Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Bemærkninger til 'Grundlæggende synspunkter'

Bemærkninger til grundlæggende synspunkter i de vejledende regler for god presseskik.

I supplement til de presseetiske regler har Dansk Journalistforbund og Danske Medier udgivet en vejledning, der beskriver god presseskik og mulighederne for at klage.

Guide til de presseetiske regler

Vejledning til de presseetiske regler (PDF)

Hensyn til den enkelte borgers privatliv og anseelse

For at sikre ytringsfriheden i Danmark har medierne fri adgang til at indsamle informationer og nyheder og til at offentliggøre dem så korrekt som muligt. Men samtidig bør medierne anerkende den enkelte borgers ret til at beskytte sit privatliv.

Klagevejledning

Det skal være let at klage over medierne for den, der føler sig krænket. Derfor bør hvert enkelt medie stille en synlig og klar klagevejledning til rådighed.

Noninformation

Det er i strid med god presseskik, hvis et medie forsøger at hindre, at informationer af væsentlig betydning for offentligheden bliver offentliggjort. Det er også i strid med god presseskik at lade personer uden for medierne få indflydelse på mediernes indhold, hvis det kan føre til tvivl om mediernes frie og uafhængige stilling.

Samvittighedsklausulen

En journalist bør ikke pålægges opgaver, som strider mod hans eller hendes samvittighed eller overbevisning.

Debat

Udviklingen har skabt behov for at gøre det tydeligt, hvem der har ansvar for debatten på mediernes hjemmesider. De vejledende regler skelner mellem to typer af debatindlæg; redigerede og uredigerede debatindlæg.

Redigerede debatindlæg er læst igennem og eventuelt prioriteret af redaktionen. Sådanne indlæg er omfattet af medieansvarslovens regler på samme måde som læserbreve i trykte medier, og de er dermed en del af det medieindhold, som Pressenævnet kan behandle klager over.

Uredigerede debatindlæg er indlæg, som afsenderen selv offentliggør direkte på mediets hjemmeside, for eksempel i form af en kommentar til en journalistisk artikel eller et andet debatindlæg.

Denne type indlæg er ikke omfattet af medieansvarsreglerne, men derimod af dansk rets almindelige regler, herunder straffelovens bestemmelser om freds- og ærekrænkelser. Det skyldes, at uredigerede debatindlæg som udgangspunkt ikke betragtes som nyhedsformidling efter medieansvarsloven, og derfor kan Pressenævnet ikke behandle klager over dem.

Til gengæld bør medier, der bringer uredigeret debat, have synlige og klare retningslinjer for debatten og gøre det nemt at klage over indlæg, så redaktionen hurtigt kan reagere på eventuelt krænkende indhold.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk