontakte DJ

Under samtalen

 • Bevar roen og hjælp kollegaen/medlemmet med at holde fokus på sagen
 • Hjælp med at sikre, at fakta og kollegaens/medlemmets forklaring høres, evt. med stikord eller spørgsmål
 • Sørg for at alt, hvad der er til kollegaens/medlemmets fordel, kommer på banen
 • Brug muligheden for pauser
 • Sørg for at kollegaen/medlemmet forstår de eventuelle problemer, som ledelsen ser, og accepterer ledelsens konklusioner.
 • Noter det væsentlige (hovedpunkter, konklusioner og/eller aftaler)

Efter samtalen

 • Gennemgå mødeforløbet med kollegaen/medlemmet, herunder konklusioner og/eller aftaler
 • Gennemgå sammen referatet – afspejler det, hvad der er foregået?
 • Hjælp kollegaen/medlemmet med at formulere og tilføje evt. bemærkninger eller korrektioner til referatet
 • Referatet og dine bemærkninger til referatet er vigtige. Begge dele bliver journaliseret på kollegaens/medlemmets personalesag og kan få ansættelsesretslige konsekvenser
 • Orienter medlemmet om, hvad en evt. konkret sanktion indebærer, og hvad der kan ske, hvis den ikke efterleves
 • Overvej om du skal kontakte DJ

Husk at du som medlem altid kan kontakte DJ og få rådgivning, hvad enten du har brug for en bisidder eller du er blevet bedt om at optræde som bisidder.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk