Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Barsel

Skal du på barsel? Vi hjælper dig med at blive klogere på barselsreglerne

Vores rådgivere står klar til at hjælpe dig, når du - som mand eller kvinde - skal på barsel. Vi hjælper dig med at blive klogere på dine rettigheder og dine pligter over for arbejdsgiver og over for din bopælskommune. Find blandt andet information om:

Barsel for selvstændige - tjek om du er berettiget til kompensation

Er du selvstændig og berettiget til barselsdagpenge (tjek Udbetaling Danmark på Virk.dk), og har du et samlet resultat i din virksomhed, der er højere end den maksimale dagpengesats (231.920 kr. årligt i 2021) – søger du automatisk også om kompensation fra Barsel.dk. Du skal ikke selv gøre noget ekstra.

Kompensationen afhænger af dit årlige resultat som selvstændig. Omkostningerne ved ordningen finansieres af medlemmerne selv – og koster cirka 1200 kr. årligt for de medlemmer, som har et samlet resultat, der overstiger den maksimale dagpengesats.

Kompensationen bliver udbetalt første gang 1. april 2021, men gælder med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2021.

Læs mere om barselsfonden for selvstændige her

kvkvk

Barselslovgivning

Vilkårene for barsel og adoption er reguleret af barselsloven. Loven giver alle forældre ret til barselsfravær, regulerer retten til barselsdagpenge og med hvilke varsler, man skal bede om sin orlov.

Funktionærloven giver – uanset om du måtte være barselsdagpengeberettiget – funktionærer ret til halv løn under barsel i 4 uger før forventet fødsel og i 14 uger efter fødslen.

Læs mere om dine muligheder for at få barselsdagpenge

Hanne Paludan

RAMMER FOR DIN BARSEL

Mor: 4 uger - graviditetsorlov frem til terminen

Mor: 14 uger – orlov efter fødsel

Far: 2 uger - fædreorlov efter fødsel

Mor & far: 32 uger – valgfri fordeling mellem forældrene

Mor & far: Det er muligt at forlænge orloven med enten otte eller 14 uger, eller at udskyde mellem otte og 13 uger af orloven, til barnet er ældre

VIGTIGE TIDSFRISTER

Mor: Underret din arbejdsgiver om din termin senest 3 måneder før termin

Far: Underret din arbejdsgiver om din fædreorlov senest 4 uger før termin

Mor & far: Underet jeres arbejdsgivere om hvordan I fordeler forældreorloven senest 8 uger efter fødslen

Mor & far: Anmodning om dagpenge hos Udbetaling Danmark otte uger efter barnets fødsel, hvis du ikke får løn under din barsel.

Hanne Paludan

FAR PÅ BARSEL

Du har som far mulighed for at tage fædreorlov med barselsdagpenge i to sammenhængende uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen.