Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Barsel som freelancer eller selvstændig

Sådan søger du barselsdagpenge som freelancer eller selvstændig.

Dansk journalistforbund medlem er gravid og skal på barsel som freelancer eller selvstændig

Hanne Paludan

Hvis du arbejder helt eller delvist som freelancer eller selvstændig, kan du have krav på barselsdagpenge. Men din vej til barselsdagpenge afhænger af, hvordan du arbejder.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer barselsdagpengene, og din vej til dem kan opstilles sådan her:

Sådan søger du barselsdagpenge som:

Selvstændig med CVR-nummer

Som selvstændig med CVR-nummer skal du søge om barselsdagpenge via virk.dk. Du kan kun søge, hvis du har en privat NemID eller NemID medarbejdersignatur. 
Du skal dokumentere, hvor meget du har arbejdet, typisk ved at indsende seneste årsregnskab.

Er du berettiget til barselsdagpenge?

Du er berettiget til barselsdagpenge, hvis du har drevet selvstændig virksomhed i mindst seks af de foregående 12 måneder, du har arbejdet mindst halvdelen af den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid, og du har arbejdet i den seneste måned forud for fraværet.
Hvis du ikke har været selvstændig i 12 måneder forud for din barselsorlov, bliver forudgående perioder som lønmodtager regnet med. 
Udbetaling Danmark beregner din barselsdagpengesats på baggrund af din indtægt i virksomheden. 
Du kan tegne en sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende, der sikrer dig mindst 2/3 af den højeste dagpengesats. Vær opmærksom på, at der er seks måneders karantæne ved tilmelding til forsikringen, og den skal være overstået, inden du starter på barsel, for at du kan gøre brug af forsikringen. Læs mere om regler, satser og priser på virk.dk 

Hvornår skal jeg søge?

Du kan søge om barselsdagpenge tidligst fire uger før forventet fødsel og senest otte uger efter fødslen på virk.dk. Søger du senere end otte uger efter fødslen, får du først dagpenge fra det tidspunkt, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning. 

Må jeg arbejde i min barsel?

Du har pligt til at holde fri i de første to uger efter fødslen. Derefter kan du vælge, om du vil holde orlov på heltid eller halv tid. Deltidsorlov giver dig mulighed for at arbejde op til halvdelen af de timer, du tidligere arbejdede i din virksomhed. Holder du deltidsorlov, får du udbetalt halvdelen af den for dig relevante dagpengesats, og din orlov kan forlænges forholdsmæssigt, så du eksempelvis kan holde 30 ugers deltidsorlov på halv dagpengesats i stedet for 15 ugers fultidsorlov på hel sats. 
Du har mulighed for løbende at skifte status mellem heltidsbarsel og deltidsbarsel gennem selvbetjeningsløsningen på borger.dk under ”Orlov og barsel” > Oplys ændringer om din barsel.
Find yderligere information på selvstændige på barsel på borger.dk 

Har du et A/S, ApS eller IVS?

Er du selvstændig, men har valgt at etablere dig med et A/S, et ApS eller et IVS, hvor du får løn fra, vil du blive betragtet som lønmodtager i forhold til barsel. Det betyder, at din virksomhed skal søge om at få refusion for sine udgifter til din barsel gennem virk.dk/nemrefusion.
Det kræver en aktiveret digital medarbejdersignatur til NemID. Virksomheden kan få refusion af barselsdagpengene samt en eventuel refusion fra barsel.dk. Se mere om barsel.dk 

Honorarmodtager

Som selvstændig freelancer uden CVR-nummer har du ikke mulighed for at søge om barseldagpenge digitalt. Du skal i stedet kontakte Udbetaling Danmark for at søge om barselsdagpenge.
Så vil du få udleveret en ansøgningsblanket, hvor du skal oplyse din arbejdstid og dokumentere din indkomst - typisk ved at indsende seneste årsregnskab. 

Udbetaling Danmark kan kontaktes via digital post på borger.dk eller på telefon 70 12 80 64. 

Er du berettiget til dagpenge?

Du er berettiget til barselsdagpenge, hvis du har drevet selvstændig virksomhed i mindst seks af de foregående 12 måneder, du har arbejdet mindst halvdelen af den normale overenskomstmæssige ugentlige arbejdstid, og du har arbejdet i den seneste måned forud for fraværet.

Hvis du ikke har været selvstændig i 12 måneder forud for din barselsorlov, bliver forudgående perioder som lønmodtager regnet med. 

Hvornår skal jeg søge?

Du kan søge om barselsdagpenge tidligst fire uger før forventet fødsel og senest otte uger efter fødslen hos Udbetaling Danmark. Søger du senere end otte uger efter fødslen, får du først dagpenge fra det tidspunkt, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning, hvis du er berettiget.

Må jeg arbejde i min barsel?

Du har pligt til at holde fri i de første to uger efter fødslen. Derefter kan du vælge, om du vil holde orlov på heltid eller halv tid. Deltidsorlov giver dig mulighed for at arbejde op til halvdelen af de timer, du tidligere arbejdede i din virksomhed. Holder du deltidsorlov, får du udbetalt halvdelen af den for dig relevante dagpengesats, og din orlov kan forlænges forholdsmæssigt, så du eksempelvis kan holde 30 ugers deltidsorlov på halv dagpengesats i stedet for 15 ugers fuldtidsorlov på hel sats. 
Du har mulighed for løbende at skifte status mellem heltidsbarsel og deltidsbarsel gennem selvbetjeningsløsningen på borger.dk under ”Orlov og barsel” > "Oplys ændringer om din barsel".

Lønmodtagerfreelancer

OBS - vær opmærksom på, at der er nye regler for barseldagpenge. Vi er igang med at opdatere siden. Indtil da, kan på borger.dk under fanen ”Kan jeg få barselsdagpenge” læse om de nye regler.

Som lønmodtagerfreelancer kan du ifølge din ansættelseskontrakt eller overenskomst have ret til at modtage løn eller vederlag under hele eller dele af din orlov.

Som lønmodtagerfreelancer eller tidsbegrænset ansat betaler din arbejdsgiver et bidrag for hver ansat til en barselsfond, hvorefter barselsfonden dækker udgifter til løn under barsel helt eller delvist. Ordningen kaldes barselsudligningsordningen og gælder for alle lønmodtagere uanset længden af ansættelsesforholdet, det vil sige både for fastansatte og tidsbegrænset ansatte. Hvis du er tidsbegrænset ansat eller er lønmodtagerfreelancer med tilknytning til en fast arbejdsgiver i perioden op til din graviditetsorlov begynder, kan du derfor forsøge at aftale med din arbejdsgiver, at du under din orlov får løn svarende til det beløb, hvor din arbejdsgiver får højeste refusionssats efter barselsudligningsordningen.

Du kan læse mere om ordningen og dine rettigheder som lønmodtager på barsel.

Søgning af barselsdagpenge

Går du på barsel, mens du arbejder på en opgave for en arbejdsgiver, skal denne starte din barselssag hos Udbetaling Danmark via virk.dk/nemrefusion. Vil din arbejdsgiver ikke anmelde din barsel, eller har du — på grund af din barsel — ikke en aktuel opgave den dag, du går på barsel, skal du selv søge om barselsdagpenge.

Som lønmodtagerfreelancer har du ikke selv mulighed for at søge om barseldagpenge digitalt via virk.dk/nemrefusion. Du skal derfor i stedet kontakte Udbetaling Danmark. Så vil du få udleveret en ansøgningsblanket, hvor du skal oplyse din arbejdstid og vedlægge dokumentation for din indkomst de seneste 13 uger op til din barsel. Udbetaling Danmark kan kontaktes via digital post på borger.dk eller på telefon 70 12 80 64.

Meld dig ledig, hvis opgaverne mangler

Hvis du i tiden frem mod din barsel oplever ordresvigt, er det vigtigt, at du melder dig ledig, da du ellers risikerer ikke at opfylde beskæftigelseskravet i forhold til at få barselsdagpenge. Herefter er det a-kassen, der starter din barselssag hos Udbetaling Danmark, når du skal på barsel. 
Kontakt DJ, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør melde dig ledig helt eller delvist op til din barsel. 

Som lønmodtager skal du have været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før din barsel begynder. Det vil sige hver dag uden afbrydelse ud over almindelig weekend. Du skal have haft mindst 120 arbejdstimer i perioden for at være berettiget til barselsdagpenge. Det svarer til gennemsnitligt mindst ni timer og 14 minutter om ugen. 

Dokumenter din arbejdstid

Det er anbefalelsesværdigt at udarbejde en kontrakt med din arbejdsgiver, der sikrer dig arbejde de 13 uger på til din barsel, så du er sikret barselsdagpenge. 
Du må gerne arbejde for flere arbejdsgivere i løbet af de 13 uger, men der må ikke være nogle tidspunkter i perioden, hvor du ikke er ansat. Har du ikke en kontrakt, så sørg for at kunne dokumentere din arbejdstid med lønsedler, arbejdsplan eller lignende. 

Læs mere om barsel på borger.dk/barseldagpenge 

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Hanne Paludan

FAR PÅ BARSEL

Du har som far mulighed for at tage fædreorlov med barselsdagpenge i to sammenhængende uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen.

 

Jonas Pryner Andersen

FORDELE FOR FREELANCERE

Med DJ i ryggen er du sikret et uundværligt netværk, kontraktgennemgang og adgang til lønstatistik.

Desuden kan du få markante rabatter på efteruddannelse.