Gå til hovedindhold
Bliv medlem

Arv og testamente

Dine værker nyder beskyttelse efter ophavsretsloven i 70 år efter din død. DJ anbefaler derfor, at du tager stilling til, hvordan dine rettigheder skal forvaltes efter din død.

Hvad er et værk?

Billeder

Artikler

Videoer

Oversættelser

Tegninger

Grafiske design

Hjemmesidetekster

Ophavsretten varer ved

Den ophavsretlige beskyttelse af de værker, som du har skabt gennem hele dit arbejdsliv, fortsætter også efter din død. Ophavsretten udløber først 70 år efter det år, du dør. Det betyder, at dine arvinger træder i stedet for dig i forhold til råderetten over dine værker. 

Kun bevarede rettigheder

Det gælder dog kun i det omfang, du selv ville have kunnet råde over værkerne. Har du allerede inden din død overdraget dele af udnyttelsesrettighederne til dit værk til et medie, din arbejdsgiver eller en kunde, kan dine arvinger ikke råde over disse rettigheder. Arvinger indtræder således præcis i dine rettigheder — og får dermed hverken en bedre eller dårligere ret end dig.

Dine arvinger skal spørges

Det betyder, at det er dine arvinger, som skal tage stilling til nye henvendelser om køb af udnyttelsesrettigheder til dine værker. På samme måde er det også dine arvinger, som vil skulle påtale overtrædelser af eventuelle aftaler, som du eller de har indgået omkring dette. Det samme gælder i forhold til andre, som udnytter dine værker uden fornøden tilladelse og dermed begår en ophavsretskrænkelse.

Hvem kan jeg spørge om hjælp?

DJ tilbyder ikke sine medlemmer rådgivning om arv og testamente. Ligesom dine arvinger heller ikke kan få råd om ophavsret og rettighedsmidler. Du kan formentlig få god inspiration på VISDA's side om testamenter. Her finder du også en skabelon til et testamente, som du kan lade dig inspirere af. DJ anbefaler, at du kontakter en advokat med forstand på arv og testamenter, hvis du skal have hjælp til et testamente.

Royalties og rettighedsmidler

Mange ophavsmænd indgår aftaler om brug af deres værker, uden at (hele) betalingen falder med det samme. Det kan eksempelvis være, hvis du som ophavsmand får royalties — afhængigt af omfanget af brugen. Dør du inden, at hele betalingen er udbetalt, vil de royalties i stedet tilfalde dine arvinger. Det samme gælder rettighedsmidler, hvor midlerne tilfalder dine arvinger i stedet for dig.

Det er dog vigtigt, at dine arvinger bliver instrueret i, hvem de skal kontakte efter din død med henblik på at få dine royalties og rettighedsmidler. De organisationer, som tildeler rettighedsmidler, kan have svært ved at finde arvingerne, hvis de ikke får besked. For de rettighedsmidler, som DJ fordeler, kan arvinger blive skrevet på en liste, således at de hvert år får besked, når de har mulighed for at søge en relevant pulje med rettighedsmidler. Hos andre organisationer sker udbetalingen automatisk, når først arvingerne er registrerede.

De fleste organisationer kræver dokumentation for, at de pågældende er arvinger, og at de kan udbetale rettighedsmidlerne hidrørende den afdøde ophavsmand til ét sted.

Testamente

DJ anbefaler, at du laver et testamente. Det kan være en god idé, at du udvælger én person blandt dine arvinger til at varetage opgaverne og til at råde over rettighederne på vegne af alle. På den måde bliver det lettere for brugere at opnå tilladelse til at anvende dine værker, og organisationer, som tildeler rettighedsmidler, har én person at overføre midlerne til.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk