Gå til hovedindhold
Bliv medlem Menu

Arbejdsskader

Man må ikke blive syg af at gå på arbejde. Men har du været ude for en ulykke på dit arbejde, eller er du blevet syg af at gå på arbejde, skal det anmeldes som en arbejdsskade. Det kan du få hjælp til i DJ.

Der findes to former for arbejdsskader:

 • Ulykke:

  En ulykke er en fysisk eller psykisk skade i forbindelse med dit arbejde, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage.

 • Erhvervssygdom:

  En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid.

Der er tre formål med at anmelde en arbejdsskade:

 • At få stoppet skaden.
 • At få deponeret retten til at få genoptaget sin sag, hvis der viser sig varige mén eller tab af erhvervsevne på længere sigt.
 • At få erstatning ved varige mén eller tabt erhvervsevne.

Aktører på arbejdsskadeområdet er:

 • Skadelidte (dig)
 • Din arbejdsplads og dennes forsikringsselskab
 • Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
 • Arbejdstilsynet

Læs mere om sagsforløbet i anmeldelsen af en arbejdsskade

Din anmeldelse behandles i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med henblik på erstatning, og den anden del af din anmeldelse sendes til Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med arbejdsskader og arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Hvis du er kommet til skade og har fået en varig nedsat erhvervsevne eller varige mén, kan du få en erstatning.

Prøv mén-beregneren hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Hvis du er kommet til skade på dit arbejde og ikke har fået varige mén eller nedsat erhvervsevne, kan du ikke få erstatning.

Hvis du kommer ud for en ulykke eller bliver syg af at gå på arbejde, kan det godt være, du ikke får anerkendt skaden som en arbejdsskade i første omgang. Du har dog mulighed for at klage over din afgørelse eller anmode om genoptagelse af din sag senest 5 år efter, der er truffet afgørelse.

Arbejdstilsynet får også en kopi af din anmeldelse og har pligt til at føre tilsyn, hvis det viser sig, at der på samme arbejdsplads sker gentagne skader på samme sted eller under samme vilkår.

Få hjælp hos DJ

Inden du anmelder en arbejdsskade, kan du kontakte DJ og få hjælp til at udfylde anmeldelsen. Du kan også give DJ mulighed for at se med på din sag i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så vi kan hjælpe dig undervejs i forløbet.

Når du har fået en afgørelse, kan vi hjælpe dig med at forstå afgørelsen og evt. anke den, hvis vi mener, afgørelsen er truffet på et forkert grundlag, eller der mangler oplysninger for, at din sag er belyst rigtigt.

Kontakt DJ, og bed om hjælp til at få anmeldt din arbejdsskade på 3342 8000.

Telefonisk samtale vedr. arbejdsskade

Har du spørgsmål til en aktuel arbejdsskade – eller er du i tvivl om, hvorvidt en hændelse/påvirkning på dit arbejde skal anmeldes som en arbejdsskade, kan du få råd og vejledning i DJ. Vi hjælper også med at gennemgå din afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og støtter dig i processen fra anmeldelsen til afslutning af sagen.

Fandt du den information du søgte

Dette er ikke en kontaktformular, men feedback til indholdet på siden.
Søger du svar på et konkret spørgsmål? Ring til DJ på tlf. 3342 8000 eller skriv til dj@journalistforbundet.dk

Jakob Carlsen

SÅDAN HÅNDTERER DU KONFLIKTEN

Kend konflikttrappen så du kan nedtrappe konflikten. Få viden om, hvordan en konflikt kan udvikle sig og få gode råd til, hvordan en konflikt kan løses på de forskellige trin.

Personer

Lars Bech

KONTAKT DIN TILLIDSREPRÆSENTANT

Har du spørgsmål om løn- og ansættelsesvilkår på din arbejdsplads, kan du henvende dig til din tillidsrepræsentant.

HVAD GØR DU, NÅR DU BLIVER SYG?

Er du i tvivl om dine rettigheder?

Læs om dine muligheder for at få hjælp og rådgivning ved sygdom - hvad enten du er i arbejde, ledig, eller hvis dit barn bliver sygt.