Gå til hovedindhold

Arbejdsskader

Man må ikke blive syg af at gå på arbejde. Men har du været ude for en ulykke på dit arbejde, eller er du blevet syg af at gå på arbejde, skal det anmeldes som en arbejdsskade. Det kan du få hjælp til i DJ.

Der findes to former for arbejdsskader:

  • En pludselig opstået hændelse (ulykke).
  • En længerevarende påvirkning, der medfører gener, ubehag og sygdom  (museskader, stress osv.) (erhvervssygdom).

Der er tre formål med at anmelde en arbejdsskade:

  • At få stoppet skaden.
  • At få deponeret retten til at få genoptaget sin sag, hvis der viser sig varige mén eller tab af erhvervsevne på længere sigt.
  • At få erstatning ved varige mén eller tabt erhvervsevne.

Aktører på arbejdsskadeområdet er:

  • Skadelidte (dig)
  • Din arbejdsplads og dennes forsikringsselskab
  • Arbejdsskadestyrelsen
  • Arbejdstilsynet

Læs mere om sagsforløbet i anmeldelsen af en arbejdsskade

Din anmeldelse behandles i Arbejdsskadestyrelsen med henblik på erstatning, og den anden del af din anmeldelse sendes til Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdsskader og arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Hvis du er kommet til skade og har fået en varig nedsat erhvervsevne eller varige mén, kan du få en erstatning.

Prøv mén-beregneren hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Hvis du er kommet til skade på dit arbejde og ikke har fået varige mén eller nedsat erhvervsevne, kan du ikke få erstatning.

Hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af at gå på arbejde, kan det godt være, du ikke får anerkendt skaden som en arbejdsskade i første omgang. Men hvis det viser sig, at du får varige mén eller nedsat erhvervsevne, kan du få genoptaget din sag indenfor fem år.

Arbejdstilsynet får også en kopi af din anmeldelse og har pligt til at føre tilsyn, hvis det viser sig, at der på samme arbejdsplads sker gentagne skader på samme sted eller under samme vilkår.

Få hjælp hos DJ

Inden du anmelder en arbejdsskade, kan du kontakte DJ og få hjælp til at udfylde anmeldelsen. Du kan også give DJ mulighed for at se med på din sag i Arbejdsskadesstyrelsen, så vi kan hjælpe dig undervejs i forløbet.

Når du har fået en afgørelse, kan vi hjælpe dig med at forstå afgørelsen og evt. anke den, hvis vi mener, afgørelsen er truffet på et forkert grundlag, eller der mangler oplysninger for, at din sag er belyst rigtigt.

Kontakt DJ, og bed om hjælp til at få anmeldt din arbejdsskade på 33 42 80 00.