Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Bidrag til Safety Fund 2021

Læs mere om Safety Fund indbetalinger og hvad støtten går til

Delegeretmødet
Mobilepay

DJ

DJ’s Safety Fund

I 2020 blev der sendt hjælp til 41 udsatte journalister fra 13 forskellige lande. Også flere truede redaktioner fik en håndsrækning, der betyder rigtig meget for udenlandske kollegaer, der kæmper for pressefriheden verden over. Midlerne blev indsamlet fra DJ's medlemmer i 2019 blandt andet på Delegeretmødet 2019.

Der er – desværre – meget brug for at kunne støtte truede mediefolk eller deres efterladte i hele verden.

I 2020 skulle midlerne - udover de faste beløb fra grupper, kredse og foreninger - være indsamlet fra DJ's Fagligt Stævne. Hvis der i kredse, grupper og foreninger i DJ for 2020 var budgetteret med at yde støtte til DJ’s Safety Fund, modtager vi gerne bidraget nu ligesom man er velkommen til yde støtte for 2021, hvis der er truffet beslutning om dette på en generalforsamling eller i en bestyrelsen. 

Og du kan læse om indsamlingen på det seneste delegeretmøde i 2019 her

Bidrag til Safety Fund 2020
Total: 248.040 kr.  

Mediehuset Ingeniørens redaktionelle medarbejderforening, 10.000 kr. 
Kreds 1, 202.440 kr. 

Mediehuset Holstebro, 2.000 kr. 
Fynske Mediers medarbejderforening 11.600 kr. 
Fynske Mediers medarbejderforening,11.000 kr. 
TV 2 Fyns medarbejderforening, 5.000 kr. 
FBO, Safety bidrag 2020 + 2021, 5.000 kr. 

Opdateret den 25. marts 2021

Indbetaling til DJ’s Safety Fund:

Konto informationer:
Kontonummer: 8119600
Reg. Nr. 4183
IBAN: DK79 3000 0008 1196 00
Kontohaver: DANSK JOURNALISTFO

I tekstfeltet noteres "Safety Fund" og hvilken kreds, gruppe eller forening, der bidrager. DJ offentliggør løbende bidragene på her på hjemmesiden, dog ikke for privat personer. 
 

Privat bidrag til Safety Fund 
Bidrag fra privat personer kan overføres via Mobile Pay. 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk