Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Din ophavsret

Ophavsretten er altid din. Men videreudnyttelsesret er ikke det samme som ophavsret.

Berlingske har ret til at bruge og genbruge dit stof andre steder end i Berlingske. Det følger af overenskomsten og af de lokale videreudnyttelsesaftaler. 

Berlingske betaler  honorarer for disse rettigheder. Videreudnyttelsen internt i Berlingske Media honoreres med 750 kroner i kvartalet. Videreundyttelse uden for Berlingske Media honoreres med 400 kroner pr. måned. Honorarerne udbetales via lønsedlen.

Læs mere ophavsret og videreudnyttelsesret

Videresalg

Hvem må Berlingske sælge din artikel til?

  • Berlingske kan bruge dit stof i alle medier under Berlingske Media
  • Berlingske kan videresælge dit stof til andre medier.
  • Berlingske kan også sende dit stof ud til BNBs abonnenter.

Du kan dog altid angive på en enkeltartikel, at den ikke må videreudnyttes, for eksempel af hensyn til kilden, som måske ikke ønsker at optræde i andre medier end Berlingske.

Berlingske må ikke videresælge din artikel til reklame eller politisk/religiøs propaganda. I så fald skal du først give din tilladelse.

Brug i andre medier

Det må andre medier gøre med din artikel

Artiklen må gerne offentliggøres før Berlingske selv har offentliggjort den.

Det modtagende medie må aldrig ændre citater i teksten.

Det er tilladt at forkorte teksten, så den passer til det modtagende medie. Men er der tale om et medie uden for Berlingske Media, skal du eller Berlingske kontaktes ved mere omfattende forkortelser. Det er også tilladt i et vist omfang at "versionere", altså tilpasse teksten - for eksempel ændre verbers tider, hvis en papiravisartikel skal bruges på nettet.

Det modtagende medie må ikke tilføje noget til teksten, med mindre der er tale om en BNB-kunde, der har fået artiklen tilbudt via BNBs nyhedstjeneste. I så fald må artiklen tilføjes med nye oplysninger eller citater.

Du skal altid navngives som ophavsmand. BNB-kunder som har tilføjet oplysninger, må også gerne tilføje navnet på den som har skrevet tilføjelserne.

Misbrug

Hvis du ser din artikel et sted den ikke burde være

Hvis nogen har brugt din artikel til reklame eller politisk/religiøs propaganda uden at det er noget du kender til, så kan du godt gå ud fra at de har brugt den uden at have fået lov.

I andre tilfælde bør du lige spørge først om det er et medie, som Berlingske  Media har en levereingsaftale med. Det kan du få oplyst hos den videresalgsansvarlige i Scanpix; det er pt. Ida Damgaard - idd (at) scanpix.dk.

Spørg dernæst i Dansk Journalistforbund hvad du bør kræve i godtgørelse. Godtgørelsen består i godtgørelse for økonomisk tab og for ikke-økonomisk tab (for eksempel godtgørelse for at din artikel er blevet brugt et sted, hvor du ikke ønsker at optræde), og det er kun sidstnævnte du har ret til.

Derefter henvender du dig igen til Scanpix for at aftale, hvordan I griber sagen an. Som udgangspunkt skal du nemlig prøve at blive enig med Berlingske Media om at påtale krænkelsen. Men hvsi I ikke kan blive enige, så har både du og Berlingske påtaleret.

Spørg din tillidsmand, hvis du ikke synes du kan blive enig med Scanpix.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk