Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Dine aftaler

Hvad DJ og BMF har aftalt med arbejdsgiverne

Vores vigtigste aftale er overenskomsten, som er indgået af Dansk Journalistforbund og arbejdsgiverne i DMA.

I tilknytning til overenskomsten har BMF indgået en række lokalaftaler, som også regulerer dit arbejdsliv. Dem kan du se i menuen nedenfor. 

Lokalaftaler:

Arbejdstid i newsroom

Lokalaftale om tilrettelæggelsen af arbejdstid i newsroom

Aftalen indfører månedsnorm i newsroom; normen er 160 timer pr, måned, hvilket vi er blevet enige om at fortolke som 7,4 timer gange antallet af arbejdsdage i den enkelte måned.

Medarbejdere med fast aftenarbejde skal vagtsættes med arbejdsdage som er enten 9:15 timer eller 12;20 timer. Det sikrer at der ikke kan vagtsættes mere end tre eller fire arbejdsdage om ugen i gennemsnit.

Aftalen gælder for redaktionssekretærer (newsroom), men anvendes også i BNB.

Download aftalen

Der er indgået en tillægsaftale til newsroom-aftalen, som præciserer at månedsnormen skal forstås som 7,4 timer gange antallet af arbejdsdage i måneden.

Ekstern videreudnyttelse

Aftale om ekstern videreudnyttelse

Aftalen giver Berlingske Media ret til at sælge vores artikler til kunder uden for koncernen, både medier og andre. De må dog ikke bruges til reklame eller politisk og religiøs propaganda.

Stoffet må redigeres, altså tilpasses og forkortes, så det passer til det medie det skal offentliggøres i. Artiklerne må offentliggøres før de har været bragt af Berlingske.

Ved almindelig videreudnyttelse må der ikke tilføjes ny tekst, og citater må ikke ændres. Ved væsentlige forkortelser skal forfatter eller Berlingske kontaktes. Et begrænset antal artikler pr. dag kan dog videresælges gennem BNB. Til disse artikler må der gerne tilføjes ny tekst, og de må gerne forkortes.

OBS: En medarbejder kan i særlige tilfælde angive at en artikel ikke må videreudnyttes, eller at den ikke må redigeres af tredjepart.

Hver medarbejder modtager et honorar på 400 kroner pr. måned.

Downloade aftalen

Flexdagesaftalerne

Flexdagesordningen er beskrevet i overenskomstens §3, men overenskomsten er supplereret af flere aftaler, som præciserer hvordan overenskomsten skal forstås.

Forhandlingsaftalen

Først er der den forhandlingsaftale som blev indgået, da flexdagene kom ind i overenskomsten i sin tid. Den har et afsnit som handler specifikt om flexdagesordningen:

"Retten til at afholde fem årlige flexdage skal for alle medarbejdere forstås som fem kalenderdage. For medarbejdere, der som følge af faste arbejdsuger på hhv. tre og fire dage har en højere daglig arbejdstid, trækkes ved afholdelse af en flexdag det antal timer, der svaraer til den ormale arbejdstid (som ved afspadsering)."

Læs hele aftalen. Det citerede afsnit står på side 4.

Fortolkningsaftalen

Desuden er der indgået en fortolkningsaftale, hvor de lokale parter tog stilling til et par spørgsmål om hvordan flexdagesordningen konkret skal forstås og anvendes.

Der står for eksempel, at ledelsen kan "indsætte" overarbejde på den enkelte medarbejders flextimekonto:

Medarbejdere, som har indgået en aftale med sin leder om, at mindre overskridelser af den dagligearbejdstid, får som nævnt en gang årligt sat 37 timer ind på flexkontoen, men er i øvrigt omfattet afordningen (f.eks. vil større overskridelser af arbejdsnormen blive sat ind på kontoen op til plus 37timer, ligesom disse medarbejdere kan aftale afvikling af en ekstra flexdag udover de fem obligatoriskedage, så længe kontoen ikke går under minus 37 timer).Planlægning af overarbejdeOverarbejde kan indlægges som ekstravagter/længere vagter i vagtplanen, hvorved der altså vagtsættesmere end 37 timer pr. uge. Systematisk planlægning af ekstravagter må dog ikke finde sted,og ekstravagter skal i hvert enkelt tilfælde være begrundet, fx med usædvanligt stort fravær på redaktionensom følge af ferie, sygdom, efteruddannelse eller andet; det kan eksempelvis også skesom følge af ekstraordinære opgaver/produktioner. Til januar vil vi på de to aviser foretage en fællesevaluering af erfaringerne med brugen af ekstravagter.
"Medarbejdere, som har indgået en aftale med sin leder om, at mindre overskridelser af den dagligearbejdstid, får som nævnt en gang årligt sat 37 timer ind på flexkontoen, men er i øvrigt omfattet af ordningen (f.eks. vil større overskridelser af arbejdsnormen blive sat ind på kontoen op til plus 37timer, ligesom disse medarbejdere kan aftale afvikling af en ekstra flexdag udover de fem obligatoriskedage, så længe kontoen ikke går under minus 37 timer)."

Desuden giver aftalen ledelsen lov til i enkelte tilfælde at vagtsætte medarbejdere på ugenorm med mere end 37 timer på en uge:

"Overarbejde kan indlægges som ekstravagter/længere vagter i vagtplanen, hvorved der altså vagtsættes mere end 37 timer pr. uge. Systematisk planlægning af ekstravagter må dog ikke finde sted,og ekstravagter skal i hvert enkelt tilfælde være begrundet, fx med usædvanligt stort fravær på redaktionen som følge af ferie, sygdom, efteruddannelse eller andet; det kan eksempelvis også ske som følge af ekstraordinære opgaver/produktioner."

Læs aftalen

Intern videreudnyttelse

Aftale om redaktionelt samarbejde mellem medierne i Berlingske Media A/S

Aftalen giver Berlingske Media ret til at anvende alle vores artikler i alle medier i koncernen.

Artiklerne må offentliggøres før de har været bragt af Berlingske. Stoffet må "versioneres", altså tilpasses og forkortes, så det passer til det medie det skal offentliggøres i. Der må ikke tilføjes ny tekst, og citater må ikke ændres.

OBS: En medarbejder kan i særlige tilfælde angive at en artikel ikke må videreudnyttes, eller eventuelt kun må videreudnyttes i bestemte medier.

Aftalen bestemmer også, at hvis vi afskediges på grund af virksomhedens forhold, får vi fire måenders løn i ekstra fratrædelsesgodgørelse og bliver fritstillet med det samme. Dette gælder dog ikke, hvis der sker lukning af titler eller sektioner uden at de erstattes med indhold fra andre dele af koncernen.

Alle medarbejdere modtager et vederlag på 750 kroner pr. kvartal.

Download aftalen

Lønaftale 2014-2017

Protokollat, lønaftale 2014-2017

Aftalen fastsætter de kollektive forhøjelser af i de personlige tillæg i 2014, 2015 og 2016 og fastsætter den samlede sum af de individuelle forhøjelser hvert af årene.

Chefredaktionen fordeler de individuelle forhøjelser, men forinden har tillidsfolkene udtaleret.

Disse lønforhøjelser gælder de personlige tillæg. Herudover forrhøjes grundlønnen i kraft af overenskomsten i 2014, 2015 og 2016.

Download lønaftalen

Radio 24syv-aftalen

Aftale om Berlingske-ansattes arbejde for Radio 24syv

Aftalen bestemmer grundlæggende at det er frivilligt at arbejde for Radio 24syv, herunder om man vil lade sig interviewe som ekspert.

Arbejde for Radio 24syv regnes som almindeligt arbejde for Berlingske. Man får altså ikke ekstra honorar for det. Til gengæld tæller tiden man bruger på det, altså som arbejdstid.

Læs Radio 24syv-aftalen

Sparerunde-aftalen

Aftalen beskriver hvad der skal ske, hvis vi står over for en fyringsrunde. 

Aftalen beskriver det forhandlingsforløb man skal i gennem, og ledelsen giver blandt andet tilsagn om "at se positivt på" ansøgninger om frivillig fratræden og at betale for outplacement-rådgivning.

Aftalen svarer altså til den køreplan, man ellers ville skulle aftale hver gang der annonceres en fyringsrunde.

Hent Sparerunde-aftalen

Vertikalaftalerne

De interne bureauer er oprettet i medfør af to aftaler, som beskriver vilkår for overflytning med videre.

Hent den første aftale.

Hent den anden aftale - om Livsstil.

Volontør-aftalen

Volontører er praktikanter fra andre uddannelser end journalistuddannelserne.

Aftalen beskriver at ledelsen kan ansætte sådanne praktikanter, og at de skal have samme løn og samme vilkår i øvrigt som journalistpraktikanter. 

Ulønnet praktik på Berlingske er ikke muligt.

Hent Volontør-aftalen

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk