Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Bemærkninger til 'C - Retsreportage'

Bemærkninger til 'C - Retsreportage' i de vejledende regler for god presseskik.

I supplement til de presseetiske regler har Dansk Journalistforbund og Danske Medier udgivet en vejledning, der beskriver god presseskik og mulighederne for at klage.

Guide til de presseetiske regler

Vejledning til de presseetiske regler (PDF)

Objektiv (C3)

Ved retsreportager har medierne et særligt ansvar for at undgå, at dækningen bliver ensidig. Derfor bør medierne tilstræbe, at man ikke kun hører den ene part, men at alle parters synspunkter bliver dækket ligeligt.

Identitetsoplysninger (C4)

En række oplysninger bør kun nævnes, hvis det er relevant for sagen. Det gælder oplysninger om familie, race, etnicitet, nationalitet, tro, seksualitet eller organisationsforhold.

Omtale af dømte ved navn (C6)

Et medie må gerne nævne dømte personer ved navn, hvis mediet har en sagligt begrundet politik for omtale af dømte personer, der sikrer, at alle bliver behandlet ens.

Det kan for eksempel være, at mediet kun nævner navne på personer, der er idømt en frihedsstraf eller straf på mindst et års fængsel.

Mange medier publicerer deres retningslinjer for omtale af dømte personer på mediets hjemmeside.

Politianmeldelser (C7)

Medierne skal være meget forsigtige, hvis de omtaler politianmeldelser mod navngivne personer, medmindre det er den anmeldte selv, der fortæller om anmeldelsen.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk